Skip to content

10. Kongres Poloni Amerykańskiej, Oddział na stan Michigan