Skip to content

11. Sokolstwo Polskie w Ameryce


"W drugiej połowie roku 1866, wzorując się na powstałym wcześniej „Sokole” czeskim, utworzone zostało we Lwowie Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Statut Towarzystwa zwanego później „Sokołem Macierzą” zatwierdzony został 7 lutego 1867 roku. Pomimo trudnych warunków, szczególnie w zaborze rosyjskim, ruch sokoli rozwijał się bardzo dynamicznie i w okresie przed I wojną światową powstało kilkadziesiąt okręgów i kilkaset gniazd zrzeszających kilkadziesiąt tysięcy członków, a w okresie między I a II wojną światową w Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” działało około tysiąca gniazd sokolich w okręgach zgrupowanych w sześciu dzielnicach. Również polska emigracja zakładała oddziały Sokoła w USA, Francji i Wielkiej Brytanii. Po 1939 roku hitlerowcy, a po 1944 komuniści zlikwidowali na terenach Rzeczypospolitej Sokolstwo Polskie. Jednak patrioci Sokoli działali w konspiracji. W latach 1939-1988 Sokolstwo Polskie działało w podziemiu. Na obczyźnie działa sokół w USA, Francji i innych krajach."

Wikipedia;
Historia Sokolstwa Polskiego


INWENTARZ - KATALOG
 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
11/1 Konstytucja Sokolstwa Polskiego w Ameryce, Pittsburgh, PA bd  
11/2 Ustawy Związku Sokołów Polskich w Ameryce, Konstytucja, regulaminy i przepisy związku okręgów i gniazd, Pittsburgh, PA 1925  
11/3 Regulamin Związku Sokołów Polskich w Stanach Zjednoczonych, Chicago IL 1909  
11/4 Konstytucja i ustawy Sokolstwa Polskiego w Ameryce 1973  
11/5 Constitution and By-Laws Polish Falcons of America 1985  
11/6 Podręcznik Musztry Sokolej dla Zastępu, Plutonu i Drużyny. Regulamin pochodów, odznak służbowych, stroju ćwiczebnego, lustracji i raportów 1927  
11/7 Sokole Harce. Podręcznik dla młodziezy Sokolstwa Polskiego w Ameryce, opr. Mieczysław Wasilewski, Pittsburgh, PA 1933  
11/8 Sokolstwo Polskie. Jego dzieje, ideologia i posłannictwo, opr. Stanisław Osada, Pittsburgh, PA 1929  
11/9 Stanovy Mladeneckeho Slovenskeho Katolickeho Sokola  
11/10 Pamiętnik 25-letnej Rocznicy Tow. Sokołów Polskich, Grand Rapids, MI 1952  
11/11 Pamiętnik 25-letniej Rocznicy Związku Sokołów Polskich w Ameryce 1894-1919  
11/12 Souvenir Album of the celebration commemorating the Polish Constitution of May 3, 1791. Polish Falcons Camp. Somerville, NJ 1947  
11/13 80 Anniversary. Dinner. Polish Falcons of America, Chicago, IL 1982  
11/14 90 Anniversary. Dinner. Polish Falcons of America, Chicago, IL 1992  
11/15 Polish Falcons of America. Centennial 1887-1987. District History Series 1987  
11/16 Polish Falcons of America.100th Aniversary 1887-1987, Pittsburgh, PA 1987  
11/16 Program bankietu Matek i Córek urzadzony staraniem Sokolic, Gn. 258 Im. Emilii Plater 1927  
11/17 125 lat Sokolstwa Polskiego 1867-1992  
11/18 National Convention Polish Falcons of America, Detroit, MI. Hosts District XIII 1984  
11/19 Zlot i Zjazd Sokolstwa Polskiego w Chicago 1993  
11/20 22 National Convention Polish Falcon of America, New Britain, CT. 1976  
11/21 Sto Lat Sokoła. Co przyświecało założycielom, Sokół Polski - Pittsburgh 1968 (notatki z książki)  
11/22 Souvenir Book Athletic Gymnastic Exhibition and National Convention of the Polish Falcons of America, New York 1940  
11/23 Pamiętnik IX Zlotu i XI Zjazdu Sokołów Polskich w Buffalo, NY 1914  
11/24 Polish Falcons of America History (notes)  
11/25 Sokolstwo Polskie. Jego Dzieje, Cele i Ideały w Czterech Odczytach, opr. Stanisław Osada, Chicago, IL  
11/26 Sokolstwo. Przednia Straż Narodu. Dzieje Idei i Organizacji w Ameryce, Tom 1 1953  
11/27 Sokolstwo. Przednia Straż Narodu. Dzieje Idei i Organizacji w Ameryce, Tom 2. 1972  
11/28 Sokolstwo. Przednia Straż Narodu. Dzieje Idei i Organizacji w Ameryce, Tom 3 1976  
11/29 Sokolstwo. Przednia Straż Narodu. Dzieje Idei i Organizacji w Ameryce, Tom 4 1974  
11/30 "Sokół Polski" The OfficialPublication of the Polish Falcons of America Since 1896 2011-2012  
11/31 Protokół Walnego Zjazdu Sokolstwa Polskiego w Ameryce, Chicago, IL 1964  
11/32 "Jedniodniówka" poświęcona Prezesowi Sokolstwa Polskiego w Ameryce Druhowi, Teofilowi A. Starzyńskiemu 1948  
11/33 Autodafe w cichym domku, Emilia Topass, Pittsburgh, PA 1916  
11/34 Miss Falconette, Coronation Ball. Polish Falcons, District XIII, Hamtramck, MI 1973  
11/35 Polish Falcons of America, National Officer's Reports and Official Minutes of the 32nd National Convention in Pittsburgh, PA 1980  
11/36 Polish Falcons of America. Financial and Operating Statement 1980-1983  
11/37 The Polish Falcon Funeral and Burial Ceremony 1979  
11/38 Polish Falcons of America. Financial and Operating Statement 1972-1975  
11/39 Polish Falcons of America, National Officer's Reports of the 33nd National Convention, Dearborn, MI 1984  
11/40 Wycinki prasowe  
11/41 Popisy Sokole, Bal Biało-Czerwony, Buffalo, NY 1944 1944  
11/42 "Sokół Polski" The Official Publication of the Polish Falcons of America Since 1896 1912-1913  
11/43 Legion of Honor of Polish Falcons in America  
11/44 Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Polski 1921 1921  
11/45 Centenial Celebration of the Polish Falcons of America 1987  
11/46 One Hundred Years Young: A History of the Polish Falcons of America 1887-1987, Donald E. Pienkos, New York 1987 1887-1987  
11/47 Wycinki prasowe  
11/48 95 Polish Falcons of America, Nest No.1. 75 Brotherly Hand Group 1060 P.N.A. Anniversary Banquet, Burbank, IL 1983  
11/49 Program 39-go Zlotu i Zjazdu Okręgu 2-go Sokolstwa Polskiego w Ameryce 1961  
11/50 90th Anniversary Banquet, W. Świątkiewicz, Nest No. 2, Polish Falcons of America  
11/51 Seventy fifeth Anniversary W. Swiatkiewicz, Nest No.2 Polish Falconc Alliance, Chicago, IL 1967  
11/52 49th Convention, Banquet Polish Falcons of America, Second District, Chicago Heights, IL 1981  
1153 41st Convention Track and Field Meet of the Polish Falcons of America, District No. 2, Cicero, IL 1965  
11/54 Polish Falcons of America, Nest No. 2 Hosting 46-th Convention. Banquet and Dance, Chicago 1975  
11/55 Pamiętnik Zlotu i Zjazdu ,Okręgu IV, Sokolstwa Polskiego, Ambridge 1931 1931  
11/56 Pamiętnik 20-tej rocznicy istnienia Okręgu IV-go Zw. Sokołów Polskich w Ameryce.  
11/57 Testimonial Dinner, District IV, Polish Falcons of America honoring Rev. John J. Fic 1960  
11/58 Twelfth Annual Polish Falcons Day Auspices District IV Polish Falcons of America Commemorating the 100-th Anniversary of the Founding of Sisters of Holy Family of Nazareth 1975  
11/59 Fifth Annual Polish Flkon Day, District 4 1968  
11/60 37th Convention and 35th Field Meet of the Polish Falkons of America, District 4, Pittsburgh, PA 1959  
11/61 Fifteenth Annual Polish Falcon Day Auspices District IV, Portersville, PA 1978  
11/62 Fifteenth Annual Polish Falcon Day Auspices District IV, Portersville, PA 1967  
11/63 Sokolstwo Polskie w Ameryce, Okręg 5. Pamiętnik 35 Zlotu i 40 Zjazdu, New Britain 1969  
11/64 35th Convention and 30th Athletic Field Meet of the 5th District Polish Falcons, New Britain, CT 1959  
11/65 Polish Falcons of America, District V, 75th Aniversary 1905-1980, New Britain, CT 1980  
11/66 Polish Falcons of America, District V, Connecticut. Sixty-Fifth Anniversary 1906-1971 1971  
11/67 Polish Falcons of America, District V, Connecticut. Seventieth Anniversary 1906-1976 1977  
11/68 Polish Falcons of America, District V, Connecticut. Sixties Anniversary 1906-1966 1906-1966  
11/69 Pamiętnik z okazji Zlotu i Zjazdu Okregu V Sokolstwa Polskiego w Ameryce, Meriden, CT 1937  
11/70 Tow. Gimnastyczne Sokół Polski, Gniazdo VI, Buffalo, NY 1911  
11/71 "Sokół" - Broszura Pamiątkowa Piętnastoletniej Rocznicy założenia Tow. Gimnastycznego Sokół Polski, Gniazdo VI, Buffalo, NY 1956  
11/72 Program i Pamiętnik Zjazdu 20-go i Zlotu 13-go, Okregu VI, Sokolstwa Polskiego w Ameryce, Muskegon, MI 1935  
11/73 Album pamiątkowy Zlotu Okręgu VIII Zw. Sokołów Polskich w Chicopee, Massachusetts 1929  
11/74 Polish Falcons of America, District XIII, Convention & Field Meet, Hamtramck, MI 1979  
11/75 Program i Pamiętnik Zjazdu 23-go i Zlotu 19-go, Okregi XIII, Sokolstwa Polskiego w Ameryce 1961  
11/76 Souvenir Book 17th Bi-Annual Track and Field Meet 21st Bi-Annual Convention Polish Falcons of America, District XIII 1957  
11/77 Polish Falcons of America, District XIII, 50th Anniversary, Hamtramck, MI 1969  
11/78 Polish Falcons. Centennial Banquet Celebrated by Districk XIII, Hamtramck, MI 1987  
11/79 Polish Falcons of America, District XIII. 26th Biennial Convention, 22nd Biennial Track & Field Meet, Jackson, MI 1967  
11/80 Office papers  
11/81 Pamiętnik Sokoli na Trzydziestolecie Gniazda No. 2 im, Włodzimierza Świątkiewicza, Chicago, IL 1927  
11/82 35 Narodowa Konwencja Sokolstwa Polskiego w Ameryce, "Sokół", nr 4(11)1992 1992  
11/83 Pamiętnik 40-tej Rocznicy Gniazda Sokolego No.VI 1896-1936 w Buffalo 1896-1936  
11/84 Jubilee 50 Banquet. Burning of Mortgage, Nest VI, Buffalo, NY 1946  
11/85 Pamiętnik Złotego Jubileuszu 1896-1946 Gniazda No. VI Sokolstwa Polskiego w Ameryce, Buffalo, NY 1946  
11/86 Złoty Jubileusz Sokolic, Gn. VI, Buffalo, NY 1959  
11/87 Polish Falcons of America, Nest 6, Diamond Anniversary 1896-1971 1971  
11/88 Polish Falcons of America, Nest Six. Banquet and Ball, Buffalo, NY 1926  
11/89 The 35th Aniversary of the Polish Falcons, Nest VI, Buffalo, NY 1931  
11/90 Srebrny Jubileusz Sokolic, Gn. VII, Buffalo, NY 1928  
11/91 Program z okazji otwarcia Domu Towarzystwa Sokół Polski, Gniazdo 15 w Braddock, PA 1938  
11/92 85th Aniversary, Gniazda 31-go Sokolstwa Polskiego w Ameryce 1977-1987  
11/93 Złoty jubileusz Gniazda 31-go Sokolstwa Polskiego w Ameryce 14-go czerwca 1942 1942  
11/94 The Polish Falcons of America, Nest 31, 100th Anniversary Banquet 1892-1992 1982-1992  
11/95 Pamiętnik 70-lecia Gniazda 31-go Sokolstwa Polskiego w Ameryce, Detroit, MI. 1962  
11/96 Pamiętnik Złotego Jubileuszu Tow. Synowie Wolności, Grupa 32 Związku Narodowego Polskiego, Buffalo, NY  
11/97 Golden Jubilee 1906-1956 Polish Falcons of America, Nest 41, New Kensington, PA 1956  
11/98 Polish Falkons, Nest 45, 70th Anniversary 1905-1975, St. Louis, MO 1905-1975  
11/99 Pamiętnik obchodu pięćdziesiątej rocznicy Gniazda 79-teg Sokolstwa Polskiego w Ameryce, Detroit, MI 1954  
11/100 Polish Falcons of America. 75th Anniversary 1907-1982, Hamtramck, MI 1982  
11/101 Pamiętnik Złotego Jubileuszu, Gniazda 88 Sokoła Polskiego, dnia 18-go maja 1958 roku 1958  
11/102 Pamiętnik 60-lecia Gniazda 88, New Britain, CT 1967  
11/103 "Falcons S.C." Soccer Team, Nest 88 of Polish Falcons in America. Banquet Honoring Falcons S.C. Champion of 1965 1965  
11/104 Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu 1907-1932, Gniazda 88 Sokolstwa Polskiego, New Britain, CT 1907-1932  
11/105 Nasze 65 lat Gniazda 88 Sokolstwa Polskiego w Ameryce, New Britain, CT 1972  
11/106 80-lecie Gniazda 88 Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce, New Britain, CT 1987  
11/107 70 Rocznica Gniazda 88 Związku Sokolstwa Polskiego w Amwryce, New Britain, CT 1978  
11/108 Polish Falcons, Nest 100. 80 Anniversary Dinner, Chicago, IL 1979  
11/109 Pamiętnik Jubileuszowy 40-to Letniej Rocznicy Istnienia Gniazda Sokolic nr 100 1939  
11/110 65th Anniversary of the Polish Falcons of America, Nest 141, Cleveland, OH 1974  
11/111 Golden Jubilee Polish Falcons of America, Nest 176, Pittsburgh, PA 1959  
11/112 Pamiętnik 10-letniej rocznicy założenia Tow. Im. Adama Osiatyńskiego w Ambridge, PA, Gniazda 182 Zw. Sokolstawa Polskiego w Ameryce 1920  
11/113 60th Anniversary Polish Falcons of America, Nest 182, Ambridge, PA 1970  
11/114 Polish Falcons of America. 41st District IV Convention and 39th District IV Track and Field Meet, Nets 182, Ambridge, PA 1967  
11/115 Program bankietu Matek i Córek urzadzony staraniem Sokolic, Gn. 258 Im. Emilii Plater 1927  
11/116 Golden Anniversary of the Polish Falcons of America, Nest 260, Pittsburgh, PA 1961  
11/117 Pamiętnik wydany z okazji 25-letniego Jubileuszu Gniazda 268 Sokolstwa Polskiego w Ameryce, Detroit 1930 1930  
11/118 70tn Anniversary Polish Falcons of America, Nest 336, Jackson, MI 1982  
11/119 Polish Falcons, Nest 336. Golden Jubilee Banquet, Jackson, MI 1962  
11/120 Pamiatka Czterdziestolecia Gniazda 519-go Sokolstwa Polskiego w Ameryce, Middletown, CT 1953  
11/121 Golden Jubilee Nest 652 Polish Falcons of America, Lansing, MI 1965  
11/122 Pamiętnik Sokolic Gniazda 799 Sokolstwa Polskiego w Ameryce z okazji 30-ej Rocznicy 1955  
11/123 50th Anniversary Polish Falcons of America, Nest 907, Midlothian, IL 1987  
11/124 Silver Jubilee Banquet Nest 939. Polish Falcons of America, Detroit, MI 1967  
11/125 30th Anniversary Banquet, Nest 939, Polish falcons of America, Detroit, MI 1972  
11/126 35th Anniversary Banquet, Nest 939, Polish Falcons of America, Detroit, MI 1977  
11/127 40th Anniversary Banquet, Nest 939, Polish Falcons of America, Detroit, MI 1983  
11/128 5th Aniversary Polish Falcons of America, Nest 959, Allen Park, MI 1968  
11/129 10th Anniversary Polish Falcons of America, Nest 959, Allen Park, MI 1973  
11/130 20th Anniversary Polish Falcons of America, Nest 959, Allen Park, MI 1983  
11/131 Organizational Banquet Polish Falcons of America, Nest 959, Allen Park, MI 1964  
11/132 Polish Falcons of America, Nest 959, Flag Dedication Ceremony, Allen Park, MI 1965  
11/133 Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Polski.  
1 - 134 z 134

Polonia Collection