Skip to content

11. SOKOLSTWO POLSKIE W AMERYCE


"W drugiej połowie roku 1866, wzorując się na powstałym wcześniej „Sokole” czeskim, utworzone zostało we Lwowie Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Statut Towarzystwa zwanego później „Sokołem Macierzą” zatwierdzony został 7 lutego 1867 roku. Pomimo trudnych warunków, szczególnie w zaborze rosyjskim, ruch sokoli rozwijał się bardzo dynamicznie i w okresie przed I wojną światową powstało kilkadziesiąt okręgów i kilkaset gniazd zrzeszających kilkadziesiąt tysięcy członków, a w okresie między I a II wojną światową w Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” działało około tysiąca gniazd sokolich w okręgach zgrupowanych w sześciu dzielnicach. Również polska emigracja zakładała oddziały Sokoła w USA, Francji i Wielkiej Brytanii. Po 1939 roku hitlerowcy, a po 1944 komuniści zlikwidowali na terenach Rzeczypospolitej Sokolstwo Polskie. Jednak patrioci Sokoli działali w konspiracji. W latach 1939-1988 Sokolstwo Polskie działało w podziemiu. Na obczyźnie działa sokół w USA, Francji i innych krajach."

Wikipedia;
Historia Sokolstwa Polskiego

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
11/1 Konstytucja Sokolstwa Polskiego w Ameryce, Pittsburgh, PA  
11/2 Ustawy Związku Sokołów Polskich w Ameryce, Konstytucja, regulaminy i przepisy związku okręgów i gniazd, Pittsburgh, PA 1925  
11/3 Regulamin Związku Sokołó w Polskich w Stanach Zjednoczonych, Chicago IL 1909  
11/4 Konstytucja i ustawy Sokolstwa Polskiego w Ameryce 1973  
11/5 Constitution and By-Laws Polish Falcons of America 1985  
11/6 Podręcznik Musztry Sokolej dla Zastępu, Plutonu i Drużyny. Regulamin pochodów, Odznak służbowych, Stroju ćwiczebnego, Lustracji i Raportów 1927  
11/7 Sokole Harce. Podręcznik dla młodziezy Sokolstwa Polskiego w Ameryce, opr. Mieczysław Wasilewski, Pittsburgh, PA, 1933  
11/8 Sokolstwo Polskie. Jego dzieje, ideologia i posłannictwo, opr. Stanisław Osada, Pittsburgh, PA, 1929  
11/9 Stanovy Mladeneckeho Slovenskeho Katolickeho Sokola  
11/10 "Sokół" - Broszura Pamiątkowa Piętnastoletniej Rocznicy założenia Tow. Gimnastycznego Sokół Polski, Gniazdo VI, Buffalo, NY 1911  
11/11 "Sokół" - Broszura Pamiątkowa Piętnastoletniej Rocznicy założenia Tow. Gimnastycznego Sokół Polski, Gniazdo VI, Buffalo, NY 1911 1956  
11/12 Pamiętnik 25-cio Letniej Rocznicy Tow. Sokołów Polskich, Grand Rapids, MI 1952  
11/13 Pamiętnik 25-letniej Rocznicy Związku Sokołów Polskich w Ameryce 1894-1919  
11/14 Souvenir Album of the celebration commemorating the Polish Constitution of May 3, 1791. Polish Falcons Camp. Somerville, NJ 1947  
11/15 80 Anniversary. Dinner. Polish Falcons of America, Chicago, IL 1982  
11/16 90 Anniversary. Dinner. Polish Falcons of America, Chicago, IL 1992  
11/17 Polish Falcons of America. Centennial 1887-1987. District History Series 1987  
11/18 Polish Falcons of America.100th Aniversary 1887-1987, Pittsburgh, PA 1987  
11/19 125 lat Sokolstwa Polskiego 1867-1992  
11/20 National Convention Polish Falcons of America, Detroit, MI. Hosts District XIII 1984  
11/21 Zlot i Zjazd Sokolstwa Polskiego w Chicago 1993  
11/22 22 National Convention Polish Falcon of America, New Britain, CT. 1976 1976  
11/23 Sto Lat Sokoła. Co przyświecało założycielom, Sokół Polski - Pittsburgh 1968 (notatki z książki)  
11/24 Souvenir Book Athletic Gymnastic Exhibition and National Convention of the Polish Falcons of America, New York 1940la  
11/25 Pamiętnik IX Zlotu i XI Zjazdu Sokołów Polskich w Buffalo, NY 1914  
11/26 Polish Falcons of America History (notes)  
11/27 Sokolstwo Polskie. Jego Dzieje, Cele i Ideały w Czterech Odczytach, opr. Stanisław Osada, Chicago, Il  
11/28 Sokolstwo. Przednia Straż Narodu. Dzieje Idei i Organizacji w Ameryce, Tom 1 1953  
11/29 Sokolstwo. Przednia Straż Narodu. Dzieje Idei i Organizacji w Ameryce, Tom 2 1972  
11/30 Sokolstwo. Przednia Straż Narodu. Dzieje Idei i Organizacji w Ameryce, Tom 3 1976  
11/31 Sokolstwo. Przednia Straż Narodu. Dzieje Idei i Organizacji w Ameryce, Tom 4 1974  
11/32 "Sokół Polski" The OfficialPublication of the Polish Falcons of America Since 1896 2011-2012  
11/33 Protokół Walnego Zjazdu Sokolstwa Polskiego w Ameryce, Chicago, IL 1964  
11/34 "Jedniodniówka" poświęcona Prezesowi Sokolstwa Polskiego w Ameryce Druhowi, Teofilowi A. Starzyńskiemu 1948  
11/35 Autodafe w cichym domku, Emilia Topass, Pittsburgh, PA 1916  
11/36 Miss Falconette, Coronation Ball. Polish Falcons, District XIII, Hamtramck, MI 1973  
11/37 Polish Falcons of America, National Officer's Reports and Official Minutes of the 32nd National Convention in Pittsburgh, PA 1980  
11/38 Polish Falcons of America. Financial and Operating Statement 1980-1983  
11/39 The Polish Falcon Funeral and Burial Ceremony 1978  
11/40 Polish Falcons of America. Financial and Operating Statement 1972-1975  
11/41 Polish Falcons of America, National Officer's Reports of the 33nd National Convention, Dearborn, MI 1984  
11/42 Wycinki prasowe  
11/43 Popisy Sokole, Bal Biało-Czerwony, Buffalo, NY 1944  
11/44 "Sokół Polski" The Official Publication of the Polish Falcons of America Since 1896 1912-1913  
11/45 Legion of Honor of Polish Falcons in America  
11/46 Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Polski 1921  
1 - 46 z 46