Skip to content

12. Pol. Am. Stow. Akademików "Akademia", Oddział Michigan

 

Summary history of the creator: Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Akademików zostało założone w Chicago w 1950 r. jako bezpartyjna, samopomocowa i kulturalna organizacja studentów i absolewntów polskich przybyłych do Stanów Zjednoczonych z Niemiec, z falą powojennej polskiej emigracji politycznej. Pierwotna nazwa to Polski Związek Akademików. Związek rozwijał się bardzo szybko na terenie Chicago, skupiając kilkadziesiąt osób i pracuąc w oparciu o statut i zadania nakreślone przez Z.P. Kozłowskiego - głównego organizatora. W roku 1958 nastąpiło połączenie z Polskim Klubem Akademickim. W 1959 r. dochodzi do połączenia z ośrodkiem studentów z Detriot "Academia" na I Krajowym Zjeździe Studentów i Absolwentów odbytym w Chicago. W 1961 r. na II zjeździe dołącza Związek Studentów i Absolwentów z Buffalo i zostaje zmineniona nazwa Związku na Polish American Academik Assosciation. W 1963 r. dołącza nowozorganizowany Okręg w Cleveland. Stowarzysznie współpracowało ze związkiem Studentów i Absolwentów na Uchodźstwie z siedziba w Londynie., z którym wspolnie wydawało ilustrowany magazyn "Meet Poland" z własną wkładkę "Merkuriusz amerykański" w ramach \'Merkuriusza Polskiego" pisma mlodego pokolenia, wychodzącego w Londynie. Członkowie stowarzysznie czynnie uczestniczyli w życiu kulturalnym i naukowym polonii, organizując imprezy, wieczorki teatralne i muzyczne, występy i inne.

Scope and content: Statuty i schemat organizacyjny, Rejestracja Związku w stanie Michigan, Protokoły zebrań Zarządu, Zebrania walne i miesięczne, Sprawozdania Zarządu, Dokumentacja ze zjazdów krajowych, Komunikaty, Biuletyn nr 1 i 2, Regulamin Sekcji "Bratnia Pomoc", Sąd koleżeński, Klisza z logo Związku, Deklaracje członkowskie, Spisy członków, Przesłanki ideowe Związku, Korespondencja, dokumentacja Okręgu Chicago, "Na pięterku" miesięcznik "Akademii", "Meet Poland" i "Merkuriusz Polski", "życie akademickie", wydawnictwa współredagowane przez Związek, Materiały dotyczące działalności Związku na rzecz wsparcia "Solidarności", Akcja protestacyjna w okresie stanu wyjątkowego w Polsce, Wycinki prasowe dotyczące działalności "Akademii", Artykuły członków Związku drukowane w prasie polonijnej, Artykuły Róży Nowotarskiej w "Gwieździe Polarnej". Cykl "Galeria portretów polskich" i "Arkusze poetyckie", Różne zaproszenia, programy i korespondencja dotycząca imprez artystycznych, Wydawnictwa Departamentu Stanu dotyczące wymiany kulturalno-oświatowej, Międzynarodowy Ruch Studentów i Intelektualistów "Pax Romana", Materiały Zjazdu absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji 600-lecia.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog

Polonia Collection