Skip to content

13. Po. Am. Stowarzyszenie Techników w DetroitSummary history of the creator: Dnia 14 czerwca 1944 roku instytucja "Michigan Corporation and Securities Commissions" zarejestrowała organizację pod nazwą "Stowarzyszenie Technicznej Pomocy Polsce" z siedzibą w Detroit. Powstanie Stowarzyszenia było następstwem pierwszego zjazdu delegatów zrzeszeń technicznych, jaki odbył się dnia 27 czerwca 1944 r. w Chicago, a zadaniem którego było zorganizowanie i uaktywnienie inżynierów i techników polonijnych. W 1948 r. dokonano zmian w statucie, w szczególności zmieniono nazwę na "Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Techników w Detroit". Stowarzyszenie zajmowało się m.in.. zbiórką narzędzi i innej pomocy technicznej dla polskich uczelni technicznych, zbiórką książek technicznych przeznaczonych dla Polski, prowadzono systematycznie odczyty naukowe oraz imprezy o charakterze towarzyskim, rozwijano szkolnictwo techniczne.

Scope and content: Protokoły posiedzeń - sygn. 1-6, sprawozdania z działalności zarządu - sygn. 7, korespondencja - sygn. 8, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej - sygn. 9, listy członków - sygn. 10, pomoc Polsce i Polakom - sygn. 11-12, uroczystości - sygn. 13, 10-lecie stowarzyszenia - sygn. 14, wycinki prasowe - sygn. 15, historia stowarzyszenia - sygn. 16, sprawozdanie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych - sygn. 17.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
Zobacz: http://www.polonia-technica.org/


INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/13/1 Protokoły posiedzeń zebrań członków zarządu komisji 1946  
7/13/2 Protokoły posiedzeń zebrań członków zarządu komisji 1947-1950  
7/13/3 Protokoły posiedzeń zebrań członków zarządu 1951  
7/13/4 Protokoły posiedzeń zebrań członków zarządu 1953-1954  
7/13/5 Protokoły posiedzeń 1955-1957  
7/13/6 Protokoły posiedzeń 1958-1961  
7/13/7 Sprawozdania z działalności zarządu 1948-1959  
7/13/8 Korespondencja 1948-1961  
7/13/9 Protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej 1953-1959  
7/13/10 Listy członków stowarzyszenia 1955-1958  
7/13/11 Pomoc inżynierom poszukującym pracy w U.S.A. 1946-1952  
7/13/12 Pomoc dla Polski oraz kursy dokształcające organizowane przez stowarzyszenie 1947-1952  
7/13/13 Uroczystości, odezwy i inne wydarzenia organizowane przez stowarzyszenie 1948-1961  
7/13/14 Obchody 10-lecia założenia stowarzyszenia 1954  
7/13/15 Wycinki prasowe 1959-1960  
7/13/16 Opracowanie Ann Fletcher dotyczące historii stowarzyszenia b.d.  
7/13/17 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Stanach Zjednoczonych. Sprawozdanie zarządu za okres 1960/1961 1961  
1 - 17 z 17

Polonia Collection