Skip to content

14. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce

 

Summary history of the creator: Zreszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce powstało w 1951 r. w Chicago. Podstawowym celem Zrzeszenia było zapewnienie szkolnictwu polonijnemu wspólnej płaszczyzny kontaktów i współpracy, zarówno miedzy poszczególnymi szkołami jaki i środowiskiem nauczycielskim. Regulami określał charakter Zrzeszenia jako zawodowa organizacja nauczycielska i jego cele jak: przygotowywanie podręczników i pomocy naukowych, ich kolportaż, organizowanie konkursów recytatorskich, utrzymywanie kontaktów między nauczycielami, organizowanie spotkań i konferencji nauczycielskich. Zreszenie stale współpracuje z Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku, Kołem Nauczycielskim w Detroit oraz należy do Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Scope and content: protokoły z zebrań, protokoły posiedzeń Komisji Programowej, regulaminy Rady Edukacyjnej, sprawozdania Komisji Oświatowej, komunikaty i biuletyny, dane dotyczące szkolnictwa polskiego w USA ? ankiety z różnych stanów, szkół i od osób prywatnych, dane dotyczące nauczycieli języka polskiego z różnych ośrodków, spisy polskich szkół sobotnich, powoływanie szkół dwujęzycznych, statuty i regulaminy szkół 1983 r., programy nauczania, projekty lekcji języka polskiego, korespondencja ze szkołami i innymi organizacjami, zamówienia na podręczniki dla polskich szkół, korespondencja w sprawie zakupu książek w Polsce, materiały z organizowanych konkursów recytatorskich i ?kopernikowskich? ? regulaminy, zaproszenia, listy uczestników, dyplomy, imprezy kulturalne, zaproszenia na uroczystości i zebrania, wycinki prasowe, artykuły do gazet, 25-lecie ZNP w Ameryce ? brudnopisy do historii związku, adresy instytucji polskich, artykuły, lista członków, zestawienia finansowe, rachunki, materiały związane ze współdziałaniem z Kongresem Polonii Amerykańskej ? sprawozdania, wytyczne, materiały do dyskusji, zaproszenia na imprezy, pojedyncze egzeplarze różnych czasopism.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog

Polonia Collection