Skip to content

15. Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, Oddział Michigan

 

Summary history of the creator: Zreszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce powstało w 1951 r. w Chicago. Podstawowym celem Zrzeszenia było zapewnienie szkolnictwu polonijnemu wspólnej płaszczyzny kontaktów i współpracy, zarówno miedzy poszczególnymi szkołami jaki i środowiskiem nauczycielskim. Regulami określał charakter Zrzeszenia jako zawodowa organizacja nauczycielska i jego cele jak: przygotowywanie podręczników i pomocy naukowych, ich kolportaż, organizowanie konkursów recytatorskich, utrzymywanie kontaktów między nauczycielami, organizowanie spotkań i konferencji nauczycielskich. Zreszenie stale współpracuje z Centralą Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku, Kołem Nauczycielskim w Detroit oraz należy do Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog

Polonia Collection