Skip to content

16. Polska Szkoła Dokształcająca im. Adama Mickiewicza w Passaic, NJ

 

Summary history of the creator: Polska Szkoła Dokształacająca im. Adama Mickiewicza w Passaic, New Jersey, powstała w 1955 r. z inicjatywy Związku Młodzieży Polskiej. Projekt założenia szkoły przedstawił ówczesny prezes ZMP w Passaic, Bolesław Budzyń, na zebraniu w dniu 21 stycznia 1955r. Pierwsze zapisy do szkoły odbyły się w Polskim Domu Ludowym, gdyż na początku szkoła nie posiadała własnych pomieszczeń. Kierowniczką szkoły została Jadwiga Skrzyńska. Na skutek energicznych zabiegów zarządu ZMP rada szkolna miasta Passaic oddała w końcu do dyspozycji Związku, trzy klasy w szkole publicznej nr 12, mieszczącej się prz Monroe Street, gdzie rozpoczęto lekcje sobotnie dla około 40 dzieci. W roku szkolnym 1959/1960 do szkoły uczęszczało już od 152 do 189 uczniów. W latch siedemdziesiątych siedziba szkoly została przeniesiona do Passaic High Schoool przy Paulison Ave. W roku szkolnym 1975/1976 zapisanych było 257 uczniów, którzy pobierali naukę w dziewięciu klasach. Szkoła rozpoczęła również prowadzenie przedszkola oraz klasy dla uczniów pochodzenia polskiego, nie znających języka polskiego. W roku 1977 po raz pierwszy zorganizowany został bal absolwentów. W latach następnych do szkoły regularnie zapisywanych było około 200 uczniów. Szkoła czynnie uczestniczyła w życiu polonii amerykańskiej biorąc udział w różnych uroczystościach i akademiach, Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku i przede wszystkim czynnie współpracując z ZMP.

Scope and content: Korespondencja sygn. 1, opłaty sygn. 2, dzienniki lekcyjne sygn. 3-20, prace uczniów sygn. 21, kroniki szkoły oraz Związku Młodzieży Polskiej sygn. 22-39, wydawnictwo okolicznościowe sygn. 40.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/16/1 Korespondencja 1956-1959  
7/16/2 Rachunki opłat za podręczniki szkolne oraz za używanie budynku szkoły publicznej Passaic High School 1980-1993  
7/16/3 Dziennik lekcyjny rok szkolny 1964/65 klasa II 1964-1965  
7/16/4 Dziennik lekcyjny rok szkolny 1967/68 klasa druga 1967-1968  
7/16/5 Dziennik lekcyjny rok szkolny 1967/68 klasa VI 1967-1968  
7/16/6 Dziennik lekcyjny rok szkolny 1968/69 przedszkole 1968-1969  
7/16/7 Dziennik lekcyjny rok szkolny 1977/78 klasa VA 1977-1978  
7/16/8 Dziennik lekcyjny rok szkolny 1979/80 klasa VI poziom VI 1979-1980  
7/16/9 Dziennik lekcyjny rok szkolny 1984/85 klasa III poziom B 1984-1985  
7/16/10 Dziennik lekcyjny rok szkolny 1984/85 klasa 8 1984-1985  
7/16/11 Dziennik lekcyjny rok szkolny 1985/86 klasa IVA 1985-1986  
7/16/12 Dziennik lekcyjny rok szkolny 1985/86 klasa IX poziom gimnazjalny 1985-1986  
7/16/13 Dziennik lekcyjny rok szkolny 1986/87 klasa IVA 1986-1987  
7/16/14 Dziennik lekcyjny rok szkolny 1986/87 klasa VII 1986-1987  
7/16/15 Dziennik lekcyjny rok szkolny 1987/88 klasa Czwarta B 1987-1988  
7/16/16 Dziennik lekcyjny rok szkolny 1988/89 klasa VIII 1988-1989  
7/16/17 Dziennik lekcyjny rok szkolny 1988/89 klasa 9 1988-1989  
7/16/18 Dziennik lekcyjny rok szkolny 1989/90 klasa IVA 1989-1990  
7/16/19 Dziennik lekcyjny rok szkolny 1990/91 klasa VI 1990-1991  
7/16/20 Dziennik lekcyjny rok szkolny 1992/93 klasa 1A 1992-1993  
7/16/21 Prace uczniów szkoły na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza 1996-1997  
7/16/22 Kronika szkoły 1958-1961  
7/16/23 Kronika 1975-1977  
7/16/24 Kronika 1977  
7/16/25 Kronika 1978  
7/16/26 Kronika Polskiej Szkoły 1979-1982  
7/16/27 Kronika szkoły z lat 1982-1984 1982-1997  
7/16/28 Kronika Jubileuszowa 30-lecia Polskiej Szkoły 1984-1985  
7/16/29 Kronika Polskiej Szkoły 1985-1987  
7/16/30 Kronika P.S.D. im. Adama Mickiewicza oraz Związku Młodzieży Polskiej - Passaic i Okolice rok 1987-1988 1987-1988  
7/16/31 Kronika szkoły 1988-1989  
7/16/32 Kronika szkoły 1989-1990  
7/16/33 Kronika Polskiej Szkoły Dokształcającej im A. Mickiewicza w Passaic 1990-1991  
7/16/34 Kronika Polskiej Szkoły Dokształcającej im A. Mickiewicza w Passaic 1991-1992  
7/16/35 Polska Szkoła Dokształcająca im A. Mickiewicza przy ZMP Passaic [...] [Kronika] 1992-1993  
7/16/36 Kronika Polskiej Szkoły Dokształcającej im A. Mickiewicza w 1993-1994  
7/16/37 Kronika szkoły 1994-1995  
7/16/38 Kronika szkoły 1996-1997  
7/16/39 Polska Szkoła Dokształcająca im A. Mickiewicza w Passaic [...] [Kronika] 1997-1998  
7/16/40 40-lecie Polskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza przy Związku Młodzieży Polskiej w Passaic, NJ 1995  
1 - 40 z 40

Polonia Collection