Skip to content

17. Szkoła Polska im. Henryka Sienkiewicza w Hamtramck, MI


Summary history of the creator: Szkoła Polska im. Henryka Sienkiewicza w Hamtramck, Michigan, powstała w 1956 r. z inicjatywy prezesa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Detroit Piotra Gazdajka. W pierwszym roku istnienia ze względu na brak lokalu lekcje odbywały się w prywatnym mieszkaniu prezesa. W latach kolejnych sponsorem szkoły został Okręg XI Związku Polaków w Ameryce i ofiarował bezpłatnie 3 sale w swojej siedzibie. Pierwszym kierownikiem Szkoły była Halina Wojciechowska, która prowadziła ją do roku 1983. W latach 1985-1986 Szkoła uzyskała do dyspozycji cztery klasy w Hamtramck High School.
Program Szkoły oparty był przede wszystkim na nauce języka polskiego, ale również historii, geografii i śpiewu. W szkole pracowało zazwyczaj około czterech nauczycielek. Oprócz pomocy Związku Polaków w Ameryce i współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej, głównym źródłem utrzymania były opłaty rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły.
Szkoła czynnie uczestniczyła w życiu polonii amerykańskiej biorąc udział w różnych uroczystościach i akademiach, organizując gwiazdki dla dzieci, czy uroczyste zakończenia roku szkolnego.

Scope and content: Korespondencja sygn. 1-6, dokumentacja finansowa sygn. 7-9, listy uczniów sygn. 10, kalendarze szkolne sygn. 11, konkursy przedmiotowe, plany zajęć, program nauczania sygn. 12, uroczystości szkolne sygn. 13, historia szkoły i wydawnictwa z okazji rocznicy założenia szkoły sygn. 14-16, kroniki szkoły sygn. 17-20, wycinki prasowe sygn. 21, M. Falski, Elementarz sygn. 22.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/17/1 Korespondencja 1983-1988  
7/17/2 Korespondencja 1989-1991  
7/17/3 Korespondencja 1992-1994  
7/17/4 Korespondencja 1995-1996  
7/17/5 Korespondencja 1997-1998  
7/17/6 Korespondencja 1999-2002  
7/17/7 Dokumentacja finansowa 1986-2001  
7/17/8 Księga Kasowa Szkoły Języka Polskiego im. Henryka Sienkiewicza przy Związku Polaków Caniff - Hamtramck 1973-1983  
7/17/9 Książeczka czekowa - opłat 1978-1982  
7/17/10 Listy uczniów 1982-1996  
7/17/11 Kalendarze roku szkolnego 1985-2002  
7/17/12 Konkursy przedmiotowe, plany zajęć oraz program nauczania 1991-2001  
7/17/13 Uroczystości szkolne 1986-2002  
7/17/14 Historia szkoły 1987-1996  
7/17/15 40 Lat Szkoły im. Henryka Sienkiewicza 1996  
7/17/16 50 Lat Szkoły Polskiej im. Henryka Sienkiewicza 2006  
7/17/17 Kronika szkoły j. polskiego im. H. Sienkiewicza w Hamtramck 1981-1991  
7/17/18 Kronika szkoły 1992-1994  
7/17/19 Kronika szkoły 1995-1997  
7/17/20 Kronika szkoły 1998-2002  
7/17/21 Wycinki prasowe 1986-1998  
7/17/22 Marian Falski, Elementarz 1944  
1 - 22 z 22

Polonia Collection