Skip to content

2. Koło Byłych Żołnierzy A. K. Okręg w USA

 

Summary history of the creator:
Scope and content:
Akta rejestrowe, organizacja koła, wykazy członków, odznaczenia państwowe, zaświadczenia weryfikacyjne i uprawnienia kombatanckie członków Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych, dokumentacja dotycząca utworzenia i organizacji Okręgu koła AK w Stanach Zjednoczonych, korespondencja Wieńczysława Wagnera ? przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i członka Rady Naczelnej, Pamiętniki Wieńczysława Wagnera z obozu jeńców, przemustki i legitymacje, Korespondencja oraz rękopisy i maszynopisy prac Jana Morelewskiego, Zebrania Zarządu , zjazdy Okręgu z lat 1983-1995, zjazdy delegatów, komunikaty Okręgu, komunikaty prasowe, korespondencja, 50 rocznica Powstania Warszawskiego, Biuletyny informacyjne różnych oddziałów Okręgu
Koła AK w Stanach Zjednoczonych, Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy AK Zarząd Główny Warszawa, Wydawnictwa kół AK z Australii, wycinki prasowe, biografie Akowców, Dokumentacja dotycząca urządzenia archiwum Okręgu, spisy archiwalne, Działalność Okręgów AK we Francji i Niemczech, materiały nadesłane.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI
 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
2/1 Statuty Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej wraz ze zmianami 1954-2003 more
2/2 Zjazdy Delegatów Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej - korespondencja, protokoły, sprawozdania, uchwały itp. 1949-1950 1951-1988 more
2/3 Zjazdy Delegatów Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej - korespondencja, protokoły, sprawozdania, uchwały itp. 1991-2004 more
2/4 Rada Naczelna Koła AK - posiedzenia, komunikaty, członkowie, uchwały 1950-1951 1951-2001 more
2/5 Komunikaty Zarządu Głównego Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej 1951-1991 more
2/6 Komunikaty i Informacje Zarządu Głównego Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej 1992-2001 more
2/7 Zebrania Rady Naczelnej Koła AK w Północnej Ameryce 1995-2001 more
2/8 Rejestracja Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Stanach Zjednoczonych w stanie Illinois 1977-1982 more
2/9 Sprawozdania składane władzom stanu Illinois 1979-1997 more
2/10 I Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1951 more
2/11 III, IV i V Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych] 1955-1959 more
2/12 VII, VIII i IX Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1963-1967 more
2/13 X Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1969 more
2/14 XI i XII Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1971 more
2/15 Nadzwyczajne Zgromadzenie Okręgu oraz XIV Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1976-1977 more
2/16 Nadzwyczajne Zgromadzenie Okręgu oraz XV Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1978-1979 more
2/17 XVI i XVII Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1981-1983 more
2/18 XVIII Zgromadzenie Okręgu Koła AK i I Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 1985 more
2/19 XIX Zgromadzenie Okręgu Koła AK i II Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 1988 more
2/20 XX Zgromadzenie Okręgu Koła AK i III Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 1990 more
2/21 XXI Zgromadzenie Okręgu Koła AK i IV Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 1992 more
2/22 XXII Zjazd Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej i V Zjazd Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych pod hasłem "75 Rocznica Zwycięstwa nad Bolszewizmem" 1995 more
2/23 XXIII Zgromadzenie Okręgu Koła AK i VI Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 1998 more
2/24 XXIV Zgromadzenie Okręgu Koła AK i VII Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 2001 more
2/25 XXV Zgromadzenie Okręgu Koła AK i VIII Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 2004 more
2/26 Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych w latach 1977-2003 1977-1994 more
2/27 Zebrania Zarządu Okręgu Koła AK 1951-1992 more
2/28 Zebrania Zarządu Okręgu Koła AK 1993-1999 more
2/29 Listy osób, do których wysłano Komunikaty Okręgu Koła AK 1991-1994 more
2/30 Komunikaty Okręgu Koła AK oraz Komunikaty Okręgu Fundacji AK 1976-1989 more
2/31 Komunikaty Okręgu Koła AK oraz Komunikaty Okręgu Fundacji AK 1990-1992 more
2/32 Komunikaty Okręgu Koła AK 1993-1994 more
2/33 Komunikaty Okręgu Koła AK oraz Komunikaty Okręgu Fundacji AK 1995-2000 more
2/34 Pakiety prasowe Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1990-1991 more
2/35 Pakiety prasowe Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1992-1996 more
2/36 Pakiety prasowe Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1992 more
2/37 Pakiety prasowe Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1993 more
2/38 Pakiety prasowe Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1994 more
2/39 Pakiety prasowe Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1995 more
2/40 Korespondencja z lat 1947-1951 1947-1951 more
2/41 Korespondencja z lat 1953-1977 1955-1977 more
2/42 Korespondencja z lat 1978-1981 1978-1981 more
2/43 Korespondencja z lat 1982-1986 1982-1986 more
2/44 Korespondencja z lat 1987-1988 1987-1988 more
2/45 Korespondencja z roku 1989 1989 more
2/46 Korespondencja z roku 1990 część 1 1990 more
2/47 Korespondencja z roku 1990 część 2 1990 more
2/48 Korespondencja z roku 1990 część 3 1990 more
2/49 Korespondencja z roku 1991 część 1 1991 more
2/50 Korespondencja z roku 1991 część 2 1991 more
2/51 Korespondencja z roku 1991 część 3 1991-1991 more
2/52 Korespondencja z roku 1991 część 4 1991 more
2/53 Korespondencja z roku 1991 część 5 1991 more
2/54 Korespondencja z roku 1991 część 6 1991 more
2/55 Korespondencja z roku 1992 część 1 1992 more
2/56 Korespondencja z roku 1992 część 2 1992 more
2/57 Korespondencja z roku 1992 część 3 1992 more
2/58 Korespondencja z roku 1992 część 4 1992 more
2/59 Korespondencja z roku 1992 część 5 1992 more
2/60 Korespondencja z roku 1992 część 6 1992 more
2/61 Korespondencja z roku 1992 część 7 1992-1992 more
2/62 Korespondencja z roku 1993 część 1 1993 more
2/63 Korespondencja z roku 1993 część 2 1993 more
2/64 Korespondencja z roku 1993 część 3 1993 more
2/65 Korespondencja z roku 1993 część 4 1993 more
2/66 Korespondencja z roku 1993 część 5 1993 more
2/67 Korespondencja z roku 1993 część 6 1993 more
2/68 Korespondencja z roku 1993 część 7 1993 more
2/69 Korespondencja z roku 1994 część 1 1994 more
2/70 Korespondencja z roku 1994 część 2 1994 more
2/71 Korespondencja z roku 1994 część 3 1994 more
2/72 Korespondencja z roku 1994 część 4 1994 more
2/73 Korespondencja z roku 1994 część 5 1994 more
2/74 Korespondencja z roku 1994 część 6 1994 more
2/75 Korespondencja z roku 1995 część 1 1995 more
2/76 Korespondencja z roku 1995 część 2 1995 more
2/77 Korespondencja z roku 1995 część 3 1995 more
2/78 Korespondencja z roku 1995 część 4 1995 more
2/79 Korespondencja z roku 1996 część 1 1996 more
2/80 Korespondencja z roku 1996 część 2 1996 more
2/81 Korespondencja z roku 1997 1997 more
2/82 Korespondencja z roku 1998 1998 more
2/83 Korespondencja z roku 1999 część 1 1999 more
2/84 Korespondencja z roku 1999 część 2 1999 more
2/85 Korespondencja z roku 2000 część 1 2000 more
2/86 Korespondencja z roku 2000 część 2 2000 more
2/87 Korespondencja z roku 2001 część 1 2001 more
2/88 Korespondencja z roku 2001 część 2 2001 more
2/89 Korespondencja z roku 2002 część 1 2002 more
2/90 Korespondencja z roku 2002 część 2 2002 more
2/91 Korespondencja z roku 2003 2003 more
2/92 Korespondencja z lat 2004-2005 2004-2005 more
2/93 "Kresy Wschodnie" w działalności Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1987-1995 more
2/94 Istrebitielne Bataliony - [sprawa uprawnień kombatanckich dla Polaków walczących w oddziałach podlegających NKWD przeciwko UPA na Ukrainie] 1993-1995 more
2/95 Fundacja Teresy i Zdzisława Knobel - korespondencja 1990-2004 more
2/96 Działania podejmowane przez Koło AK Okręg w Stanach Zjednoczonych wspierające wejści Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego 1995-1999 more
2/97 Sprawa uhonorowania lotników alianckich niosących pomoc Powstańcom Warszawskim 1981-1994 more
2/98 Sprawa uhonorowania lotników alianckich niosących pomoc Powstańcom Warszawskim 1994-2001 more
2/99 Regulamin Sądów Koleżeńskich Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej b.d. more
2/100 Odwołanie od Wyroku Sądu Koleżeńskiego Koła AK w Chicago z 1980 r. w sprawie Witolda Strusiewicza przeciwko Antoniemu Bielińskiemu b.d. more
2/101 Księga przychodów i rozchodów 1969-1983 more
2/102 Księga przychodów i rozchodów 1969-1983 more
2/103 Korespondencja w sprawie: weryfikacji członków Koła AK, nadawania odznaczeń i orderów oraz uprawnień kombatanckich 1978-1999 more
2/104 Listy członków Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1991 more
2/105 Regulacje dotyczące: przyznawania uprawnień kombatanckich, przyznawania odznaczeń oraz weryfikacji stopni wojskowych 1971-1993 more
2/106 Listy osób ubiegających się o odznacznia i odznaczonych oraz o nadanie uprawnień kombatanckich. Lista osób, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do F. 1990-1998 more
2/107 Postępowania w sprawie: członkostwa w Kole AK, nadania odznaczeń oraz nadania kombatanckich 1990-1999 more
2/108 Postępowania w sprawie: członkostwa w Kole AK, nadania odznaczeń oraz nadania uprawnień kombatanckich. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od G do K 1987-2003 more
2/109 Postępowania w sprawie: członkostwa w Kole AK, nadania odznaczeń oraz nadania uprawnień kombatanckich. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od L do R 1990-2002 more
2/110 Postępowania w sprawie: członkostwa w Kole AK, nadania odznaczeń oraz nadania uprawnień kombatanckich. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od S do Ż 1990-2000 more
2/111 Zbiórki pieniężne na Fundusz Inwalidów Armii Krajowej oraz listy osób, którym przekazano pomoc z funduszu 1980-1998 more
2/112 Fundacja Armii Krajowej - cele, sprawozdania z działalności, protokoły, komunikaty 1981-1999 more
2/113 Polish American Engineering Association, 21 Novfember 1986. Referat techniczny oraz Fundacja Armii Krajowej 1986 more
2/114 Fundacja Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. brygady Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek" - statuty, działalność, sprawozdania, protokoły 1990-2002 more
2/115 Fundacja Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. brygady Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek" - korespondencja 1990-1993 more
2/116 Fundacja Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. brygady Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek" - korespondencja] 1994-2002 more
2/117 Pomoc przekazana Fundacji Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. brygady Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek" 1990-1994 more
2/118 Pomoc przekazana Fundacji Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. brygady Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek" 1995-1998 more
2/119 Pomoc przekazana Fundacji Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. brygady Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek" 1999 more
2/120 Pomoc przekazana Fundacji Pomocy na Rzecz Żołnierzy Armii Krajowej im. gen. brygady Leopolda Okulickiego ps. "Niedźwiadek" 2000-2002 more
2/121 Pomoc przekazana innym organizacjom charytatywnym w Polsce 1998-2004 more
2/122 Organizacja terytorialna Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych w latach 1977- 2001 1991-1994 more
2/123 Koło Byłych Żołnierz}. Armii Krajowej Delegatura w Battle Creek, Michigan - listy członków, sprawozdania 1985-1991 more
2/124 Koło Byłych Żołnierz) Armii Krajowej Delegatura w Buffalo, Nowy Jork - korespondencja, listy członków 1985-2000 more
2/125 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Chicago, Illinois - korespondencja, komunikaty, listy członków, sprawozdania, protokoły 1950 1951-1999 more
2/126 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Delegatura na stan Floryda - korespondencja, listy członków, sprawozdania 1983-2001 more
2/127 Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Kanadzie - korespondencja, protokoły, sprawozdania, listy członków 1967-2003 more
2/128 15 Lat Koła AK Montreal 1964 more
2/129 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Los Angeles, Kalifornia - korespondencja, komunikaty, listy członków, sprawozdania, zaproszenia na uroczystości. 1969-2002 more
2/130 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Delgatura na Meksyk - komunikaty 1985-1995 more
2/131 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Metropolia Detroit - korespondencja, listy członków, protokoły, sprawozdania, historia oddziału 1981-1996 more
2/132 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na stan Michigan - korespondencja, komunikaty, listy członków, sprawozdania, historia oddziału 1950 1971-2004 more
2/133 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na stan Michigan - korespondencja, komunikaty, listy członków, sprawozdania, historia oddziału 1950 1971-2004 more
2/134 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na stan New Jersey im. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego - korespondencja, listy członków, protokoły, sprawozdania, wydawnictwa okolicznościowe 1993-2004 more
2/135 Kronika Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na stan New Jersey im. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 1998 more
2/136 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Nowa Anglia - korespondencja, komunikaty, listy członków, protokoły, sprawozdania 1949-1950 1951-2004 more
2/137 W 50 tą rocznicę założenia Oddziału Nowa Anglia Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej 1999 more
2/138 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Nowej Południowej Walii - komunikaty, sprawozdania, zaproszenia na uroczystości 1991-2004 more
2/139 1952-2002 50 lat w służbie dla Polski 2002 more
2/140 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Nowym Jorku - statut, korespondencja, komunikaty, listy członków, zaproszenia, wydawnictwa okolicznościowe 1949-1950 1951-2002 more
2/141 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na stany Pensylwania i New Jersey - korespondencja, listy członków, wydawnictwa okolicznościowe] 1966-1990 more
2/142 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w San Diego, Kalifornia - korespondencja, protokół, sprawozdania, listy członków 1992-1997 more
2/143 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na Północną Kalifornię - korespondencja, komunikaty, listy członków, sprawozdania 1978-2004 more
2/144 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Delegatura w Waszyngtonie - listy członków 1985-1995 more
2/145 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Zbiorowy przy Zarządzie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych - korespondencja, listy członków 1991-1995 more
2/146 Obchody 20 i 25 Rocznicy Powstania Warszawskiego 1964-1969 more
2/147 Obchody Rocznic Powstania Warszawskiego oraz innych wydarzeń z okresu II wojny światowej 1981-1989 more
2/148 Przygotowania do obchodów 50-lecia Rocznic Armii Krajowej przypadających na lata 1992-1995 1990-1992 more
2/149 Obchody 50 Rocznicy utworzenia Armii Krajowej 1991-1992 more
2/150 Uroczystości zorganizowane dla upamiętnienia Szaiych Szeregów, Akcji "Burza" oraz Powstania Warszawskiego 1993-1993 more
1 - 150 z 262

Polonia Collection