Skip to content

2. Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg w USA

 

Summary history of the creator: Początki organizacyjne Kół Byłych Żołnierzy Armii Krajowej na terenie Stanów Zjednoczonych związane były z działaniami podjętymi przez Wieńczysława Wagnera. W 1948 roku przybył on do USA i na podstawie upoważnienia T. Bora-Komorowskiego jako Delegat AK na USA wspomagał byłych żołnierzy AK w organizowaniu się w Koła AK. Pierwsze Oddziały Koła AK powstały w Nowej Anglii, Nowym Jorku i Chicago. W 1951 roku odbył się w Chicago I Zgromadzenie Delegatów Kół AK z USA, na którym powołano do życia Okręg Koła AK w Stanach Zjednoczonych, a na pierwszego prezesa wybrano Stanisława Latoszyńskiego. Głównym zadaniem Kół AK było podtrzymywanie pamięci o działalności Armii Krajowej i Państwa Podziemnego. W związku z tym prowadzono działalność wydawniczą i organizowano obchody uroczystości związanych z Armią Krajową. Podejmowano też działalność charytatywną skierowaną do byłych żołnierzy Armii Krajowej oraz innych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W latach 80-tych i 90-tych XX wieku Zarząd Okręgu zaangażował się w projekt utworzenia Muzeum Armii Krajowej w Orchard Lake.

Scope and content: Statuty sygn. 1, Zjazdy Delegatów Koła AK sygn. 2-3, Rada Naczelna Koła AK sygn. 4, komunikaty Zarządu Głównego Koła AK sygn. 5-6, Rada Naczelna Koła AK w Ameryce Północnej sygn. 7, rejestracja Koła AK i sprawozdania do władz stanowych sygn. 8-9, Zgromadzenia Okręgu Koła AK i Zjazdy Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych sygn. 10-25, skład władz Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych sygn. 26, Zebrania Zarządu Okręgu Koła AK sygn. 27-28, komunikaty Okręgu Koła AK sygn. 29-33, pakiety prasowe sygn. 34-39, korespondencja 40-92, "Kresy Wschodnie", Istrebitielne Bataliony, Fundacja T. i Z. Knobel, Sojusz Północnoatlantycki, lotnicy alianccy w działalności Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych sygn. 93-98, Sąd Koleżeński Koła AK sygn. 99-100, dokumantacja finansowa sygn. 101-102, członkowie, uprawnienia kombatanckie i odznaczenia sygn. 103-110, działalność charytatywna sygn. 111-121, oddziały i delegatury Koła AK w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii sygn. 122-145, obchody uroczystości sygn. 146-158, działalność wydawnicza i wydawnictwa sygn. 159-162, wydawnictwa Kół AK w USA, Kanadzie, Australii, Anglii i Polsce sygn. 163-205, publikacje prasowe sygn. 206-228, historia Koła AK w USA, życiorysy, wspomnienia, prace historyczne sygn. 229-231, poezja i pieśni patriotyczne sygn. 232-233, spisy materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwum sygn. 234, wzory sztandarów, legitymacji, odznaczeń, znaczków, monet sygn. 235, zaproszenia, dyplomy, katalogi i programy wystaw, wydawnictwa okolicznościowe sygn. 236, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej sygn. 237.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI
 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/2/1 Statuty Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej wraz ze zmianami 1954-2003 more
7/2/2 Zjazdy Delegatów Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej - korespondencja, protokoły, sprawozdania, uchwały itp. 1949-1950 1951-1988 more
7/2/3 Zjazdy Delegatów Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej - korespondencja, protokoły, sprawozdania, uchwały itp. 1991-2004 more
7/2/4 Rada Naczelna Koła AK - posiedzenia, komunikaty, członkowie, uchwały 1950-1951 1951-2001 more
7/2/5 Komunikaty Zarządu Głównego Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej 1951-1991 more
7/2/6 Komunikaty i Informacje Zarządu Głównego Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej 1992-2001 more
7/2/7 Zebrania Rady Naczelnej Koła AK w Północnej Ameryce 1995-2001 more
7/2/8 Rejestracja Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Stanach Zjednoczonych w stanie Illinois 1977-1982 more
7/2/9 Sprawozdania składane władzom stanu Illinois 1979-1997 more
7/2/10 I Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1951 more
7/2/11 III, IV i V Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych] 1955-1959 more
7/2/12 VII, VIII i IX Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1963-1967 more
7/2/13 X Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1969 more
7/2/14 XI i XII Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1971 more
7/2/15 Nadzwyczajne Zgromadzenie Okręgu oraz XIV Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1976-1977 more
7/2/16 Nadzwyczajne Zgromadzenie Okręgu oraz XV Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1978-1979 more
7/2/17 XVI i XVII Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych 1981-1983 more
7/2/18 XVIII Zgromadzenie Okręgu Koła AK i I Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 1985 more
7/2/19 XIX Zgromadzenie Okręgu Koła AK i II Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 1988 more
7/2/20 XX Zgromadzenie Okręgu Koła AK i III Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 1990 more
7/2/21 XXI Zgromadzenie Okręgu Koła AK i IV Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 1992 more
7/2/22 XXII Zgromadzenie Okręgu Koła AK i V Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 1995 more
7/2/23 XXIII Zgromadzenie Okręgu Koła AK i VI Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 1998 more
7/2/24 XXIV Zgromadzenie Okręgu Koła AK i VII Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 2001 more
7/2/25 XXV Zgromadzenie Okręgu Koła AK i VIII Zjazd Okręgu Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 2004 more
7/2/26 Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych w latach 1977-2003 1977-1994 more
7/2/27 Zebrania Zarządu Okręgu Koła AK 1951-1992 more
7/2/28 Zebrania Zarządu Okręgu Koła AK 1993-1999 more
7/2/29 Listy osób, do których wysłano Komunikaty Okręgu Koła AK 1991-1994 more
7/2/30 Komunikaty Okręgu Koła AK oraz Komunikaty Okręgu Fundacji AK 1976-1989 more
7/2/31 Komunikaty Okręgu Koła AK oraz Komunikaty Okręgu Fundacji AK 1990-1992 more
7/2/32 Komunikaty Okręgu Koła AK 1993-1994 more
7/2/33 Komunikaty Okręgu Koła AK oraz Komunikaty Okręgu Fundacji AK 1995-2000 more
7/2/34 Pakiety prasowe Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1990-1991 more
7/2/35 Pakiety prasowe Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1992-1996 more
7/2/36 Pakiety prasowe Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1992 more
7/2/37 Pakiety prasowe Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1993 more
7/2/38 Pakiety prasowe Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1994 more
7/2/39 Pakiety prasowe Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych 1995 more
7/2/40 Korespondencja z lat 1947-1951 1947-1951 more
7/2/41 Korespondencja z lat 1953-1977 1955-1977 more
7/2/42 Korespondencja z lat 1978-1981 1978-1981 more
7/2/43 Korespondencja z lat 1982-1986 1982-1986 more
7/2/44 Korespondencja z lat 1987-1988 1987-1988 more
7/2/45 Korespondencja z roku 1989 1989 more
7/2/46 Korespondencja z roku 1990 część 1 1990 more
7/2/47 Korespondencja z roku 1990 część 2 1990 more
7/2/48 Korespondencja z roku 1990 część 3 1990 more
7/2/49 Korespondencja z roku 1991 część 1 1991 more
7/2/50 Korespondencja z roku 1991 część 2 1991 more

POLISH HOME ARMY