Skip to content

20. Polski Związek Narodowy


Scope and content: Rejestracja stowarzyszenia w stanie Illinois sygn. 1, księgi z protokołami z posiedzeń sygn. 2-4

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
20/1 Konstytucja i prawa, reguy i przepisy Związku Narodowego Polskiego, Chicago, IL 1928  
20/2 Konstytucja czyli Ustawy Zasadnicze Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki 1937  
20/3 Pierwsza Historia ZNP wydana w roku 1894 na pamiątkę setnej rocznicy Powstania Kościuszkowskiego 1894  
20/4 Historia Związku Narodowego Polskiego i Rozwoju Ruchu Narodowego Polskiego w Ameryce Północnej, Stanisław Osada, Chicago 1905 1905  
20/5 Historia Związku Narodowego Polskiego, Adam Olszewski, Tom II 1905-1930  
20/6 Historia Związku Narodowego Polskiego, Adam Olszewski, Tom III  
20/7 Historia Związku Narodowego Polskiego, Adam Olszewski, Tom IV, Chicago  
20/8 Historia Związku Narodowego Polskiego, Adam Olszewski, Tom V, Chicago  
20/9 Historia Związku Narodowego Polskiego, Adam Olszewski, Tom VI, Chicago  
20/10 Zbiór wycinków z różnych pism polskich krajowych i europejskich o Polsce i Narodzie Polskim na Obczyźnie dla Archiwum Związku Narodowego Polskiego. Tom I, Zebrał i skompletował Paweł J. Widera, Chicago IL  
20/11 Zbiór wycinków z różnych pism polskich krajowych i europejskich o Polsce i Narodzie Polskim na Obczyźnie dla Archiwum Związku Narodowego Polskiego. Tom II, Zebrał i skompletował Paweł J. Widera, Chicago IL  
20/12 Złota Księga Zjednoczenia Polsko Narodowego w Brooklynie, USA. New York 1955 1903-1953  
20/13 Związek Narodowy Polski. Towarzystwo "Berło Polskie", Grupa 502, Księga Główna  
20/14 Związek Narodowy Polski. Towarzystwo "Św. Franciszka Ksawerego", Grupa 3066, Gmina 54, Okręg 10. Księga Rejestrowa 1945  
20/15 Związek Narodowy Polski. Towarzystwo "Św. Franciszka Ksawerego", Grupa 3066, Gmina 54, Okręg 10. Księga Rejestrowa 2. 1945  
20/16 Związek Narodowy Polski. Towarzystwo "Św. Franciszka Ksawerego", Grupa 3066, Gmina 54, Okręg 10. Księga Kasowa (Frank Batys)  
20/17 Związek Narodowy Polski. Towarzystwo "Św. Franciszka Ksawerego", Grupa 3066, Księga Kasowa 1951-1952  
20/18 Związek Narodowy Polski. Towarzystwo "Św. Franciszka Ksawerego", Grupa 3066, Księga Kasowa #2  
20/19 Związek Narodowy Polski. Towarzystwo "Św. Kazimierza Królewicza", Grupa 1276, Detroit, MI. Cash Book  
20/20 Związek Narodowy Polski. Towarzystwo "St. Andrews Society", Grupa 2388, Cash Book  
20/21 Związek Narodowy Polski. Towarzystwo "Św. Franciszka Ksawerego", Grupa 3066, Księga Protokółowa 1947-1973  
20/22 "From New York to California". The Polish National Alliance in the Press of America. Partial Collection of Clippings from Lrading United States Newspapers. 1955-1958  
20/23 Katalog Biblioteki ZNP 1923  
20/24 Constitution and by Laws of the Polish National Alliance, Reviision of 1943 1948  
20/25 Podręcznik o ubezpieczeniu w Związku Narododowym Polskim 1945  
20/26 Regulamin dla specjalnych organizatorów i organizatorek ZNP. 1939  
20/27 Ceremoniały obowiązujące poszczególne gminy i wszelkie ciała ZNP 1932  
20/28 Rytuał ZNP 1958  
20/29 Rules of Election of Officers and Delegates of PNA Lodges 1979  
20/30 Regulamin dla Zarządu Centralnego, Urzędników Ścisłego Zarządu, Komitetu Wykonawczego, Komitetów stałych, Wydziałów, Komisji i Biur ZNP  
20/31 Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego wegług ustaw ZNP  
20/32 Regulamin Nominacji Urzędników Wybieralnych ZNP na Sejm XXXVIII  
20/33 Testimonial Dinner honoring Aloysius A. Mazewski President PNA of USA 1967  
20/34 Testimonial Dinner honoring Michael L. Holodnik, National Director PNA 1967  
20/35 Testimonial Dinner honoring Francis Lysakowski, Lodge 1952 PNA 1965  
20/36 Regulamin dla Gmin ZNP opracowany na podstawie Konstytucji i Ustaw ZNP 1942  
20/37 Regulamin Kontrolujący Uzupełnienie wyboru delegatów grup na wiec wyborczy oraz nominacje kandydatów na posłów, komisarza i komisarkę na sejm XXXVII 1975  
20/38b Wykaz grup, gmin oraz okręgów ZNP podług stanów i miejscowości 1957  
20/38 Wykaz grup, gmin oraz okręgów ZNP podług stanów i miejscowości 1963  
20/39 Wykaz grup, gmin oraz okręgów ZNP podług stanów i miejscowości 1971  
20/40 Bankiet 50-lecia pracy humanitarnej Stowarzyszenia Dobroczynności przy ZNP, Chicago Il. 1928-1978  
20/41 Protokół Urzędowy Sejmu XV ZNP, Wilkes - Barre, PA 1904  
20/42 Teofila Samolińska. Matka Związku Narodowego Polskiego w Ameryce, Artur Leopold Waldo, Chicago 1980 1980  
20/43 Program Sejmu XVIII ZNP w Stanach Zjednoczonych Pół. Am., Milwaukee, WI 1909  
20/44 25 Sejm ZNP w Chicago 1927  
20/44b Program oraz Pamiętnik Sejmu XXIV ZNP 1924  
20/45 Pamiętnik 27 Sejmu ZNP, Baltimore, MA 1935  
20/46 Pamiętnik Sejmu XXVIII ZNP, Detroit, MI 1939  
20/46b Materiały na Sejm 38 ZNP w Washington D.C. 1979  
20/47 Sejm 30-ty ZNP, Cleveland, OH 1947  
20/48 Sprawozdania Członków Rady Nadzorczej na Sejm XXXII ZNP, Minneapolis, MN 1955  
20/48b Sprawozdanie Członków Rady Nadzorczej na Sejm XXXII Związku Narodowego Polskiego w Minneapolis, MN 1955  
20/49 Urzędowy Protokół Sejmu XXXIII-go ZNP, Hartford, CT 1959  
20/49b Sprawozdania Członków Rady Nadzorczej, Urzędników Zarządu Centralnego, Dyrektorek i Dyrektorów Wydziałów ZNP na Sejm XXXIII w Hartford, CT. 1959  
20/50 Sprawozdania Członków Rady Nadzorczej na Sejm XXXIV ZNP, Philadelphia, PA 1963  
20/51 Urzędowy Protokół Sejmu XXXIV-go ZNP, Philadelphia, PA 1963  
20/52 Pamiętnik 35-go Sejmu ZNP, Detroit, MI 1967  
20/52b Regulamin dla wszystkich grup ZNP, Sejm XXXV 1967  
20/53 Sprawozdania Członków Rady Nadzorczej na Sejm XXXV ZNP, Detroit, MI 1967  
20/54 Sprawozdania Krajowych Urzędników Zarządu Centralnego na Sejm XXXVI ZNP, Pittsburgh, PA 1971  
20/54c Pamiętnik 36-go Sejmu ZNP, Pittsburgh, PA 1971  
20/54b Sprawozdania Członków Rady Nadzorczej na Sejm XXXVI ZNP, Pittsburgh, PA 1971  
20/55 Urzędowy Protokół Sejmu XXXVII-go ZNP, Milwaukee, WI 1975  
20/55b Sprawozdania Urzędników Zarządu Centralnego na Sejm XXXVII ZNP, Milwaukee,WI 1975  
20/55c Regulamin dla wszystkich grup ZNP, Sejm XXXVII 1975  
20/56 Pamiętnik 37-go Sejmu ZNP, Milwaukee, WI 1975  
20/56b Highlights of Report and Recommendations to the 37th Convention, Aloysius A. Mazewski President of the PNA, Milwaukee, WI 1975  
20/57 Urzędowy Protokół Sejmu XXXVIII-go ZNP, Washington, D.C. 1979  
20/58 Pamiętnik Sejmu 38-go ZNP, Washington D.C. 1979  
20/58b Regulamin Wiecu Wyborczego dla wyboru Posłów na Sejm XXXVIII 1979  
20/58 Highlights of Report and Recommendations to the 38th Convention, Aloysius A. Mazewski President of the PNA, Washington, DC 1979  
20/59 Pamiętnik Sejmu 39-go ZNP, Orlando, FL 1983  
20/59 Highlights of President's Report of the 39th Convention, Aloysius A. Mazewski President of the PNA, Orlando, FL 1983  
20/59b Condensed Report to the 39th Cnovention. Hilary S. Czaplicki Censor of the PNA, Orlando, FL 1983  
20/60 Sprawozdania Urzędników Zarządu Centralnego na Sejm XXXIX ZNP,Orlando, FL 1983  
20/60b Urzędowy Protokół Sejmu XXXIX-go ZNP, Orlandi, FL 1983  
20/61 Pamiętnik 40-go Sejmu ZNP, Chicago, IL 1987  
20/61b Myśli przewodnie sprawozdania prezesa związku na 40-ty Sejm ZNP w Chicago 1987  
20/62b PNA. Report of the Pre-Convention Committee of Budget and Finance to the 41st National Convention, Garden Grove, CA 1991  
20/62 41st Convention Polish National Alliance, Garden Grove, CA. 1991  
20/63 75-ta Rocznica Istnienia ZNP, Philadelphia, PA 1955  
20/63c 70th Anniversary of the PNA and the 50-th Anniversary of the Women's Division PNA, Pittsburgh, PA 1950  
20/63b Pamiętnik 70-lecia założenia ZNP 1880-1950 i 50-lecia równouprawnienia kobiet ZNP 1900-1950. 1880-1950  
20/63d Uroczystości Jubileuszowe sześćdziesięciolecia ZNP, Chicago, IL  
20/64 Pamiętnik 100-lecia ZNP, Okręg 10-ty, Detroit, MI 1980  
20/65 PNA Centennial History by Donald E. Pienkos, New York 1984  
20/66 Sprawozdania Urzędników Zarządu Centralnego Elective and Appointed Officers. 41st National Convention of the PNA, Garden Grove, CA 1991  
20/67 Sprawozdania Członków Rady Nadzorczej na Sejm XXXVI ZNP, Pittsburgh, PA 1971  
20/68 Sprawozdania Urzędników Zarządu Centralnego na Sejm XXXVII ZNP, Milwaukee, WI 1975  
20/69 Sprawozdania Urzędników Zarządu Centralnego na Sejm XXXVIII, Washington, D.C. 1979  
20/70 Protokół I, II, III Zjazdu Komisji Szkolnej ZNP, Cambridge Springs, PA, Chicago IL. 1959-1962  
20/71 Minutes No 1 of the School Commission Meeting of the Polish National Alliance, Dearborn, MI 1987  
20/72 Minutes No 2 of the School Commission Meeting of the Polish National Alliance, Garden Grove, CA 1989  
20/73 Minutes No. 3 of the School Commission Meeting of the Polish National Alliance, Chicago, IL 1991  
20/74 Minutes No. 4 of the School Commission Meeting of the Polish National Alliance, Garden Grove, CA 1989  
20/75 Minutes No. 5 of the School Commission Meeting of the Polish National Alliance, Skokie, IL 1989  
20/76 Minutes No. 6 of the School Commission Meeting of the Polish National Alliance, Chicago, IL 1991  
20/77 Yesterday, Today, Tomorrow. The Story of the Polish National Alliance, Donald E. Pienkos, Chicago IL 2008  
20/79 Protokół 4 z regularnego posiedzenia Zarządu Centralnego ZNP, Chicago IL 1980  
20/80 Protokół 6 z regularnego posiedzenia Zarządu Centralnego ZNP, Chicago IL 1980  
20/81 Protokół 9 z regularnego posiedzenia Zarządu Centralnego ZNP, Chicago IL 1981  
20/82 Protokół 10 z regularnego posiedzenia Zarządu Centralnego ZNP, Chicago IL 1981  
20/83 Protokół 11 z regularnego posiedzenia Zarządu Centralnego ZNP, Chicago IL 1981  
20/83b Protokół 15 z regularnego posiedzenia Zarządu Centralnego ZNP, Chicago IL 1978  
20/84 Protokół 21 z regularnego posiedzenia Zarządu Centralnego ZNP, Chicago IL 1979  
20/85 Protokół 22 z regularnego posiedzenia Zarządu Centralnego ZNP, Chicago IL 1985  
20/85b Protokół 27 z miesięcznego posiedzenia Zarządu Centralnego ZNP, Chicago IL 1969  
20/85c Protokół 28 z miesięcznego posiedzenia Zarządu Centralnego ZNP, Chicago IL 1969  
20/85d Protokół 29 z miesięcznego posiedzenia Zarządu Centralnego ZNP, Chicago IL 1970  
20/85f Protokół 33 z miesięcznego posiedzenia Zarządu Centralnego ZNP, Chicago IL 1970  
20/85g Protokół 34 z miesięcznego posiedzenia Zarządu Centralnego ZNP, Chicago IL 1970  
20/85h Protokół 35 z miesięcznego posiedzenia Zarządu Centralnego ZNP, Chicago IL 1970  
20/85i Protokół 36 z miesięcznego posiedzenia Zarządu Centralnego ZNP, Chicago IL 1970  
20/86 Official Minutes 41st Convention of the Polish National Alliance, Garden Grove, CA 1991  
20/87 Supervisory Council Reports. 41st Quadrennial National Convention PNA, Garden Grove, CA 1991  
20/88 By-Laws of the Polish National Alliance. Revised and Reenacted at the 40th Regular Convention, Chicago IL 1987  
20/89 Official Minutes of the 40th Convention of the Polish National Alliance, Chicago Il 1987  
20/90 Konstytucja i Ustawy ZNP w brzmieniu przyjętym przez 40-ty Regularny Sejm Związkowy w Chicago, IL, 1987  
20/91 Pamiętnik Sejmu 26 ZNP, Scranton, PA 1931  
20/92 Urzędowy Protokół Sejmu XXIX ZNP, Boston, MA 1943  
20/92b Sprawozdanie Członków Rady Nadzorczej na Sejm XXIX ZNP, Boston, MA 1943  
20/93b Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Gminy 2 ZNP, Chicago IL 1913-1938  
20/93 Urzędowy Protokół Sejmu XXX-go ZNP, Cleveland, OH 1947  
20/94 70th Anniversary Dinner Dance, Council 3 PNA, Chicago IL 1983  
20/95 Pamiętnik Bankietu na cześć Jana P. Rudka, komisarza Okręgu 3-go ZNP, Brooklyn NY 1943  
20/96b PNA, District 6, Debutante Dinner, Wilmington, DE 1978  
20/96 90th Anniversary Gala Dinner and Ball sponsored by Woman's Division District 4 PNA, Buffalo, NY 1970  
20/96b PNA District VI Awards Banquet, Philadephia, PA 1985  
20/97 75-ta rocznica istnienia ZNP, Okręg VIII ZNP, Pittsburgh, PA 1955  
20/98 80th Anniversary of the PNA, District 8, Gr. 490, Braddock, PA 1960  
20/99 Dinner and Debutants' Ball Commemorating the 90th Anniversary 1880-1970, District 8, PNA, Pittsburgh, PA 1970  
25/85e Protokół 31 z miesięcznego posiedzenia Zarządu Centralnego ZNP, Chicago IL 1970  
25/85k Protokół 37 z miesięcznego posiedzenia Zarządu Centralnego ZNP, Chicago IL 1970  
29/47b Sprawozdanie Członków Rady Nadzorczej na Sejm XXX ZNP w Cleveland, OH 1947  
29/99b Pamiętnik Złotego Jubileuszu Okręg 9 ZNP, Philadelphia, PA 1880-1930  
20/100c Pamiętnik 100-lecia ZNP, Okręg 10-ty, Detroit, MI 1980  
20/100d State Convention Instalations of Officers Banquet. The Women's Division, Circuit 10 National Alliance State of Michigan, Detroit MI 1960  
20/100 Diamond Jubilee 1880-1955 of PNA, Circuit 10, Detroit MI 1955  
20/100b 85th Anniversary Banquet PNA, Circuit 10, Detroit MI 1880-1965  
20/101b Annual Charity Ball an Presentation of Debutants of District 12 and 13 PNA, Chicago, IL 1983  
20/101 50th Anniversary Banquet Woman's Division, District 13, Chicago IL 1937-1987  
20/101c 50th Anniversary Youth Camp Association, District 12 and 13 PNA, Chicago 1987  
20/102 Pamiętnik Jubileuszu 65-lecia Gminy 15, ZNP, Detroit, MI 1894-1959  
20/103 Golden Jubilee, Dom Polski, Council 15 PNA 1962  
20/104b 85th Anniversary, Council 15 PNA, Detroit MI 1979  
20/104c Pamiętnik Złotego Jubileuszu Gminy 15 ZNP, Detroit, MI 1894-1944  
20/104 Pamiętnik Jubileuszu 70-lecia Gminy 15, ZNP, Detroit MI 1894-1964  
20/105b Pamiętnik Jubileuszu 90-lecia Gminy 15, ZNP, Detroit MI  
20/105 Diamond Jubilee, Council 15 PNA, Detroit mi 1894-1969  
20/106 Pamiętnik 40-ej Rocznicy Gminy 15-ej ZNP, Detroit, MI 1933  
1 - 150 z 510

Polonia Collection