Skip to content

20. Polski Związek Narodowy


Scope and content: Rejestracja stowarzyszenia w stanie Illinois sygn. 1, księgi z protokołami z posiedzeń sygn. 2-4

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
20/1 Konstytucja i prawa, reguy i przepisy Związku Narodowego Polskiego, Chicago, IL 1928  
20/2 Konstytucja czyli Ustawy Zasadnicze Związku Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych Północnej Ameryki 1937  
20/3 Pierwsza Historia ZNP wydana w roku 1894 na pamiątkę setnej rocznicy Powstania Kościuszkowskiego 1894  
20/4 Historia Związku Narodowego Polskiego i Rozwoju Ruchu Narodowego Polskiego w Ameryce Północnej, Stanisław Osada, Chicago 1905 1905  
20/5 Historia Związku Narodowego Polskiego, Adam Olszewski, Tom II 1905-1930  
20/6 Historia Związku Narodowego Polskiego, Adam Olszewski, Tom III  
20/7 Historia Związku Narodowego Polskiego, Adam Olszewski, Tom IV, Chicago  
20/8 Historia Związku Narodowego Polskiego, Adam Olszewski, Tom V, Chicago  
20/9 Historia Związku Narodowego Polskiego, Adam Olszewski, Tom VI, Chicago  
20/10 Zbiór wycinków z różnych pism polskich krajowych i europejskich o Polsce i Narodzie Polskim na Obczyźnie dla Archiwum Związku Narodowego Polskiego. Tom I, Zebrał i skompletował Paweł J. Widera, Chicago IL  
20/11 Zbiór wycinków z różnych pism polskich krajowych i europejskich o Polsce i Narodzie Polskim na Obczyźnie dla Archiwum Związku Narodowego Polskiego. Tom II, Zebrał i skompletował Paweł J. Widera, Chicago IL  
20/12 Złota Księga Zjednoczenia Polsko Narodowego w Brooklynie, USA. New York 1955 1903-1953  
20/13 Związek Narodowy Polski. Towarzystwo "Berło Polskie", Grupa 502, Księga Główna  
20/14 Związek Narodowy Polski. Towarzystwo "Św. Franciszka Ksawerego", Grupa 3066, Gmina 54, Okręg 10. Księga Rejestrowa 1945  
20/15 Związek Narodowy Polski. Towarzystwo "Św. Franciszka Ksawerego", Grupa 3066, Gmina 54, Okręg 10. Księga Rejestrowa 2. 1945  
20/16 Związek Narodowy Polski. Towarzystwo "Św. Franciszka Ksawerego", Grupa 3066, Gmina 54, Okręg 10. Księga Kasowa (Frank Batys)  
20/17 Związek Narodowy Polski. Towarzystwo "Św. Franciszka Ksawerego", Grupa 3066, Księga Kasowa 1951-1952  
20/18 Związek Narodowy Polski. Towarzystwo "Św. Franciszka Ksawerego", Grupa 3066, Księga Kasowa #2  
20/19 Związek Narodowy Polski. Towarzystwo "Św. Kazimierza Królewicza", Grupa 1276, Detroit, MI. Cash Book  
20/20 Związek Narodowy Polski. Towarzystwo "St. Andrews Society", Grupa 2388, Cash Book  
20/21 Związek Narodowy Polski. Towarzystwo "Św. Franciszka Ksawerego", Grupa 3066, Księga Protokółowa 1947-1973  
20/22 "From New York to California". The Polish National Alliance in the Press of America. Partial Collection of Clippings from Lrading United States Newspapers. 1955-1958  
20/23 Katalog Biblioteki ZNP 1923  
20/24 Constitution and by Laws of the Polish National Alliance, Reviision of 1943 1948  
20/25 Podręcznik o ubezpieczeniu w Związku Narododowym Polskim 1945  
20/26 Regulamin dla specjalnych organizatorów i organizatorek ZNP. 1939  
20/27 Ceremoniały obowiązujące poszczególne gminy i wszelkie ciała ZNP 1932  
20/28 Rytuał ZNP 1958  
20/29 Rules of Election of Officers and Delegates of PNA Lodges 1979  
20/30 Regulamin dla Zarządu Centralnego, Urzędników Ścisłego Zarządu, Komitetu Wykonawczego, Komitetów stałych, Wydziałów, Komisji i Biur ZNP  
20/31 Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego wegług ustaw ZNP  
20/32 Regulamin Nominacji Urzędników Wybieralnych ZNP na Sejm XXXVIII  
20/33 Testimonial Dinner honoring Aloysius A. Mazewski President PNA of USA 1967  
20/34 Testimonial Dinner honoring Michael L. Holodnik, National Director PNA 1967  
20/35 Testimonial Dinner honoring Francis Lysakowski, Lodge 1952 PNA 1965  
20/36 Regulamin dla Gmin ZNP opracowany na podstawie Konstytucji i Ustaw ZNP 1942  
20/37 Regulamin Kontrolujący Uzupełnienie wyboru delegatów grup na wiec wyborczy oraz nominacje kandydatów na posłów, komisarza i komisarkę na sejm XXXVII 1975  
20/38b Wykaz grup, gmin oraz okręgów ZNP podług stanów i miejscowości 1957  
20/38 Wykaz grup, gmin oraz okręgów ZNP podług stanów i miejscowości 1963  
20/39 Wykaz grup, gmin oraz okręgów ZNP podług stanów i miejscowości 1971  
20/40 Bankiet 50-lecia pracy humanitarnej Stowarzyszenia Dobroczynności przy ZNP, Chicago Il. 1928-1978  
20/41 Protokół Urzędowy Sejmu XV ZNP, Wilkes - Barre, PA 1904  
20/42 Teofila Samolińska. Matka Związku Narodowego Polskiego w Ameryce, Artur Leopold Waldo, Chicago 1980 1980  
20/43 Program Sejmu XVIII ZNP w Stanach Zjednoczonych Pół. Am., Milwaukee, WI 1909  
20/44 25 Sejm ZNP w Chicago 1927  
20/44b Program oraz Pamiętnik Sejmu XXIV ZNP 1924  
20/45 Pamiętnik 27 Sejmu ZNP, Baltimore, MA 1935  
20/46 Pamiętnik Sejmu XXVIII ZNP, Detroit, MI 1939  
20/47 Sejm 30-ty ZNP, Cleveland, OH 1947  
20/48b Sprawozdanie Członków Rady Nadzorczej na Sejm XXXII Związku Narodowego Polskiego w Minneapolis, MN 1955  

Polonia Collection