Skip to content

23. Związek Polek w Ameryce

 

INWENTARZ - KATALOG

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
23/1 Polish Women's Alliance of America - Mission Statement  
23/2 Correspondence 1974-2001  
23/3 Graphic design - logos  
23/4 Speeches  
23/5 Manual Containing Information About Adult and Juvenile Insurance Issued by the Polish Women's Alliance of America 1966  
23/6 Wydział Oświaty Związku Polek w Ameryce. Podręcznik i Całoroczny Program dla Grup i Wianków  
23/7 35th Annual National Convention 2007  
23/8 36th National Convention 2011  
23/9 Events  
23/10 Helena Chrzanowska - documents  
23/11 Rocznice, wydarzenia 1934-2008  
23/12 Konstytucja i ustawy Związku Polek w Ameryce, Washington D.C. 1922, 1931, 1935, 1943  
23/13 Constitution and By-Laws of the Polish Women's Alliance of America 1935, 1943  
23/14 Fortieth Anniversary Dinner Ball The Legion of Young Polish Women, Chicago, IL 1979  
23/15 Pamiętnik 25-letniego Jubileuszu Grupy 675-ej, Philadephia, PA  
23/16 Instrukcje Organizacyjno-Parlamentarne, Honorata B. Wołowska, Chicago 1937  
23/17 Pamiętnik Złotego Jubileuszu Związku Polek w Ameryce 1948  
23/18 Gdy nadejdzie Rok Złotego Jubileuszu ZP w Ameryce 1946  
23/19 Paniętnik Pietnastolecia Komisji ZP w Ameryce, Pittsburgh i okolice. VI Sejmik Stanowy 1934  
23/20 50-ta Rocznica Związku Polek w Ameryce 1947  
23/21 Seventy fifth Anniversary 1912-1987. Zjednoczone Polki w Ameryce 1987  
23/22 Sprawozdanie Zarządu Głównego i Prezesek Stanowych Związku Polek w Ameryce na Sejm XXVII  
23/23 Protokół Sejmu XXVIII Związku Polek w Ameryce 1979  
23/24 Sprawozdanie Zarządu Głównego i Prezesek Stanowych Związku Polek w Ameryce na Sejm XXVIII 1979  
23/25 Sprawozdanie Zarządu Głównego i Prezesek Stanowych Związku Polek w Ameryce na Sejm XXIX, Chicago 1983 1983  
23/26 Protokół Sejmu XVI Związku Polek w Ameryce, Washington, DC 1931  
23/27 Protokół Sejmu XVII Związku Polek w Ameryce, Niagara Falls, NY 1939  
23/28 A Voice of Their Own. A Centeniaal Celebration of a Women's Newspapers, Chicago, IL 1910-2010  
23/29 Polish Women's Alliance of America 1898-1923  
23/30 Pamiętnik Czterdziestolecia Z.P. w Ameryce 1898-1938  
23/31 Pamiętnik Sejmu XIX-go, Philadelphia, PA 1943  
23/32 XXII Sejm Związku Polek w Ameryce, Detroit 1955  
23/33 Pamiętnik 23-go Sejmu Związku Polek w Ameryce, Baltimore, MA 1959  
23/34 Pamiętnik Diamentowego Jubileuszu Związku Polek w Ameryce, Chicago, IL 1973  
23/35 Pamiętnik 27-go Sejmu Związku Polek w Ameryce, Pittsburgh, PA 1975  
23/36 Pamiętnik XXVI-go Sejmu Związku Polek w Ameryce, Hartford, CT 1971  
23/37 Pamiętnik 28-go Sejmu Związku Polek w Ameryce, Dearborn, MI 1979  
23/38 Pamiętnik 29-go Sejmu Związku Polek w Ameryce, Chicago, IL 1983  
23/39 Pamiętnik 30-go Sejmu Związku Polek w Ameryce, Merrillville, IN 1987  
23/40 34th National Convention of Polish Women's Alliance of America, Chicago, IL 2003  
23/41 36th National Convention of Polish Women's Alliance of America, Springfield, MA 2011  
23/42 Merit Award Banquet honoring The Legion of Young Polish Women 1972  
23/43 Forward Together. Recognition Banquet, Chicago, IL 2001  
23/44 Sprawozdanie Zarządu Głównego Związku Polek w Ameryce na Sejm XV 1927  
23/45 Sprawozdanie Komitetu Finansowego wybranego na Sejmie XVI Związku Polek w Ameryce 1931  
23/46 Sprawozdanie Zarządu Głównego Związku Polek w Ameryce na Sejm XVII, Chicago, IL 1935  
23/47 Sprawozdanie Zarządu Głównego Związku Polek w Ameryce na Sejm XX, Chicago, IL 1947  
23/48 Protokół Sejmu XXI Związku Polek w Ameryce, Pittsburgh, PA 1951  
23/49 Sprawozdanie Zarządu Głównego Związku Polek w Ameryce na Sejm XXI, Pittsburgh, PA 1951  
23/50 Sprawozdanie Zarządu Głównego Związku Polek w Ameryce na Sejm XXIII, Baltimore, MA 1959  
23/51 Protokół Sejmu XXIII Związku Polek w Ameryce, Baltimore, Maryland 1959  
23/52 Protokół Sejmu XXIV Związku Polek w Ameryce, Chicago, IL 1963  
23/53 Protokół Sejmu XXV Srebrnego Jubuleuszu Związku Polek w Ameryce, Cleveland, OH 1967  
23/54 Protokół Sejmu XXVI Związku Polek w Ameryce, Hartford, CT 1971  
23/55 Protokół Sejmu XXVII Związku Polek w Ameryce, Pittsburgh, PA 1975  
23/56 Protokół Sejmu XXIX Związku Polek w Ameryce, Chicago, IL 1983  
23/57 Sprawozdanie Zarządu Głównego Związku Polek w Ameryce na Sejm XXIX, Chicago, IL 1983  
23/58 Katalog Książek Biblioteki Związku Polek w Ameryce  
23/59 Sprawozdanie Zarządu Głównego i Prezesek Stanowych Związku Polek w Ameryce na Sejm XXVI, Hartford 1971  
23/60 Golden Jubilee Polish Women's Alliance of America, Milwaukee 1948  
23/61 Golden Jubilee 1920-1970 Unii Polek w Ameryce, Philadelphia 1970  
23/62 Historia Związku Polek w Ameryce, Maria Loryś,tom II, Chicago 1980  
23/63 Historia Związku Polek w Ameryce, Jadwiga Karłowiczowa, Chicago 1938  
23/64 A History of the Polish Women's Alliance of America, Angela and Donald Pienkos, New York 2003  
23/65 Pamięinik Obwodu II-go Związku Polek w Ameryce, Pittsburgh, PA, 1948  
23/66 Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Towarzystwa Św. Stanisława Kostki, Gr. 221 Związku Polek w Ameryce, Pittsburgh 1941  
23/67 Paniętnik Pietnastolecia Komisji Związku Polek w Ameryce Na Pittsburgh i Okolicę i Szóstego Sejmiku Stanowego ZP w Ameryce, Zachodniej Pennsylvanii i West Virginii, Pittsburgh 1934  
23/67 Dodatkowe Sprawozdanie, Uwagi i Polecenia Prezeski Związku Polek w Ameryce na Sejm XX-t. Honorata B. Wołowska  
23/68 Pamiętnik Srebrnego Jubileuszu Towarzystwa Matki Boskiej Częstochowskiej, Grupa 214 Z.P. w A.,Pittsburg 1915-1940  
23/69 In the Ideals of Women is the Strength of a Nation. A History of the Polish Women's Alliance of America, Angela Pienkos, Donald Pienkos, New York 2003  
23/70 The Legion of Young Polish Women Presents The White and Red Ball and Presentation of the 1980 Debutants, Chicago, IL 1980  
23/71 The Legion of Young Polish Women Presents The White and Red Ball and Presentation of the 1988 Debutants, Chicago, IL 1988  
23/72 "Głos Polek" - prasa  
23/73 Foldery, bankiety  
23/74 Korespondencja 1955-1956  
23/75 The Polish Women's Alliance of America. Our Future is as Bright as Our Past is Inspiring 1995  
23/76 Sprawozdanie Komitetu Finansowego wybranego na Sejmie 16-tym Związku Polek  
23/77 Pamiętnik Sejmu XXI Związku Polek w Ameryce, Pittsburgh, PA  
23/78 Pamiętnik Sejmu XX-go Związku Polek w Ameryce, Chicago, IL 1947  
23/79 Pamiętnik XXV-go Srebrnego Sejmu Związku Polek w Ameryce, Cleveland, OH 1967  
23/80 Pamiętnik Jubileuszowy Związku Polek w Ameryce 1898-1923  
23/80x 100th Anniversary Polish Women's Alliance of America 1898-1998 1998  
23/80x 105 Years of Service to God - Country - Polonia 1898-2003 2003  
23/80x A proposal for the expansion of the forms of activities for the Polish Women's Alliance of America.  
23/81 Pamiętnik 30-letniej Rocznicy Związku Polek w Ameryce 1898-1928, Chicago  
23/82 Maria Konopnicka 1846-1910 Her Life and Poetical Works by Anna Wyczolkowska, Written for the Polish Women's Alliance of America  
23/83 Membership, korespondencja  
23/84 Protokół Sejmu XVII Związku Polek w Ameryce, Chicago, IL 1935  
23/85 Pamiętnik Jubileuszu 20-lecia załozenia Gr. 259 Związku Polek w Ameryce, New Kensington, PA 1937  
23/86 Eighty-fifth Anniversary of Polish Women's Alliance of America, Park Ridge, IL 1983  
23/87 Dodatkowe Sprawozdanie, Uwagi i Polecenia Prezeski Związku Polek w Ameryce na Sejm XX-t. Honorata B. Wołowska  
1 - 91 z 91

Polonia Collection