Skip to content

24. Związek Śpiewaków w Ameryce, Okręg IV Detroit

 

Summary history of the creator:
Scope and content:
wydawnictwa jubileuszowe z odbytych konwencji, protokół 43 walnego zjazdu w dniach 21-24 maja 1992, zeszyt protokołów Okręgu IV z lat 1987-1991, dokumentacja i korespondencja Okręgu IV, wydawnictwa jubileuszowe Towarzystwa Śpiewu "Lutnia", zdjęcia, dyplomy i nagrody oraz eksponaty muzealne: puchary, trofea, sztandary, nagrody, zdjecia oprawne, nuty, tablice pamiątkowe.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog

Polonia Collection