Skip to content

25. Polsko-Kanadyjski Komitet Tysiąclecia

 

Summary history of the creator: Polsko-Kanadyjski Komitet Tysiąclecia powstał w 1960 r. z siedzibą w Toronto. Głównym jego celem było aktywne włączenie się Polonii kanadyjskiej w obchody tysiąclecia państwa polskiego poprzez ufundowanie jednej ze szkół w Polsce. Deklaracja fundatorska podpisana w 1961 roku ustalała, że będzie to Szkoła Zawodowa z internatem w Opolu. Komitet zobowiązał się zebrać na ten cel kwotę 100 tysięcy dolarów. Władzami Komitetu były: Walny Zjazd Delegatów, Zarząd Główny, Prezydium i Komisja Rewizyjna. Komitet działał aż do 1968 roku i utrzymywał ścisłe kontakty z władzami PRL.

Scope and content: Statut Komitetu, Deklaracja fundatorska, Protokół z ogólnopolonijnego zjazdu delegatów z okazji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego, 22 maja 1960 r.; Walne zjazdy; Sprawozdania finansowe Komitetu z lat 1960-1968; Sprawozdania Lokalnego Komitetu PKKT w Toronto; Odezwy Komitetu; Aplikacje członkowskie; Potwierdzone czeki z wpływami; Czyste druki: cegiełki, aplikacje, blankiety wpłat; Korespondencja z polskimi placówkami dyplomatycznymi w Kanadzie i władzami w kraju; Korespondencja z Towarzystwem Łączności z Polonią Zagraniczną; korespondencja różna; Lista honorowa budowniczych szkoły tysiąclecia w Opolu; dokumentacja związana z wycieczkami do Polski; Drukowane wydawnictwa Komitetu; Druki Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog

 

Polonia Collection