Skip to content

26. Pol. Am. Klub na Półwyspie, Redwood City, CA

 

Summary history of the creator: Polsko-Amerykański Klub na Półwyspie w Redwood City w Kalifornii został zarejestrowany w biurze Sekretarza Stanu Kalifornia, dnia 2 listopada 1953 roku. Członkami założycielami byli: Mary Janusz, Stephanie Zimnicki, E. Butkin, Walter Stepien i Irene Stelmach. Głównym celem klubu była promocja, rozwój i zachęta jego członków do pracy dla dobra społeczności oraz samokształcenie w zakresie znajomości prawa i obowiązujących przepisów administracyjnych, co powinno przyczynić się do bycia dobrymi obywatelami amerykańskimi. Klub był organizacją non-profit i utrzymywał się tylko ze składek członkowskich. Przez cały okres swojego istnienia prowadził szeroko zakrojoną akcję pomocy dla innych organizacji polonijnych i ludzi prywatnych, poprzez przekazywanie donacji. Był też członkiem Kongresu Polonii Amerykańskiej. Został rozwiązany 4 listopada 1984 r.

Scope and content: Rejestracja Klubu w stanie Kalifornia sygn. 1, sprawozdania składane władzom stanowym sygn. 2, członkostwo w KPA sygn. 3, zawiadomienia o zebraniach członków sygn. 4, korespondencja sygn. 5, działalność charytatywna sygn. 6, dokumentacja finansowa sygn. 7, księgi przychodów i rozchodów sygn. 8-9, księga opłat członków sygn. 10, wyciągi bankowe sygn. 11, książeczki czekowe sygn. 12.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/26/1 Rejestracja Klubu w stanie Kalifornia 1978-1984  
7/26/2 Sprawozdania składane władzom stanowym 1970-1979  
7/26/3 Członkostwo w Kongresie Polonii Amerykańskiej 1967-1981  
7/26/4 Zawiadomienia o zebraniach członków Klubu 1974-1983  
7/26/5 Korespondencja 1970-1984  
7/26/6 Działalność charytatywna 1963-1983  
7/26/7 Dokumentacja finansowa 1958-1983  
7/26/8 Księga przychodów i rozchodów 1963-1984  
7/26/9 Księgi należności i dochodu 1967-1983  
7/26/10 Księga opłat członkowskich 1967-1984  
7/26/11 Wyciągi bankowe 1958-1984  
7/26/12 Książeczki czekowe 1958-1984  
1 - 12 z 12

Polonia Collection