Skip to content

28. Brygada Świętokrzyska

"Brygada Świętokrzyska NSZ była jedną z największych formacji partyzanckich działających na ziemiach polskich. Jej żołnierze walczyli równocześnie z okupantem niemieckim i z podziemiem komunistycznym, odrzucającym legalne polskie władze na wychodźstwie i stanowiącym awangardę nowej, sowieckiej okupacji. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności i umiejętnej dyplomacji dowódców całej jednostce udało się przedostać na Zachód, unikając rozbicia i ze strony Wehrmachtu czy Waffen SS, i Armii Czerwonej. Była także jedynym oddziałem polskiego podziemia niepodległościowego, który nawiązał kontakt taktyczny z wojskami zachodnich aliantów, wszedł w ich skład i współdziałał taktycznie w walce z Niemcami w ostatnich dniach II wojny światowej."

IPN

Weterani Brygady Świętokrzyskiej zamieszkali w USA, przez lata pieczołowicie gromadzili dokumenty i pamiątki w Archiwum Polonii Amerykańskiej w Orchard Lake, w stanie Michigan. W 2005 roku, z inicjatywy Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, zdecydowali jednak o przeniesienie tych zbiorów do Biblioteki Jagielońskiej w Krakowie. W Archiwum w Orchard Lake pozostały jedynie niektóre kopie z tej kolekcji.                                                  Więcej

 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
28/1 Inwentarz Kolekcji Brygady Świętokrzyskiej przed jej przekazaniem do Biblioteki Jagielońskiej 2003 more
28/2 Zdjęcia archiwalne  
28/3 Zeszyty do historii NSZ  
28/4 Szlakiem poprzez Norymbergię, Kassel Manhheim-Kaefertal Butzbach 1946-1949  
28/5 Kras Gustaw - dokumenty  
28/6 Brygada Świętokrzyska - M. Dukalski 1960-1962  
28/7 Adam Gorgoliński, Edward Konrad - korespondencja 1991-1992  
28/8 Brygada Świętokrzyska. Codzienne Wiadomości Radiowe 1945-1946  
28/9 Jaką chcemy mieć Polskę? Praca Braci Budziszów, "Szaniec", 1941  
28/10 Rozkazy Brygady  
28/11 Zeszyty ewidencyjne Brygady Świętokrzyskiej, Tom I, nr ew.:001-199 more
28/12 Zeszyty ewidencyjne Brygady Świętokrzyskiej, Tom II, nr ew.: 201-249 more
28/13 Zeszyty ewidencyjne Brygady Świętokrzyskiej, Tom III, nr ew.: 300-499 more
28/14 Zeszyty ewidencyjne Brygady Świętokrzyskiej, Tom III, nr ew.: 500-699 more
28/15 Zeszyty ewidencyjne Brygady Świętokrzyskiej, nr ew.: 700-999 more
28/16 Zeszyty ewidencyjne Brygady Świętokrzyskiej, nr ew.: 1300-1499 more
28/17 Zeszyty ewidencyjne Brygady Świętokrzyskiej, nr ew.: 1500-1599 more
28/18 Ewidencja żołnierzy, tomy 3-4, 6-10, korespondencja Brygady  
28/19 Korespondencja 1945-1992  
28/20 Brygada Świętokrzyska: ulotki, legitymacje i inne  
28/21 Rozkazy dzienne Komendy Gł. NSZ, Selekcyjne rozkazy Brygady, korespondencja, listy osób, dokumenty  
28/22 Komitet Zjednoczenia Narodowego, teczka nr 107  
28/23 Regulaminy, statut, deklaracja ideowa  
28/24 Rozkazy dzienne, dyrektywy, instrukcje - listy osób oraz ich rejestr (copy) 1944-1945  
28/25 Rejestr rozkazów dziennych 1-ej grupy wartowniczej 1946  
28/26 Rozkazy i instrukcje 204 P.P. Ziemi Kieleckiej (copy) 1944  
28/27 NSZ. Główna Komisja Weryfikacyjna  
28/28 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych, Koło nr 52, Chicago  
28/29 Dokumenty personalne Koła Byłych Żołnierzy NSZ w Stanach Zjednoczonych, teczka nr 104 (copy)  
28/30 Gazetka ścienna, korespondencja  
28/31 Rozkazy dzienne nr 152-226  
28/32 Lista rozkazów dziennych ukazujacych trase wymarszu z Polski na Zachód  
28/33 Prasa kombatancka "Ogniwo"  
28/34 "W marszu i boju"  
28/35 "Na szańcu"  
28/36 Rejestracja osób wymienionych w dokumentach P-R (kopia)  
28/37 Rejestracja osób wymienionych w dokumentach S (kopia)  
28/38 Rejestracja osób wymienionych w dokumentach T-Z (kopia)  
28/39 "Wiadomości codzienne" 1945-1946  
28/40 "Biuletyn Informacyjny" 1945  
28/41 Serwis Prasowy. Publikacja Londyńska, Nr 2 1946  
28/42 "Warta" 1946  
28/43 "Strażnica", Chicago 1971 1971  
28/44 Brygada Świętokrzyska - insygnia  
28/45 Przekazanie dokumentów do Biblioteki Jagielońskiej w Krakowie 2005  
1 - 45 z 45

Polonia Collection