Skip to content

29. Polish Catholic Mission in India

 

Summary history of the creator:
Scope and content
: korespondencja w sprawie organizacji wyjazdu dzieci z osiedli polskich Valivade-Kolhapur, Panchgani, Bolachadi-Jamnagar w Indiach do Stanów Zjednoczonych; spisy osób zgłaszających się do Ligi Spraw Polskich w sprawie sprowadzenia polskich sierot z Indii; wykazy rodzin przyjmujących dzieci; kwestionariusze wypełniane przez dzieci wyjeżdżajace do USA; życiorysy; zezwolenia rodziców i opiekunów prawnych na wyjazd dzieci do USA i wstąpienie do Seminarium Polskiego w Orchard Lake; informacje dotyczące wypełniania "Affidavit of Support"; korespondencja okolicznościowa do księdza Kazimierza Bobrowskiego; dokumenty Komitetu Opieki nad dziećmi z Europy; Instytut Maryi Panny Zwycięskiej Marianum - dokumenty, statut, korespondencja; odbitka Biuletynu nr 6 Koła Polaków z Indii (Association of Poles in India 1942-1948) z czerwca 1993 r.