Skip to content

3. Armia Krajowa, Oddział na Stan Michigan

 

Summary history of the creator:
Scope and content:
Certificate of Incorporation, Sprawozdania Zarządu Oddziału, Skład zarządu Oddziału, Komunikaty wewnętrzne Okręgu, Lista członków Oddziału, Statut Koła AK Okręg w Stanach Zjednoczonych, Komunikaty Okręgu, działalnośc charytatywna oddziału - pomoc porztebującym rodzinom w Polsce, Regulamin Komitetu Ośrodka Muzealnego AK w Orchard Lake, protokoły ze zjazdów Okręgu Koła, Sprawozdanie ze zjazdu samodzielnych oddziałów AK, Sprawozdanie z prac Zarządu Samodzielnego Oddziału w Toronto, Komunikat informacyjny Samodzielnego Oddziału w Niemczech, Komunikat wewnętrzny Zarządu Centralnego Nowy Jork, Sprawozdanie Zarządu Oddziału, Rozdział pomocy dla niezamożnych kolegów Samodzielnego Oddziału Francja, Sprawozdanie z działalności Oddziału w Stanach Nowej Anglii za okres 1949-1951, Komunikat informacyjny Zarządu Głównego w Londynie, Komunikat informacyjny Delegata Zarządu Głównego na Meksyk, Zestawienie wpływów i rozchodów Oddziału.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog

 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
3/1 Statuty Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej wraz ze zmianami 1957-2004 more
3/2 Rejestrecja Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Oddział na Stan Michigan oraz sprawozdania składane władzom stanowym 1952-2004 more
3/3 Przynależność Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Oddział na Stan Michigan do Kongresu Polonii Amerykańskiej 1952-1971 more
3/4 XI Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych odbyte w dniach 4-6 września 1971 r. w Detroit 1971 more
3/5 XXI Zgromadzenie Okręgu Koła AK i IV Zjazd Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych odbyty w dniach 7-9 sierpnia 1992 r. w Orchard Lake 1992 more
3/6 Rozliczenie finansowe XXI Zgromadzenie Okręgu Koła AK i IV Zjazd Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 1992-1993 more
3/7 "Sprawa amerykańska" - konflikt w Kole Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Stanach Zjednoczonych 1975-1988 more
3/8 Zgrupowanie AK "Białowieża" - zjazdy byłych żołnierzy Armii Krajowej z USA i Kanady 1969-1979 more
3/9 Walne Zebrania Koła AK Oddział na Stan Michigan 1955-2005 more
3/10 Listy członków Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na Stan Michigan 1953-2004 more
3/11 Dokumenty weryfikacyjne kandydatów na członków Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na Stan Michigan. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od A do K 1954-2002 more
3/12 [Dokumenty weryfikacyjne kandydatów na członków Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na Stan Michigan. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od L do Z 1952-2004 more
3/13 Listy członków Zarządu Koła AK Oddział na Stan Michigan b.d. more
3/14 Zebrania Zarządu [Koła AK Oddział na Stan Michigan 1954-1956 more
3/15 Protokoły i sprawozdania z Zebrań Zarządu Koła AK Oddział na Stan Michigan 1958-1995 more
3/16 Sprawozdania Zarządu z działalności Koła AK Oddział na Stan Michigan 1954-2003 more
3/17 Komunikaty i zaproszenia Zarządu Koła AK Oddział na Stan Michigan 1956-2005 more
3/18 Korespondencja [1950] 1952-1956 more
3/19 Korespondencja] 1957-1959 more
3/20 Korespondencja 1960-1964 more
3/21 Korespondencja 1965-1966 more
3/22 Korespondencja 1967-1968 more
3/23 Korespondencja 1969 more
3/24 Korespondencja 1970-1971 more
3/25 Korespondencja 1972-1979 more
3/26 Korespondencja 1980-1985 more
3/27 Korespondencja 1986-1989 more
3/28 Korespondencja 1990-1992 more
3/29 Korespondencja 1993-1996 more
3/30 Korespondencja 1997-1999 more
3/31 Korespondencja 2000-2002 more
3/32 Korespondencja 2003-2005 more
3/33 Ankiety na temat działalności Koła AK Oddział na Stan Michigan 1974 more
3/34 Sprawozdania i protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej 1956-1992 more
3/35 Dokumantacja finansowa 1954-2002 more
3/36 Sprawozdania kasowe 1955-2004 more
3/37 Wyciągi bankowe oraz potwierdzenia wpłaty pieniędzy na konto bankowe 1992-2005 more
3/38 Rejestr wydanych czeków 1956-1968 more
3/39 Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim Koła AK Oddział na Stan Michigan w sprawie z powództwa Gwidona Hadiycha przeciwko Marianowi Ładakowi 1956-1957 more
3/40 Protokół z posiedzenia oraz projekt deklaracji Komisji Porozumiewawczej AK b.d. more
3/41 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej [...] powód przeciwko Bank of the Common Wealth [...] pozew sprawy, nr 2498477 wtorek, 21 maja 1957 Detroit, Michigan 1957 more
3/42 Korespondencja w sprawie pomocy materialnej osobom będącym w potrzebie 1956-2005 more
3/43 Sprawozdania z pomocy materialnej osobom będącym w potrzebie zamieszkałym we Francji oraz w Polsce 1970-2005 more
3/44 Pokwitowania paczek z pomocą wysłanych do Polski 1994-2006 more
3/45 Listy darczyńców i darbiorców 1957-2005 more
3/46 Pomoc materialna organizacjom katolickim i społecznym 1955-2006 more
3/47 Pomoc materialna byłym żołnierzom Armii Krajowej oraz ich rodzinom 1952-1984 more
3/48 Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na litery od A do Be 1986-2004 more
3/49 Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na litery od Bi do By 1983-2004 more
3/50 Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od C do D 1983-2003 more
3/51 Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Ameiykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od F do G 1983-2002 more
3/52 Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od H do J 1983-2004 more
3/53 Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na litery od Ka do Kor 1986-2004 more
3/54 Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na litery od Kos do Kw 1983-2004 more
3/55 [Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od L do Ł 1983-2003 more
3/56 Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę M 1983-2004 more
3/57 Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od N do O 1983-2004 more
3/58 Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę P 1983-2004 more
3/59 Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę R 1983-2004 more
3/60 Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na litery od Sa do Sy 1983-2004 more
3/61 Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na litery od Sz do S 1985-2004 more
3/62 Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od T do W 1983-2004 more
3/63 Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od Z do Ż] 1983-2004 more
3/64 Obchodzy Rocznic Powstania Warszawskiego oraz innych wydarzeń z okresu II wojny światowej 1949-1951 1953-1979 more
3/65 Obchodzy Rocznic Powstania Warszawskiego oraz innych wydarzeń z okresu II wojny światowej 1983-2005 more
3/66 Audycje radiowe Koła AK Oddział na Stan Michigan - zapis tekstowy audycji, scenariusze oraz materiały robocze 1970-2006 more
3/67 Publikacje prasowe 1945-1950 1957 more
3/68 Publikacje prasowe 1964-1979 more
3/69 Publikacje prasowe 1980-1989 more
3/70 Publikacje prasowe 1990-1994 more
3/71 Publikacje prasowe 1995-1999 more
3/72 Publikacje prasowe 2001-2005 more
3/73 20 Years AK Michigan [Jubileuszowy Pamiętnik wydany z okazji 20-lecia Koła AK Oddział na Stan Michigan 1971 more
3/74 Historia Koła AK Oddział na Stan Michigan b.d. more
3/75 Historia Nagrody Literackiej AK ufundowanej przez Koło AK Oddział na Stan Michigan 1962 more
3/76 Dyplomy 1966-1993 more
3/77 Zaproszenia, programy uroczystości, katalogi wystaw, informatory 1953-2005 more
3/78 Wzory odznaczeń, emblematy, projekty b.d. more
3/79 Protokoły Walnych Zgromadzeń Koła b. Żołnierzy Armii Krajowej Samodzielny Oddział we Francji 1958-1965 more
3/80 Sprawozdania Środowiska Żołnierzy Batalionu Armii Krajowej "Zaremba-Piorun" 1994-2002 more
3/81 Biuletyn Informacyjny. Środowisko Żołnierzy Batalionu Armii Krajowej "Zaremba-Piorun", Warszawa 1993-2006 more
3/82 Regulamin Koła Przyjaciół Armii Krajowej na stan Michigan b.d. more
3/83 Konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim zorganizowany dla uczniów szkół średnich w Polsce przez tygodnik "Prawo i Życie" w 1995 r. b.d. more
3/84 Wykazy organizacji kombatanckich oraz stowarzyszeń osób represjonowanych wraz z adresami działaczy b.d. more
3/85 20 Years AK Michigan more
3/86 Kartki pocztowe 1968-1969 more
3/87 35-ta Rocznica Powstania Warszawskiego 1944-1979. Koło A.K. na Stan Michigan more
1 - 87 z 87

Polonia Collection