Skip to content

3. Armia Krajowa. Oddział na Stan Michigan


Summary history of the creator: Pierwsze nieudana próba zorganizowania Koła AK w stanie Michigan została podjęta pod koniec lat 40-tych XX wieku przez Krystynę Jaroszewicz. Dopiero w 1951 r. udało się zorganizować byłych Akowców na rzecz działalności w Kole AK. W 1952 r. organizacja została formalnie zarejestrowana w stanie Michigan. Od początku swojej działalności organizacja była aktywna na polu działalności kulturalno-oświatowej. Już w latach 50-tych Koło AK na stan Michigan przyznawało własną nagrodę literacką. Ponadto dzięki współpracy z lokalnym radiem nadawało audycje o tematyce patriotycznej. Koło prowadziło również działalność charytatywna. Początkowo była ona skierowana do byłych żołnierzy Armii Krajowej mieszkających w Niemczech i Francji. Zaś na początku lat 80-tych dzięki współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej Wydział na stan Michigan rozszerzono ją na rzecz osób zamieszkałych w Polsce. Ponadto we współpracy z Fundacją AK Koło na Metropolię Detroit zorganizowało Muzeum Armii Krajowej w Orchard Lake.

Scope and content: Statuty sygn. 1, rejestracja Koła sygn. 2, członkostwo w Kongresie Polonii Amerykańskiej sygn. 3, Zgromadzenia Okręgu Koła AK w USA sygn. 4-6, "Sprawa Amerykańska" sygn. 7, Zgrupowanie AK ?Białowieża? sygn. 8, Walne Zebrania sygn. 9, listy członków Koła oraz ich weryfikacja sygn. 10-12, listy członków Zarządu, protokoły Zebrań oraz sprawozdania Zarządu sygn. 13-16, komunikaty, zaproszenia oraz korespondencja Zarządu sygn. 17-32, ankiety na temat działalności Koła sygn. 33, Komisja Rewizyjna sygn. 34, dokumentacja finansowa sygn. 35-38, postępowanie przed Sądem Koleżeńskim sygn. 39, Komisja Porozumiewawcza AK sygn. 40, sprawa sądowa Koła AK sygn. 41, pomoc materialna osobom będącym w potrzebie sygn. 42-63, Obchody Rocznic sygn. 64-65, audycje radiowe Koła AK sygn. 66, publikacje prasowe sygn. 67-72, historia Koła oraz przyznawanej Nagrody Literackiej sygn. 73-75, dyplomy, zaproszenia, programy, wzory odznaczeń, emblematy sygn. 76-78, protokoły Walnych Zgromadzeń Koła AK we Francji sygn. 79, Środowisko Żołnierzy Batalionu AK "Zaremba-Piorun" sygn. 80-81, regulamin Koła Przyjaciół Armii Krajowej na stan Michigan sygn. 82, konkurs wiedzy o Powstaniu Warszawskim sygn. 83, wykaz organizacji kombatanckich i stowarzyszeń sygn. 84, kartki pocztowe sygn. 85.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog

 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/3/1 Statuty Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej wraz ze zmianami 1957-2004 more
7/3/2 Rejestrecja Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Oddział na Stan Michigan oraz sprawozdania składane władzom stanowym 1952-2004 more
7/3/3 Przynależność Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Oddział na Stan Michigan do Kongresu Polonii Amerykańskiej 1952-1971 more
7/3/4 XI Zgromadzenie Okręgu Koła AK w Stanach Zjednoczonych odbyte w dniach 4-6 września 1971 r. w Detroit 1971 more
7/3/5 XXI Zgromadzenie Okręgu Koła AK i IV Zjazd Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych odbyty w dniach 7-9 sierpnia 1992 r. w Orchard Lake 1992 more
7/3/6 Rozliczenie finansowe XXI Zgromadzenie Okręgu Koła AK i IV Zjazd Fundacji AK w Stanach Zjednoczonych 1992-1993 more
7/3/7 "Sprawa amerykańska" - konflikt w Kole Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Okręg w Stanach Zjednoczonych 1975-1988 more
7/3/8 Zgrupowanie AK "Białowieża" - zjazdy byłych żołnierzy Armii Krajowej z USA i Kanady 1969-1979 more
7/3/9 Walne Zebrania Koła AK Oddział na Stan Michigan 1955-2005 more
7/3/10 Listy członków Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na Stan Michigan 1953-2004 more
7/3/11 Dokumenty weryfikacyjne kandydatów na członków Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na Stan Michigan. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od A do K 1954-2002 more
7/3/12 [Dokumenty weryfikacyjne kandydatów na członków Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział na Stan Michigan. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od L do Z 1952-2004 more
7/3/13 Listy członków Zarządu Koła AK Oddział na Stan Michigan b.d. more
7/3/14 Zebrania Zarządu [Koła AK Oddział na Stan Michigan 1954-1956 more
7/3/15 Protokoły i sprawozdania z Zebrań Zarządu Koła AK Oddział na Stan Michigan 1958-1995 more
7/3/16 Sprawozdania Zarządu z działalności Koła AK Oddział na Stan Michigan 1954-2003 more
7/3/17 Komunikaty i zaproszenia Zarządu Koła AK Oddział na Stan Michigan 1956-2005 more
7/3/18 Korespondencja [1950] 1952-1956 more
7/3/19 Korespondencja] 1957-1959 more
7/3/20 Korespondencja 1960-1964 more
7/3/21 Korespondencja 1965-1966 more
7/3/22 Korespondencja 1967-1968 more
7/3/23 Korespondencja 1969 more
7/3/24 Korespondencja 1970-1971 more
7/3/25 Korespondencja 1972-1979 more
7/3/26 Korespondencja 1980-1985 more
7/3/27 Korespondencja 1986-1989 more
7/3/28 Korespondencja 1990-1992 more
7/3/29 Korespondencja 1993-1996 more
7/3/30 Korespondencja 1997-1999 more
7/3/31 Korespondencja 2000-2002 more
7/3/32 Korespondencja 2003-2005 more
7/3/33 Ankiety na temat działalności Koła AK Oddział na Stan Michigan 1974 more
7/3/34 Sprawozdania i protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej 1956-1992 more
7/3/35 Dokumantacja finansowa 1954-2002 more
7/3/36 Sprawozdania kasowe 1955-2004 more
7/3/37 Wyciągi bankowe oraz potwierdzenia wpłaty pieniędzy na konto bankowe 1992-2005 more
7/3/38 Rejestr wydanych czeków 1956-1968 more
7/3/39 Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim Koła AK Oddział na Stan Michigan w sprawie z powództwa Gwidona Hadiycha przeciwko Marianowi Ładakowi 1956-1957 more
7/3/40 Protokół z posiedzenia oraz projekt deklaracji Komisji Porozumiewawczej AK b.d. more
7/3/41 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej [...] powód przeciwko Bank of the Common Wealth [...] pozew sprawy, nr 2498477 wtorek, 21 maja 1957 Detroit, Michigan 1957 more
7/3/42 Korespondencja w sprawie pomocy materialnej osobom będącym w potrzebie 1956-2005 more
7/3/43 Sprawozdania z pomocy materialnej osobom będącym w potrzebie zamieszkałym we Francji oraz w Polsce 1970-2005 more
7/3/44 Pokwitowania paczek z pomocą wysłanych do Polski 1994-2006 more
7/3/45 Listy darczyńców i darbiorców 1957-2005 more
7/3/46 Pomoc materialna organizacjom katolickim i społecznym 1955-2006 more
7/3/47 Pomoc materialna byłym żołnierzom Armii Krajowej oraz ich rodzinom 1952-1984 more
7/3/48 Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na litery od A do Be 1986-2004 more
7/3/49 Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na litery od Bi do By 1983-2004 more
7/3/50 Pomoc materialna osobom w Polsce we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej. Osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od C do D 1983-2003 more
1 - 50 z 85

POLISH HOME ARMY