Skip to content

3. History of the Seminary

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
1/9/1 Swastek Joseph, The Formative Years of the Polish Seminary in the United States, Orchard Lake, MI,1985, 127 p. more
1/9/2 Renkiewicz Frank, For God, Country, and Polonia: One Hundred Years of the Orchard Lake Schools, Orchard Lake, Michigan 1985, 177 p.  
1/9/3 A Commemoration of 100 Years Orchard Lake Schools 1885-1985, Orchard Lake, Michigan, 277 p.  
1/9/4 Nir Roman, ks., Stulecie Polskiego Seminarium w Orchard Lake w Stanach Zjednoczonych 1885-1984, Orchard Lake, Michigan 1987, 367 p.  
1/9/5 Flis Stanisław, ks. Pierwotna misja Seminarium nadal aktualna, Orchard Lake Good News, Wiosna 2000 more
1/9/6 Wnioski Konferencji Biskupów Polskich w Orchard Lake, 14.VIII. 1976. W: W trosce o Polonię, Orchard Lake 1993, s. 217-224. more
1/9/7 Flis Stanisław, ks., Papież Jan Paweł II o Seminarium w Orchard Lake, Orchard Lake Good News more
1/9/8 Papież Jan Paweł II oraz Biskupi Polscy i Goście o Seminarium w Orchard Lake more
1/9/9 Seminarium Duchowne w Orchard Lake  
1/9/10 125-lecie Zakładów Naukowych w Orchard Lake more
1/9/11 Konferencja Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Polsce, Orchard Lake, Michigan, USA, 11-13.VIII.1992. WNIOSKI more
1 - 11 z 11