Skip to content

30. Polska Misja Wojskowa w Kanadzie

 

Summary history of the creator: Zabiegi dyplomatyczne zmierzające do zorganizowania na terenie Kanady rekrutacji obywateli polskich zostały podjęte już w 1939 roku przez ówczesnego konsula Jana Pawlicę, skończyły się jednak one niepowodzeniem. Dopiero w styczniu 1940 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kanady poinformowało, że nie ma nic naprzeciw rekrutacjim jednak nie będzie ponosić żadnych kosztów związanych z tą akcją. W lipcu 1940 r. przybyła zatem do Kanady Polska Misja Wojskowa na czele z płk. Franciszkiem Rola-Arciszewskim. Porozumienie między strona polską a kanadyjską w sprawie utworzenia polskich sił zbrojnych, nastąpiło dokładnie 24 lutego 1941 r. i zawierało szczegółowe warunki zaciągu. Obóz Rekrutacyjny został założony w Windsor, tuż przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi i rozpoczął działalność w maju 1941 r. Obóz Szkoleniowy powstał natomiast w miejscowości Owen Sound, na północny-zachód od Toronto. Dowódcą Polskich Sił Zbrojnych w Kandzie został gen. Bronisław Duch, który przybył do Kanady w lipcu 1941 r. a szefem Misji Wojskowej został płk. Stefan Sznuk, dotychczasowy szef Misji Lotniczej. Już w maju 1942 r. Polska Misja Wojskowa w Kanadzie została zlikwidowana. Jej agendy przejął płk. S. Sznuk, który dalej prowadził rekrutację tylko do lotnictwa. Obóz rekrutacyjny w Windsor zamknieto w marcu 1943 r. pozostawiając na miejscu kilku oficerów i szeregowych celem przeprowadzenia likwidacji. Ostateczna likwidacja Obozu nastąpiła 20 maja 1944 r. do Wojska Polskiego w Kanadzie zgłosiło się około 1250 ochotników, w większości obywateli amerykańskich.

Scope and content: Regulacje dotyczące poboru do Armii Polskiej w Kanadzie sygn. 1-2, korespondencja sygn. 3, działalność kwatermistrzowska sygn. 4, dochodzenie należności od dezerterów i osób zwolnionych z Armii Polskiej sygn. 5-6, transport żołnierzy do Wielkiej Brytanii sygn. 7, demobilizacja żołnierzy po wojnie sygn. 8, Ośrodek Rekrutacyjny w Windsor, rozkazy dzienne, korespondencja, raport o stanie sygn. 9-13, Obóz w Owend Sound, rozkazy dzienne sygn. 14-15, formularze doświadczenia zawodowego i wykształcenia sygn. 16, karty rejestracyjne i świadectwa badań medycznych poborowych sygn. 17, karty ewidencyjne żołnierzy sygn. 18-38, szkoła lotnicza w Malton sygn. 39, kopie dokumentów sygn. 40, plakat werbunkowy sygn. 41.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/30/1 Stanowisko władz kanadyjskich wobec działalności rekrutacyjnej władz polskich w Kanadzie 1942-1943  
7/30/2 Wytyczne w sprawie poboru do Armii Polskiej w Kanadzie 1941-1942  
7/30/3 Korespondencja w sprawie indywidualnych osób 1944  
7/30/4 Działalność kwatermistrzowska 1943-1944 1945  
7/30/5 Dochodzenie należności od dezerterów i osób zwolnionych z Wojska Polskiego cz. 1 1941-1943  
7/30/6 Dochodzenie należności od dezerterów i osób zwolnionych z Wojska Polskiego cz. 2 1941-1943  
7/30/7 Transpor polskich żołnierzy z Kanady do Wielkiej Brytanii 1942-1944 1945  
7/30/8 Demobilizacja żołnierzy, którzy wstąpili do Wojska Polskiego w Kanadzie 1946-1948  
7/30/9 Polskie Jedonostki Zbrojne w Kanadzie Stacja Zborna w Windsor - rozkazy dzienne 1941  
7/30/10 Ośrodek Rekrutacyjny Wojska Polskiego w Windsor, Ontario - korespondencja 1941-1943  
7/30/11 Ośrodek Rekrutacyjny Wojska Polskiego w Windsor, Ontario - rozkazy dzienne 1941  
7/30/12 Ośrodek Rekrutacyjny Wojska Polskiego w Windsor, Ontario - rozkazy dzienne 1942  
7/30/13 Raporty o stanie Ośrodka Rekrutacyjnego Wojska Polskiego w Windsor, Ontario 1943  
7/30/14 Dowództwo Obozu im. Tadeusza Kościuszki w Owen Sound, Ontario - rozkazy dzienne 1941  
7/30/15 Komenda Garnizonu Wojska Polskiego w Owen Sound, Ontario - rozkazy dzienne 1942  
7/30/16 Formularze doświadczenia zawodowego i wykształcenia 1943-1944  
7/30/17 Karty rejestracyjne oraz świadectwa badań medycznych poborowych 1941-1944  
7/30/18 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na literę A 1941-1943  
7/30/19 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na literę B 1941-1944 1945  
7/30/20 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na literę C 1941-1944  
7/30/21 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na literę D 1941-1944  
7/30/22 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na literę E 1941-1943  
7/30/23 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na literę F 1941-1943  
7/30/24 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na literę G 1941-1944  
7/30/25 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na literę H 1941-1944  
7/30/26 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na litery I i J 1941-1944 1945  
7/30/27 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na literę K 1941-1944 1945  
7/30/28 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na litery L i Ł 1941-1944 1945  
7/30/29 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na literę M 1941-1944  
7/30/30 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na literę N 1941-1944  
7/30/31 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na literę O 1941-1944  
7/30/32 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na literę P 1941-1944  
7/30/33 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na literę R 1941-1944  
7/30/34 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na litery S i S 1941-1944 1945]  
7/30/35 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na literę T 1941-1944 1945  
7/30/36 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na literę U 1941-1942  
7/30/37 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na literę W 1941-1944 1945  
7/30/38 Karty ewidencyjne żołnierzy o nazwiskach zaczynających się na litery Y, Z i Ż 1941-1944  
7/30/39 Wykaz osób, które wstąpiły do wojska w Kanadzie b.d.  
7/30/40 Lista absolwentów, przemówienie do absolwentów kursu lotniczego, fotografia zrobiona z okazji zakończenia kursu w 1945 r. (na zdjęciu m. in. gen. S. Sznuk i I. Ungar) 1943-1944 1945  
7/30/41 Kopie dokumentów z lat 1940-1943 b.d.  
7/30/42 Plakat werbunkowy Armii Polskiej w Kanadzie 1942  
7/30/43 Centrum Przyjaciół Żołnierza Polskiego w Kanadzie, dokumenty, korespondencja 1942-1943  
1 - 43 z 43

Polonia Collection