Skip to content

31. Pierwsza Polska Dywizja Pancerna Gen. Maczka

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
31/1 1. Dywizja Pancerna, Mjr. Kazimierz W. Makuch, Ppor. Stanisław J. Kowalski, Chicago 1970. 1945-1970  
31/2 Śladami Gąsienic Pierwszej Dywizji Pancernej, K. Jamar, Niderland 1946, 343 str.  
31/3 Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 1. Polskiej Dywizji Pancernej w Detroit - korespondencja 1987-1998  
31/4 Stowarzyszenie Żołnierzy 1. Dywizji Pancernej w Kanadzie. Komunikat Po-Zjazdowy, Toronto, 4-7 wrzesnia 1987 1987  
31/5 Program Światowego Zjazdu Żołnierzy 1 Dywizji Pancernej 1942-1997, Toronto 9-12 maja 1997. 1997  
31/6 1. Dywizja Pancerna - wycinki prasowe  
31/7 Muzeum I Dywizji Pancernej - wycinki prasowe  
31/8 Obchód święta 1.Polskiej Dywizji Pancernej w 27 rocznicę bitwy pod Falaise. Uroczystość 50-lecia życia zakonnego ks. kap. Franciszka Domańskiego, TJ, Chicago 1971  
31/9 10-ty reprezentacyjny Bal Sylwestrowy 1. Polskiej Dywizji Pancernej 1970-1971, Chicago 1970  
31/10 1. Dywizja Pancerna, Mjr. Kazimierz W. Makuch, Chicago 1965 1945-1965  
31/11 40-lecie 1. Dywizji Pancernej. Światowy Zjazd 1 Dywizji Pancernej, Chicago 1882 1942-1982  
31/12 1. Polska Dywizja Pancerneja - korespondencja. Światowy Zjazd 1 Dywizji Pancernej, Chicago 1882 1990-2000  
31/13 1. Polska Dywizja Pancerneja - dokumenty, korespondencja. 1991-1993  
31/14 Związek Kół 1. Dywizji Pancernej. Zarząd Główny, korespondencja, wycinki prasowe 1991  
31/15 The Tank Museum. Guide.  
31/16 Broń Pancerna I Korpusu 1944-1969  
31/17 Paminik - Historia Działań 1 Dywizji Pancernej, Dar Maksymiliana Niklarza. 1942-1945  
31/18 Franek z Pierwszej Pancernej, Ryszard Kiersonowski, Londyn 1946 1946  
31/19 89 Puk Zmechanizowany. Krtki rys historyczny, Żagań 1992 1992  
31/20 Pochylone czoła, Tadeusz Boguszewski, Chicago 1967 1967  
31/21 The Polish Army of the Eve of W.W. II, Walter M. Drzewieniecki  
31/22 "Karpacka Podchorążówka", Buffalo, NY 1977 1977  
31/23 Wesołe i smutne..., Feliks Konarski Ref-Ren, Londyn 1965 1965  
31/24 Dorobek lat wojny, Witold Almarski, Londyn 1946 1946  
31/25 Miejmy nadzieję... Józef Mackiewicz, New York 1983 1983  
31/26 Pięć lat walki narodu polskiego pod okupacją niemiecką, Londyn 1945 1945  
31/27 O żołnierzu tułaczu, Stefan Żeromski, Hanower 1946  
31/28 Wspomnienie o Generale Tadeuszu Rozwadowskim, Londyn 1983 1983  
1 - 28 z 28

Polonia Collection