Skip to content

36. The Catholic League

 

Summary history of the creator: Liga Katolicka Religijnej Pomocy Polsce została powołana na zjeździe duchowieństwa w Buffalo, w dniach 18-19 maja 1943 r. W skład pierwszego Zarządu weszli: sędzia Mikołaj Gronkowski - prezes, Klara Świeczkowska - vice prezes, ks. Edward Szumal - sekretarz, ks. Bp Stanisław Woźnicki - skarbnik. Siedzibą Ligi katolickiej było Detroit. W krótkim czasie zorganizowano 305 oddziałów, które zajmowały się zbiórką pieniędzy, przyborów i naczyń kościelnych. Od 1944 r. oddziały Ligi Katolickiej powoływano również w innych diecezjach, poza detriocką. Na pierwszym zjeździe Ligi we wrześniu 1944 r. uchwalono tekst konstytucji, który określał cele i zadani Ligi: utrwalania zasad wiary katolickiej wśród własnego społeczeństwa, podtrzymywanie szacunku dla demokratycznych instytucji i prawnie usankcjonowanej władzy krajowej, popierać i wspomagać organizacje polskie i Polskie Seminarium w Orchard Lake, pomagać hierarhii kościelnej w kraju, pomagać w odbudowie zniszczonych kościołów, zaopatrywac je w niezbędne sprzęty. Liga kontynuowała swoją działalność po zakończeniu II wojny światowej i kontynuuje ciągle nawet ją rozszerzając. Utrzymuje w Rzymie Instytut Polski i Kolegium Polskie, pomaga Seminarium Polskiemu w Paryżu, przekazała znaczne fundusze na zorganizowanie Katolickiej Agencji Informacyjnej. W sumie od 1943 do 2005 roku na pomoc Kościołowi katolickiemu w Polsce Liga katolicka przekazał sumę ponad 100 milionów dolarów.

Scope and content: Dokumentacja i materiały z odbytych konwencji i zjazdów, sprawozdania skarbnika, protokoły posiedzeń dyrektoriatu, notatki sprawozdań sekretarza krajowego, sprawozdania sekretarza, komunikaty prasowe, deklaracje rad diecezjalnych, oddziały Ligi w parafiach, listy z podziękowaniami za pomoc, korespondencja.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
5/36/1 American Dioc. Correspondence more
5/36/2 National Catholic League Conventions more
5/36/3 Jubilies of Catholic League for Religious Assistance to Poland more
5/36/4 Financial Reports more
5/36/5 Polish Dioc. Correspondence more
5/36/6 Bishop Alfred Abramowicz Collection more
5/36/7 Bishop Stefan Woźnicki Collection more
5/36/8 Archbishop Szczepan Wesoły Collection more
5/36/9 Prymas Polski Collection more
5/36/10 American Bishops Correspondence more
5/36/11 Press Collection more
5/36/12 Polish Bishops Correspondence more
5/36/13 Estates/Donations more
5/36/14 Letters from Poland more
5/36/15 Catholic League - Correspondence more
5/36/16 Photo Albums more
5/36/17 Polskie Seminarium Duchowne w Paryżu more
5/36/18 Pontificio Collegio Polacco more
5/36/19 Catholic League - Dyrektoriat Krajowy more
5/36/20 Catholic League Collections more
5/36/21 Catholic League - Constitution/History more
5/36/22 Catholic League - Priests/People more
5/36/23 Catholic League - Miscellaneous more
5/36/24 The Catholic League for Religious Assistance to Poland. Sixth National Convention, October 15-17, 1956, Detroit, MI 1956  
1 - 24 z 24

POL. APOSTOLATE

Austin, TX

Baltimore, MD

Belleville, IL

Boston, MA

Bridgeport, CT

Brooklyn, NY

Buffalo, NY

Burlington, VT

Camden, NJ

Chicago, IL

Cincinnati, OH

Cleveland, OH

Crookston, MN

Davenport, IA

Denver, CO

Detroit, MI

Duluth, MN

Erie, PA

Fargo, ND

Fall River, MA

Fort Wayne-South Bend, IN

Gaylord, MI

Green Bay, WI

Greensburg, PA

Great Falls, MN

Grand Island, NE

Grand Rapids, MI

Gary, IN

Harrisburg, PA

Hartford, CT

Jefferson City, MO

Joliet, IL

Kalamazoo, MI

Kansas City-St. Joseph, MO

Kansas City in Kansas, MO

Los Angeles, CA

Lafayette, LA

Lansing, MI

La Crosse, WI

Lafayette in Indiana, IN

Lincoln, NE

Little Rock, AR

Madison, WI

Manchester, NH

Marquette, MI

Metuchen, NJ

Milwaukee, WI

Mobile, AL

Newark, NJ

New Orleans, LA

Norwich, CT

New Ulm, MN

New York, NY

Ogdensburg, NY

Oklahoma City, OK

Omaha, NE

Portland in Oregon, OR

Paterson, NJ

Pueblo, CO

Peoria, IL

Philadelphia, PA

Pittsburgh, PA

Providence, RI

Portland, ME

Rockford, IL

Rockville Centre, NY

Saginaw, MI

San Antonio, TX

San Bernardino, CA

Sioux City, IA

St. Cloud, MN

Scranton, PA

Seattle, WA

Springfield in Illinois, IL

Sioux Falls, SD

Springfield-Cape Girardeau, MO

Springfield, MA

St. Paul & Mineapolis, MN

Steubenville, OH

Superior, WI

Syracuse, NY

Toledo, OH

Trenton, NJ

Tulsa, OK

Victoria in Texas, TX

Wheeling-Charleston, WV

Wilmington, DE

Winona, MN

Worcester, MA

Youngstown, OH

St. Louis, MO

Rochester, NY

Galveston-Houston, TX

Raleigh, NC

San Francisco, CA

St. Augustine, FL

Arlington, VA

CANADA,

Washington, DC

Baton Rouge, LA

Dubuque, IA

Richmond, VA