Skip to content

36. The Catholic League

 

Summary history of the creator: Liga Katolicka Religijnej Pomocy Polsce została powołana na zjeździe duchowieństwa w Buffalo, w dniach 18-19 maja 1943 r. W skład pierwszego Zarządu weszli: sędzia Mikołaj Gronkowski - prezes, Klara Świeczkowska - vice prezes, ks. Edward Szumal - sekretarz, ks. Bp Stanisław Woźnicki - skarbnik. Siedzibą Ligi katolickiej było Detroit. W krótkim czasie zorganizowano 305 oddziałów, które zajmowały się zbiórką pieniędzy, przyborów i naczyń kościelnych. Od 1944 r. oddziały Ligi Katolickiej powoływano również w innych diecezjach, poza detriocką. Na pierwszym zjeździe Ligi we wrześniu 1944 r. uchwalono tekst konstytucji, który określał cele i zadani Ligi: utrwalania zasad wiary katolickiej wśród własnego społeczeństwa, podtrzymywanie szacunku dla demokratycznych instytucji i prawnie usankcjonowanej władzy krajowej, popierać i wspomagać organizacje polskie i Polskie Seminarium w Orchard Lake, pomagać hierarhii kościelnej w kraju, pomagać w odbudowie zniszczonych kościołów, zaopatrywac je w niezbędne sprzęty. Liga kontynuowała swoją działalność po zakończeniu II wojny światowej i kontynuuje ciągle nawet ją rozszerzając. Utrzymuje w Rzymie Instytut Polski i Kolegium Polskie, pomaga Seminarium Polskiemu w Paryżu, przekazała znaczne fundusze na zorganizowanie Katolickiej Agencji Informacyjnej. W sumie od 1943 do 2005 roku na pomoc Kościołowi katolickiemu w Polsce Liga katolicka przekazał sumę ponad 100 milionów dolarów.

Scope and content: Dokumentacja i materiały z odbytych konwencji i zjazdów, sprawozdania skarbnika, protokoły posiedzeń dyrektoriatu, notatki sprawozdań sekretarza krajowego, sprawozdania sekretarza, komunikaty prasowe, deklaracje rad diecezjalnych, oddziały Ligi w parafiach, listy z podziękowaniami za pomoc, korespondencja.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
5/36/1 American Dioc. Correspondence more
5/36/2 National Catholic League Conventions more
5/36/3 Jubilies of Catholic League for Religious Assistance to Poland more
5/36/4 Financial Reports more
5/36/5 Polish Dioc. Correspondence more
5/36/6 Bishop Alfred Abramowicz Collection more
5/36/7 Bishop Stefan Woźnicki Collection more
5/36/8 Archbishop Szczepan Wesoły Collection more
5/36/9 Prymas Polski Collection more
5/36/10 American Bishops Correspondence more
5/36/11 Press Collection more
5/36/12 Polish Bishops Correspondence more
5/36/13 Estates/Donations more
5/36/14 Letters from Poland more
5/36/15 Catholic League - Correspondence more
5/36/16 Photo Albums more
5/36/17 Polskie Seminarium Duchowne w Paryżu more
5/36/18 Pontificio Collegio Polacco more
5/36/19 Catholic League - Dyrektoriat Krajowy more
5/36/20 Catholic League Collections more
5/36/21 Catholic League - Constitution/History more
5/36/22 Catholic League - Priests/People more
5/36/23 Catholic League - Miscellaneous more
5/36/24 The Catholic League for Religious Assistance to Poland. Sixth National Convention, October 15-17, 1956, Detroit, MI 1956  
1 - 24 z 24