Skip to content

37. Stowarzyszenie Przyjaciół Arcybiskupa Detroit

 

Summary history of the creator: Stowarzyszenie Przyjaciół Arcybiskupa Detroit jest instytucją non-profit o charakterze dobroczynnym I edukacyjnym. Głównymi zadaniami, jakie postawili przed sobą jej członkowie były: promocja nauczania w duchu religii rzymskokatolickiej, wspomaganie działań arcybiskupa Detroit, wspomaganie powołań kapłańskich w metropolii detroitckiej, rozwój życia duchowego mieszkańców archidiecezji. Ilość członków stowarzyszenia została ograniczona do 50. Ciałem nadzorczym stowarzyszenia była Rada składająca się z 7 członków, pochodzących z powszechnych wyborów. Codzienna działalnością kierował prezydent, przy pomocy vice prezydenta, sekretarza i skarbnika.

Scope and content: Statut, protokoły i notatki ze spotkań, sprawy finansowe, członkowstwo, organizowane wigilie,