Skip to content

38. Polonia Kanadyjska

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
38/1 Złoty Jubileusz Tow. Białego Orła w Montrealu 1902-1952  
38/2 The London Gazette, Nr. 1861-3451  
38/3 The Senate of Canada.Proceedings of the Standing Committee on Immigration and Labour 1947-1948  
38/4 The Senate of Canada. House of Commons Debates, Official Report 1952  
38/5 Książka Protokólarna z zebrań miesięcznych Zarzadu Polskiego Towarzystwa Oświaty Kobiet, przy Polskim Robotniczym Domu w Winnipegu 1930-1938  
38/6 Księga kasowa Pol. Tow. Robotniczego Zapomogowego 1928-1937  
38/7 Księga Protokółowa Zarzadu Sekcji Kobiet 1938-1940  
38/8 Wycinki prasowe  
38/9 Księga kasowa Pol. Tow. Robotniczego Zapomogowego  
38/10 Księga Protokółowa Dyrekcji Pol. Tow. Robotniczego Zapomogowego w Toronto 1966-1970  
38/11 Księga Protokółowa Pol. Tow. Robotniczego Zapomogowego w Toronto 1943-1945  
38/12 Księga Protokółowa Pol. Tow. Robotniczego Zapomogowego w Toronto 1967  
38/13 Minute Book Robotniczego Tow. Zapomogowego 1954  
38/14 Cash Book Pol. Tow. Robotniczego Zapomogowego 1962-1963  
38/15 Cash Book Pol. Tow. Robotniczego Zapomogowego 1944-1946  
38/16 Cash Book Pol. Tow. Robotniczego Zapomogowego 1948-1949  
38/17 Members of the Polish Canadian Youth Club  
38/18 Robotnicze Stowarzyszenie Kanada. Pierwszy Oddział Polski, Nr 216 1950-1955  
38/19 Książka Protokółowa Polskiego Robotniczego Towarzystwa Zapomogowego 1953-1957  
38/20 Polski Dom Robotniczy - bondy 1936-1937  
38/21 United Polish Relief Fund 1945-1948  
38/22 Księga Protokółowa Pol. Tow. Robotniczego Zapomogowego w Toronto 1965-1966  
38/23 Fotografie Komitetu Tysiąclecia  
1 - 23 z 23