Skip to content

4. Fundacja A. K. Koło Metropolia Detroit

 

Summary history of the creator: Koło Fundacji Armii Krajowej w Metropolii Detroit zostało założone z inicjatywy Zdzisławy Romańskiej i Ludwika Borowskiego we wrześniu 1987 roku. Głównym zadaniem Fundacji było szerzenie wiedzy na temat II wojny światowej oraz działalności Armii Krajowej w Polsce. Fundacja miała prowadzić nie tylko działalność edukacyjno-popularyzatorską (pomoc w publikacjach, stypendia, materiały dla szkół), ale również postawiono sobie za cel zabezpieczenie pamiątek i dokumentów Armii Krajowej. Dlatego też Fundacja we współpracy z Kołem Byłych Żołnierzy Armii Krajowej na stan Michigan powołała do życia Muzeum Armii Krajowej w Orchard Lake instytucję, która miała gromadzić zbiory związane z działalnością Armii Krajowej. Ponadto Fundacja prowadziła działalność charytatywną m.in. wspomagała finansowo fundacje działające na rzecz byłych żołnierzy AK w Polsce.

Scope and content: Seria I.  Fundacja Armii Krajowej Koło Metropolia Detroit, statuty fundacji sygn. 1, Zjazdy Okręgu Fundacji sygn. 2, protokoły i sprawozdania z Zebrań Członków oraz Zebrania Zarządu sygn. 3, listy członków sygn. 4, sprawozdania z działalności sygn. 5, korespondencja sygn. 6-9, dokumenty finansowe sygn. 10, historia i cele fundacji sygn. 11, spadek po L. Borowskim sygn. 12, działalność charytatywna sygn. 13, zaproszenia 14, ogłoszenia w prasie i radiu zamówione przez Fundację sygn. 15, Głos Fundacji A.K. sygn. 16, Seria II ? Komitet Muzeum Armii Krajowej, sprawozdania Komitetu sygn. 17, korespondencja i komunikaty sygn. 18-20, dokumenty finansowe sygn. 21, darowizny na rzecz Muzeum A.K. sygn. 22-27, publikacje prasowe sygn. 28, historia Muzeum A.K. sygn. 29, kradzież karabinu maszynowego ?Błyskawica? z wystawy sygn. 30, Jednodniówka sygn. 31, regulaminy muzeum sygn. 32, spisy eksponatów sygn. 33, Seria III (nieopracowana). Materiały archiwalne przekazane do Muzeum Armii Krajowej, ułożone alfabetycznie wg nazwisk darczyńców sygn. 34-85.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
4/1 Statuty Fundacji Armii Krajowej w Stanach Zjednoczonych b.d.  
4/2 Wnioski oraz delegaci zgłaszani na Zjazdy Okręgu Fundacji oraz propozycje kandydatów do sprawowania funkcji we władzach Okręgu 1988-2004  
4/3 Protokoły i sprawozdanie z Zebrań Członków oraz Zebrania Zarządu 1987-1998  
4/4 Listy członków Fundacji 1988-2001  
4/5 Sprawozdania z działalności Fundacji za lata 1987-2004 1988-2001  
4/6 Korespondecja 1987-1990  
4/7 Korespondecja 1991-1994  
4/8 Korespondecja 1995-1999  
4/9 Korespondecja 2000-2005  
4/10 Dokumenty finansowe 1987-2001  
4/11 Historia i cele Fundacji Armii Krajowej Koło na Metropolię Detroit b.d.  
4/12 Spadek po Ludwiku Borowskim 1997-2002  
4/13 Pomoc materialna udzielona przez Fundację organizacjom społocznym oraz osobom indywidualnym 1989-2005  
4/14 Zaproszenia 1988-2006  
4/15 Ogłoszenia w prasie i radiu zamówione przez Fundację 1988-2000  
4/16 Głos Fundacji A.K. Detroit, Michigan 1989-1990  
4/17 Sprawozdania Komitetu Pokoju Pamiątek Armii Krajowej oraz Komitetu Muzeum Armii Krajowej za lata 1988-2004 1988-1997  
4/18 Korespondecja i komunikaty 1987-1989  
4/19 Korespondecja i komunikaty 1990-1996  
4/20 Korespondecja i komunikaty 1997-2002  
4/21 Dokumentacja finansowa 1989-1996  
4/22 Darowizny pieniężne na rzecz Muzeum Armii Krajowej 1989-2005  
4/23 Spisy darów przekazanych do Muzeum Armii Krajowej przez osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od A do D 1989-2002  
4/24 Spisy darów przekazanych do Muzeum Armii Krajowej przez osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od F do J 1989-2001  
4/25 Spisy darów przekazanych do Muzeum Armii Krajowej przez osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od K do M 1989-2000  
4/26 Spisy darów przekazanych do Muzeum Armii Krajowej przez osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od N do R 1989-2003  
4/27 Spisy darów przekazanych do Muzeum Armii Krajowej przez osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od S do Z 1989-2003  
4/28 Publikacje prasowe 1989-1994  
4/29 Historia Muzeum Armii Krajowej w Orchard Lake 1991-1998  
4/30 Kradzież karabinu maszynowego "Błyskawica" z wystawy w Detroit Public Library organizowanej we współpracy z Muzeum AK b.d.  
4/31 Jednodniówka. Poświecenie Pokoju Pamiątek Armii Krajowej w Orchard Lake, Michigan 1989  
4/32 Regulaminy Komitetu Pokoju Pamiątek oraz Komitetu Muzeum Armii Krajowej 1990-1993  
4/33 Spisy eksponatów znajdujących się w pokoju Armii Krajowej w Orchard Lake b.d.  
4/34 "Komendanci Główni Armii Krajowej"  
4/35 Relacje działań konspiracyjnych i bojowych Oddziałów "Zgrupowania Róg" w Warszawie w latach 1939-1944, które weszły w skład odtworzonego 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej i Armii Krajowej (maszynopis  
4/36 Materiały Pułku S. Błaszczak (Arch Hanki Błaszczak)  
4/37 Gen Roman Abraham - wycinki prasowe  
4/38 A.K. - wycinki prasowe  
4/39 Zgrupowanie "Róg" - Organizacja pracy oddziałów  
4/40 Maria Dereń  
4/41 Eugeniusz Dąbrowski  
4/42 Alina Drozdowska-Kawulok  
4/43 Alicja Faron-Przybylska  
4/44 Tadeusz Filipowicz  
4/45 Tadeusz Gałecki 1933  
4/46 Stanisław Gonkiewicz  
4/47 G. Hadrych - Materiały dotyczace działalności Armii Krajowej na terenie obozów jenieckich w Niemczech  
4/48 Leon Hoszowski  
4/49 Hanna Jazłowiecka  
4/50 Waldemar Kanachowski: Zaświadczenie rejestracji RKU, zaświadczenie przyjazdu do PW, zaświadczenie funkcji pom. instr  
4/51 Jerzy Klechowski  
4/52 Gena Kliszewsk - Kopia Dziennika Radiowego AK, fotografia 1944  
4/53 Kazimierz Kołtuniak, dokumenty osobiste  
4/54 Tadeusz i Kazimierz Konwiak  
4/55 H. i C. Korzyccy  
4/56 Sylwester Kriss-Braun - fotoreportaż z Powstania Warszawskiego  
4/57 Stefan Kowalik  
4/58 Władysław Kujawiak  
4/59 Halina Czarnocka  
4/60 Jan Ćwiklik, dokumenty osobiste  
4/61 L. Borowski, dokumenty osobiste  
4/62 Wincenty Chrypiński  
4/63 Halina Latoszyńska  
4/64 Wiesław Machciński  
4/65 Urszula i Roman Machczyńscy  
4/66 Ppłk. Józef Modrzejewski  
4/67 Jan Morelewski  
4/68 Karol Błaszczyk  
4/69 Władysław Osiak  
4/70 Halina Paszta "Myszka"  
4/71 Juliusz Przesmycki, Wiersze wybrane, Royal Oak, MI  
4/72 Janina Romanowska  
4/73 "Biuletyn Informacyjny AK" w Amerykańskiej Strefie Okupacyjnej w Niemczech. 1947-1950  
4/74 Bolesław Rompała  
4/75 Janusz Rudzisz  
4/76 Stanley Skoneczny  
4/77 Stanislaw Strzałkowski  
4/78 L. Szof  
4/79 Janina Tumidajska  
4/80 O. Szczeniowski, zapisy audycji radiowych  
4/81 O. Szczeniowski - wycinki prasowe  
4/82 Janusz K. Zawodny  
4/83 Janusz Zajdler  
4/84 Karol Ziemski  
4/85 Kozicki Wacław. Odreczne plany por. "Oppenheim" Zgrupowanie "Róg"  
4/86 Józef Piłsudski w relacjach i ocenach, Józef Weisbach, Chicago, 1967  
4/87 Tadeusz Zarzycki, dokumenty osobiste  
4/88 Zofia Wierzbowska  
4/89 Leszek Węgrzecki  
4/90 Ppor. Nurkiewicz Zdzisław  
4/91 Ryszard Celmer,  
4/92 Julek Przesmycki, dokumenty osobiste  
4/93 Waldemar Kanachowski  
4/94 Ryszard Krupski  
4/95 Jerzy Shiller  
4/96 Jan Rusinowski  
4/97 Ludwik Brudziński  
4/98 Cap. Olgierd Luczkowski  
4/99 Wanda Peczyńska  
4/100 Adolf Pilch  
4/101 Halina Płońska, ksero książki telefonicznej z San Antonio, TX  
4/102 Roman Adler  
4/103 Jan Bielec, sprawa spadkowa  
4/104 Prasa o Powstaniu Warszawskim  
4/105 Pamiątkowe zdjęcia (negatywy) i materiały z Powstania Warszawskiego  
4/106 Ostatnie dni katedry św. Jana, Zbigniew Szczerba-Blichowicz, San Francisco, CA 1954  
4/107 Debata Polska w Parlamencie Angielskim 1944, 1945  
4/108 The Warsaw Rising. A Selection of Documents by Andrzej Pomian, Londyn 1945  
4/109 "Wzwyż". Twutygodnik Polski Ośrodek Duisdorf-Bonn 1945-1946  
4/110 Powstanie Warszawskie, Stanisław Komornicki, Nota Encyklopedyczna (kopia)  
4/111 Bogu i Ojczyźnie. Kronika żołnierskiej służby (1947-1977): gen. MIeczysław Boruta-Spiechowicz, Płk. Kazimierz Pluta-Czechowski "Kuczaba", Ppłk Henryk Bezeg "Gil". Płk. Franciszek Kamiński. 1978  
4/112 Leon Hoszowski, Edward Dietrych  
4/113 Aleksander Żmurkiewicz  
4/114 Powstanie Warszawskie, materiały różne  
4/115 Fundacja A.K. - pismo 1989-1990  
1 - 115 z 115

Polonia Collection