Skip to content

40. Arch hrabiego Adama Ronikiera

 

Summary history of the creator: Adam Feliks Ronikier urodził się 1 listopada 1881 roku w Warszawie. Hrabia, działacz polityczny i społeczny, współzałożyciel Stronnictwa Narodowego, prezes Rady Głównej Opiekuńczej, członek Korporacji Akademickiej Arkonia. W 1918 r. z ramienia Rady Regencyjnej poseł w Berlinie. Jeden z organizatorów Rady Głównej Opiekuńczej w czasie I wojny światowej oraz po reaktywowaniu jej działalności po wybuchu II wojny światowej, prezes w latach 1940-1943. W grudniu 1943 r. aresztowany przez Gestapo i zwolniony w lutym 1944 r. Zgrożony aresztowaniem i karą śmierci dnia 18 stycznia 1945 r., tuż przed wkroczeniem Armii Czerownej, opuszcza Polskę i udaje się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Mieszkał w Orchard Lake, Michigan, gdzie zmarł 4 września 1952 roku.

Scope and content: korespondencja z Władysławem Tyszkiewiczem, ks. Marianem Lipińskim, dr Aleksandrem Gierowskim, ks. Walerianem Meysztowiczem, Henrykiem Zielińskim,Michałem Kwapiszewskim, Ludwigiem Lowacker?em, Arturem Ringlodem, ks. Raymondem de Jaegher, gen. Sergiuszem Zahorskim, prof? Oskarem Haleckim, Zaofią Nostiz (org.) Witoldem Wańkowiczem (część oryginałów), ks. W. Jasińskim (część org.), Wiesławem Wohnoutem (org.), Franciszkiem Januszewskim (org.), Witoldem Mieczysławskim (org), Vincentym Bejtman (org), Witoldem Szebeko (org), Dokumenty Department of Justice, rachunki, zjazd Kongresu Poloni Amerykańskiej z 1948 r., maszynopis pamiętników z czasów II wojny światowej i działalności Rady Głównej Opiekuńczej, korespondencja dotycząca spraw polskich z członkami rządu emigracyjnego, książka ?Hrabia na Rostoku 1350-1439? Bogdana Jaxy-Ronikiera -wydana w Warszawie w 1911 r. (org.), korespondencja z Chase Bank i prawnikami w sprawie sum które miały wpłynąć na konto RGO w czasie wojny (część org.), korespondencja z 1944 r. jako prezesa RGO (2 listy ? org.), odbitka artykułu z ?The Economist? z 25 maja 1946 r. ? ?Mikolajczyk?s lost opportunity?, korespondencja i materiały z 1944 r. w sprawie Polski i działań AK (org).

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Polonia Collection