Skip to content

41. Arch. dr Edwarda Różańskiego

 

Summary history of the creator: Edward Różański urodził się 7 marca 1915 r. w Chicago. W 1948 ukończył Kolegium Okulistyczne w Chicago ze stopniem dorktora, a w 1979 studia teologiczne i przyjął święcenia diakońskie. W latach 1939-1950 był fotoreporterem "Dziennika Związkowego", z przerwą na pracę dla amerykańskiego lotnictwa w latach 1942-1945, dla którego opracowywał mapy i prowadził badania geodezyjne. Na przełomie lat 70-80-tych pełnił funkcję dyrektora pism Związku Narodowego Polskiego i redaktora tygodnika "Zgoda". Od roku 1979 pracował jako diakon w parafii Św. Jacka w Chicago. Członek ZNP od 1932 r., ponadto członek Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, Stowarzyszenia Historyczno-Literackiego w Paryżu i innych organizacji i stowarzyszeń. W 1940 roku poślubił Leokadię z d. Procanin. Zmarł 22 lipca 1996 r.

Scope and content: Z lat wcześniejszych (1880-1914) to głównie odpisy bądź odbitki akt dotyczących Związku Narodowego Polskiego, Sokolstwa. Kolekcja zawiera bardzo dużo korespondencji z działaczami i organizacjami polonijnymi. Dokumentacja dotycząca działalności E. Różańskiego w Związku Narodowym Polskim, pracy w Dzienniku Związkowym Zgoda i potem jako diakona w parafii św. Jacka w Chicago. Ponadto materiały zgromadzone w trakcie działalności do historii polonii w Stanach Zjednoczonych, organizacji polonijnych, szpitali, parafii polskich. Wydawnictwa jubileuszowe, zaproszenia, kalendarze, notatniki, zdjęcia, dyplomy i odznaczenia, materiały biograficzne.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Polonia Collection