Skip to content

43. Archiwum Alojzego Mazewskiego

 

Summary history of the creator: Alojzy Mazewski urodził się 5 stycznia 1916 r. w North Chicago, Illinois, jako syn Feliksa i Jadwigi. Wychował się i wykształcił w Chicago. W roku 1940 otrzymał dyplom Uniwerstytetu DePaul i prawo praktyki w stanie Illinois oraz prawo występowania w sądach federalnych i Najwyższym Sądzie stanu Illinois. W latach 1941-1945 służył w Armii Amerykańskiej, gdzie uzyskał stopień majora. W roku 1948 poślubił Florentynę Heider. Wcześnie zaangażował się w działalność na rzecz polonii amerykańskiej. Był założycielem i pierwszym prezesem Klubu Młodzieży Związkowej przy Okręgu 13 Związku Narodowego Polskiego, prezesem Grupy 668, prezesem Gminy 41, a następnie dyrektorem ZNP. W roku 1967 został wybrany prezesem Związku Narodowego Polskiego, a od 1968 r. został również prezesem Zarządu Głównego Kongresu Polonii Amerykańskiej. Zdobył sobie wysokie uznanie wśród administracji amerykańskiej. W 1970 roku został mianowany delegatem USA na jubileuszowe posiedzenie z okazji 25-lecia Organizacji Narodów Zjednoczonych. W 1977 roku był delegatem rządu amerykańskiego do NATO. Brał również udział w wielu innych oficjalnych uroczystościach jako delegat rządu amerykańskiego. Był aktywnym i honorowym członkiem wielu organizacji polonijnych i zawodowych oraz brał udział w pracach różnych komitetów i komisji: doradca do spraw polskich przy Chicagowskiej Radzie Bibliotek Miejskich, członek Narodowego Komitetu Doradczego Studiów Etnicznych w Ameryce, członek Prezydenckiego Komitetu do działań Społecznych. W 1982 r. Daeman College w stanie Nowy Jork, przyznał mu tytuł honorowego doktora nauk humanistycznych.

Scope and content: albumy (segregatory) z wycinkami prasowymi dotyczącymi działalności A. Mazweskiego; albumy ze zdjęciami; dypolomy i listy gratulacyjne; życzenia dypolomy, odznaczenia oprawne; zdjęcia oprawne z róznymi osobistościami; rysunki satyryczne i podobizny A. Mazewskiego autorstwa Krawca i Majewskiego - oprawne; oraz przedmioty pamiątkowe w gablotach wystawowych.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Polonia Collection