Skip to content

45. Arch. prof. Mariana i Władysławy Wojciechowskich

 

Scope and content: Seria I: Materiały biograficzne: dokumenty osobiste - sygn. 1, wycinki prasowe - sygn. 2, zaproszenia, obchody, uroczystości - sygn. 3; Seria II: Koło byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Toledo: albumy na temat działalności stowarzyszenia - sygn. 4-5; Seria III: Koło Polskich Emigrantów w Toledo: protokoły z zebrań - sygn. 6, korespondencja - sygn. 7, dokumenty finansowe - sygn. 8, album - sygn. 9; Seria IV: Kongres Polonii Amerykańskiej w Toledo: protokoły posiedzeń - sygn. 10-13, korespondencja - sygn. 14, albumy - sygn. 15-18; Seria V: Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Placówka nr. 74 im. Gen. Władysława Andersa w Toledo: albumy - sygn. 19-20; Seria VI: Szkółka Języka Polskiego w Toledo: dziennik - sygn. 21, książka kasowa - sygn. 22; Seria VII: Towarzystwo św. Ignacego grupa 49 Związku Polaków w Ameryce: protokoły posiedzeń - sygn. 23, dokumentacja finansowa - sygn. 24; Seria VIII: Związek Harcerstwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych: przekazanie akt i sprzętu Harcerstwa Polskiego Chorągiew Harcerek w Stanach Zjednoczonych - sygn. 25, konferencje instruktorek - sygn. 26, korespondencja - sygn. 27, program obozu harcerskiego - sygn. 28, listy adresowe działaczek harcerskich - sygn. 29, historia chorągwi harcerek - sygn. 30, albumy ZHP, zastępu Iskry, Płomienie, konspiracyjnej drużyny Mury - syg. 31-52.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/45/1 SeriaI: Dokumenty osobiste 1992-1998  
7/45/2 SeriaI: Wycinki prasowe 1969-1995  
7/45/3 SeriaI: Zaproszenia, obchody, uroczystości 1992-1998  
7/45/4 Seria II: Koło byłych Żołnierzy A. K., Oddział w Toledo: Korespondencja, wycinki prasowe 1976-1991  
7/45/5 Seria II. Koło byłych Żołnierzy A. K., Oddział w Toledo: Korespondencja, wycinki prasowe 1979-1991  
7/45/6 Seria III. Koło Polskich Emigrantów w Toledo. Protokoły z zebrań b.d.  
7/45/7 Seria III. Koło Polskich Emigrantów w Toledo. Korespondencja 1954-1975  
7/45/8 Seria III. Koło Polskich Emigrantów w Toledo. Korespondencja. Zebrania koła, dokumenty finansowe, spis książek. 1954-1956  
7/45/9 Seria III. Koło Polskich Emigrantów w Toledo. Korespondencja. Wycinki prasowe, fotografie. 1952-1963  
7/45/10 Seria IV. Kongres Polonii Amerykańskiej w Toledo. Księga protokłów zebrań, fotografie 1959-1978  
7/45/11 Seria IV. Kongres Polonii Amerykańskiej w Toledo. Księga protokłów zebrań, fotografie 1978-1979  
7/45/12 Seria IV. Kongres Polonii Amerykańskiej w Toledo. Księga protokłów zebrań, fotografie 1979-1980  
7/45/13 Seria IV. Kongres Polonii Amerykańskiej w Toledo. Księga protokłów zebrań, Korespondencja, wycinki prasowe, fotografie 1982-1988  
7/45/14 Seria IV. Kongres Polonii Amerykańskiej w Toledo. Korespondencja. 1989-1991  
7/45/15 Seria IV. Kongres Polonii Amerykańskiej w Toledo. Album z okazji 1000-lecia chrztu Polski. Wycinki prasowe, fotografie. 1966  
7/45/16 Seria IV. Kongres Polonii Amerykańskiej w Toledo. Wycinki prasowe, fotografie. 1987-1991  
7/45/17 Seria IV. Kongres Polonii Amerykańskiej w Toledo. Wycinki prasowe, fotografie. 1989-1991  
7/45/18 Seria IV. Kongres Polonii Amerykańskiej w Toledo. Album: fotografie. 1990-1992  
7/45/19 Seria V. S.W.A.P. w Ameryce Placówka nr 74 im. Gen. Władysława Andersa w Toledo. Album Placówki 74-tej wraz z Korpusem Pomocnicznym Pań. Wycinki prasowe. 1980-1991  
7/45/20 Seria V. Album Placówki 74-tej im. gen. W. Andersa wraz z Korpusem Pomocnicznym Pań. Wycinki prasowe. 1980-1983  
7/45/21 Seria VI. Szkółka Języka Polskiego w Toledo. Dziennik 1966-1969  
7/45/22 Seria VI. Szkółka Języka Polskiego w Toledo. Książka kasowa. 1966-1970  
7/45/23 Seria VII.Towarzystwo św. Ignacego, grupa 49 Związku Polaków w Ameryce. Księga protokołów posiedzeń 1916-1944  
7/45/24 Seria VII.Towarzystwo św. Ignacego, grupa 49 Związku Polaków w Ameryce. Księga dochodów i rozchodów. 1913-1956  
7/45/25 Seria VIII. ZHP w Stanach Zjednoczonych. Protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania akt i sprzętu Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Harcerek w Stanach Zjednoczonych 1988-1992  
7/45/26 Seria VIII. ZHP w Stanach Zjednoczonych. Konferencje instruktorek 1989-1991  
7/45/27 Seria VIII. ZHP w Stanach Zjednoczonych. Korespondencja 1953-1955 1988-1992  
7/45/28 Seria VIII. ZHP w Stanach Zjednoczonych. Program obozu harcerskiego. 1979  
7/45/29 Seria VIII. ZHP w Stanach Zjednoczonych. Listy adresowe działaczek harcerskich. 1990-1991  
7/45/30 Seria VIII. ZHP w Stanach Zjednoczonych. Materiały na temat historii Chorągwi Harcerek. 1965-1993  
7/45/31 Seria VIII. ZHP w Stanach Zjednoczonych. Album: Wycinki prasowe, fotografie. 1957-1992  
7/45/32 Seria VIII. ZHP w Stanach Zjednoczonych. Album: Wycinki prasowe, fotografie. 1959-1992  
7/45/33 Seria VIII. ZHP w Stanach Zjednoczonych. Album: Wycinki prasowe, fotografie. 1987-1992  
7/45/34 Seria VIII. ZHP w Stanach Zjednoczonych. Album. 1989-1991  
7/45/35 Seria VIII. ZHP w Stanach Zjednoczonych. Album: Wycinki prasowe, fotografie. 1989-1991  
7/45/36 Seria VIII. ZHP w Stanach Zjednoczonych. Akta luźne. 1991-1992  
7/45/37 Seria VIII. ZHP w Stanach Zjednoczonych. Album zastępu instruktorek Iskry w Detroit. b.d.  
7/45/39 Seria VIII. ZHP w Stanach Zjednoczonych. Album zastępu instruktorek Iskry w Detroit. 1972  
7/45/40 Seria VIII. ZHP w Stanach Zjednoczonych. Album zastępu instruktorek Iskry w Detroit. 1972  
7/45/41 Seria VIII. ZHP w Stanach Zjednoczonych. Album zastępu instruktorek Iskry w Detroit - Gromada Słoneczna, Kolonia Mazowsze w Białowieży 1972  
7/45/42 Seria VIII. Album harcerskiej konspiracyjnej drużyny w Ravensbruck Mury 1953-1992  
7/45/43 Seria VIII. Album harcerskiej konspiracyjnej drużyny w Ravensbruck Mury 1965-1992  
7/45/44 Seria VIII. Album harcerskiej konspiracyjnej drużyny w Ravensbruck Mury 1976-1992  
7/45/45 Seria VIII. Album harcerskiej konspiracyjnej drużyny w Ravensbruck Mury. Wycinki prasowe Daty: 1979-1986  
7/45/46 Seria VIII. Album harcerskiej konspiracyjnej drużyny w Ravensbruck Mury. Wycinki prasowe 1979-1988  
7/45/47 Seria VIII. Album harcerskiej konspiracyjnej drużyny w Ravensbruck Mury. Wycinki prasowe 1988-1991  
7/45/48 Seria VIII. Album harcerskiej konspiracyjnej drużyny w Ravensbruck Mury. Wycinki prasowe 1989-1991  
7/45/49 Seria VIII. Album harcerskiej konspiracyjnej drużyny w Ravensbruck Mury. Wycinki prasowe 1990-1992  
7/45/50 Seria VIII. Album zastępu instruktorek w Detroit Płomienie. Wycinki prasowe 1954-1968  
7/45/51 Seria VIII. Album zastępu instruktorek w Detroit Płomienie. Fotografie. 1950-1952  
7/45/52 Seria VIII. Album zastępu instruktorek w Detroit Płomienie. Wycinki prasowe, fotografie. 1979-1992  
1 - 51 z 51

Polonia Collection