Skip to content

47. Arch. Zdzisławy i Zbigniewa Romańskich

 

Summary history of the creator: Zdzisława Romańska (ur. 17.09.1923 r. w majątku Urbanowszczyzna koło Zdzięcioła - zm. 29.01.2007). W 1943 r. wstąpiła do Armii Krajowej i pozostawała w jej szeregach do zakończenia II wojny światowej. Przed wybuchem Powstania Warszawskiego pełniła funkcję kurierki, a w jego trakcie łączniczki. Po kapitulacji powstania została wywieziona do Niemiec, gdzie była więziona w obozach. W 1945 r. po ucieczce z obozu przyłączyła się do Brygady Świętokrzyskiej, wraz z którą trafiła do zachodnich Niemiec.

Zbigniew Romański (ur. 3 maja 1913 we Lwowie - zm. 8 stycznia 1976). Przed II wojną światową ukończył studia prawnicze i politologiczne oraz Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (1934/1935). Od 1940 r. działał w konspiracji polskiej w Krakowie. W sierpniu 1941 r. został aresztowany przez Niemców i po pobycie w więzieniu w Krakowie, przewieziony do obozu koncentracyjnego w Gross Rosen. W 1945 r. po uwolnionieniu z obozu przez wojska amerykańskie pełnił służbę w polskich batalionach wartowniczych w Niemczech. Ze względu na posiadane wykształcenie prawnicze w 1946 r. został skierowany do pracy w Sądzie Amerykańskim w Bawarii na stanowisko obrońcy prawnego.

Państwo Romańscy poznali się w 1945 r. i wzięli ślub 12.09.1945 r. Po kilkuletnim pobycie w Niemczech wyemigrowali do Detroit w USA. W Stanach Zjednoczonych aktywnie działali w organizacjach polonijnych, zwłaszcza w kombatanckich. W latach 80-tych Zdzisława Romańska zaangażowała się w działalność Koła AK na Metropolię Detroit. Publikowała artykułu w "Biuletynie Informacyjnym" Koła, oraz była jedną z pomysłodawczyń akcji protestacyjnych organizowanych przez Koło.

Scope and content: Dokumenty osobiste sygn. 1, korespondencja sygn. 2-8, wspomnienia oraz dzienniki sygn. 9-10, prace własne 11-17, materiały dotyczące II wojny światowej oraz Armii Krajowej sygn. 18-36, materiały dotyczące polskiego ruchu oporu po 1944 r. sygn. 37, materiały na temat stosunków polsko-żydowskich sygn. 38-47, materiały na temat komunizmu sygn. 48, materiały dotyczące kombatantów i ich uprawnień sygn. 49, materiały dotyczące Polonii i działalności organizacji polonijnych sygn. 50-51, materiały dotyczące Kresów Wschodnich i Polaków mieszkających na wschodzie sygn. 52, materiały dotyczące zbrodni ludobójstwa sygn. 53-54, materiały dotyczące zbrodni katyńskiej sygn. 55, materiały dotyczące zabójstwa ks. J. Popiełuszki sygn. 56, materiały na temat stowarzyszenia byłych żołnierzy AK w Niemczech sygn. 57, materiały dotyczące rządu RP na uchodźctwie oraz prezydenta J. Sokolnickiego sygn. 58, magazyn ?Listy do Polaków? sygn. 59-70, wybrane opracowania z ?Zeszytów Historycznych? sygn. 71, album fotografii sygn. 72, plakat sygn. 73.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/47/1 Dokumenty osobiste 1928-1998  
7/47/2 Korespondencja 1944-1971  
7/47/3 Korespondencja 1972-1985  
7/47/4 Korespondencja 1986-1988  
7/47/5 Korespondencja 1989-1991  
7/47/6 Korespondencja 1992-1993  
7/47/7 Korespondencja 1994-1996  
7/47/8 Korespondencja 1997-2001  
7/47/9 Wspomnienia oraz fragment dziennika Zdzisławy Romańskiej z okresu II wojny światowej b.d.  
7/47/10 Fragmenty dziennika i wspomnienia Zbigniewa Romańskiego z okresu II wojny światowej oraz wypełnione ankiety dotyczące jego działalności w trakcie II wojny światowej b.d.  
7/47/11 Prace Zdzisławy Romańskiej z lat 1984-1993 b.d.  
7/47/12 Artykuły, polemiki oraz listy Zdzisławy Romańskiej opublikowane w prasie 1984-1999  
7/47/13 Katalogi materiałów archiwalnych opracowane przez Zdzisławę Romańska w Archiwum Armii Krajowej w Orchard Lake 1991-1998  
7/47/14 Materiały dotyczące historii 6 Pułku Strzelców Konnych zebrane i opracowane przez Zbigniewa Romańskiego b.d.  
7/47/15 8 Pułk Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w okresie od jesieni 1939 do 19.01.1945 r. - przyczynek do historii pułku opracowany przez Zbigniewa Romańskiego 1970  
7/47/16 Ordre de Battaile i obsada personalna 8 pułku ułanów ks. J. Poniatowskiego. Stan o świcie dnia 1 września 1939 r. z uwzględnieniem zmian podczas walk i losu niektórych oficerów po kampanii [opracowana przez Zbigniewa Romańskiego] b.d.  
7/47/17 Zapiski i wypisy [Zbigniewa Romańskiego] z czasopism i książek b.d.  
7/47/18 Materiały dotyczące II wojny światowej zebrane przez Zdzisławę Romańską 1966-2003  
7/47/19 Materiały dotyczące Państwa Podziemnego oraz Armii Krajowej zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1958-2002  
7/47/20 Materiały dotyczące Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1978-1987  
7/47/21 Materiały dotyczące Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej zebrane przez Zdzisławę Romańską 1983-1995  
7/47/22 Materiały dotyczące Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej oraz Mariana Gołębiewskiego zołnierza AK zebrane przez Zdzisławę Romańską 1984-2001  
7/47/23 Materiały dotyczące Obwodu Hrubieszowskiego Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej zebrane przez Zdzisławę Romańską b.d.  
7/47/24 Materiały dotyczące Okręgu Lwowskiego Armii Krajowej zebrane przez Zdzisławę Romańską 1984-1993  
7/47/25 Materiały dotyczące Okręgu Pomorskiego Armii Krajowej oraz Archiwum Pomorskiego Armii Krajowej zebrane przez Zdzisławę Romańską 1990-1999  
7/47/26 Materiały dotyczące Okręgu Radomsko-Kieleckiego Armii Krajowej zebrane przez Zdzisławę Romańską b.d.  
7/47/27 Materiały dotyczące Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej oraz Powstania Warszawskiego zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1946-1984  
7/47/28 Materiały dotyczące Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej oraz Powstania Warszawskiego zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1985-1999  
7/47/29 Materiały dotyczące Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej oraz Powstania Warszawskiego zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1992-2002  
7/47/30 Materiały dotyczące Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej oraz Powstania Warszawskiego zebrane przez Zdzisławę Romańską b.d.  
7/47/31 Materiały dotyczące Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej zebrane przez Zdzisławę Romańską 1992-1997  
7/47/32 Materiały dotyczące Legionu Śląskiego Armii Krajowej zebrane przez Zdzisławę Romańską 1945-1993  
7/47/33 Materiały dotyczące dowódców i żołnierzy Armii Krajowej zebrane przez Zdzisławę Romańską] 1944-1998  
7/47/34 Materiały dotyczące gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz jego rodziny zebrane przez Zdzisławę Romańską 1948-1966  
7/47/35 Materiały dotyczące produkcji broni oraz zaopatrzenia Armii Krajowej w trakcie II wojny światowej zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1966-1992  
7/47/36 Materiały dotyczące II wojny światowej - wiersze, opowiadania, piosenki, wspomnienia oraz modlitwy zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1962-1995  
7/47/37 Materiały dotyczące polskiego ruchu oporu po roku 1944 oraz Stowarzyszenia "Wolność i Niezawisłość" zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1984-2001  
7/47/38 Judaica polsko-żydowskie tom 1 - materiały zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1977-1993  
7/47/39 Judaica polsko-żydowskie tom 2 - materiały zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1979-1994  
7/47/40 Judaica polsko-żydowskie tom 3 - materiały zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1990-1995  
7/47/41 Judaica polsko-żydowskie tom 4 - materiały zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1990-1995  
7/47/42 Judaica polsko-żydowskie tom 5 - materiały zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1989-1998  
7/47/43 Judaica polsko-żydowskie tom 6 - materiały zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1996-1999  
7/47/44 Judaica polsko-żydowskie tom 7 - materiały zebrane przez Zdzisławę Romańską 1969-2000  
7/47/45 Judaica polsko-żydowskie tom 8 - materiały zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1994-2000  
7/47/46 Judaica polsko-żydowskie tom 9 - materiały zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1996-2002  
7/47/47 Judaica polsko-żydowskie tom 10 - materiały zebrane przez Zdzisławę Romańską 1983-1991  
7/47/48 Materiały na temat komunizmu zebrane przez Zdzisławę Romańską b.d.  
7/47/49 Materiały dotyczące kombatantów i uprawnień kombatanckich zebrane przez Zdzisławę Romańską 1991-2001  
7/47/50 Materiały dotyczące Polonii oraz działalności organizacji polonijnych zebrane przez Zdzisławę Romańską 1949-1984  
7/47/51 Materiały dotyczące Polonii oraz działalności organizacji polonijnych zebrane przez Zdzisławę Romańską 1985-2002  
7/47/52 Materiały dotyczące Kresów Wschodnich oraz sytuacji Polaków zamieszkałych na terenach byłego ZSRR zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1982-2000  
7/47/53 Materiały dotyczące zbrodni ludobójstwa zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1978-2000  
7/47/54 Materiały dotyczące zbrodni ludobójstwa zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1994-2001  
7/47/55 Materiały dotyczące zbrodni katyńskiej zebrane i opracowane przez Zdzisławę Romańską 1982-1995  
7/47/56 Materiały dotyczące zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki zebrane przez Zdzisławę Romańską 1984-1998  
7/47/57 Materiały dotyczące początków organizacyjnych Koła byłych Żołnierzy Armii Krajowej w Niemczech zebrane i opracowane przez Zdzisławę i Zbigniewa Romańskich 1947-1953  
7/47/58 Materiały dotyczące Rządu RP na uchodźctwie oraz prezydenta Juliusza Sokolnickiego zebrane i opracowane przez Zdzisławę i Zbigniewa Romańskich 1948-1997  
7/47/59 Listy do Polaków 1975  
7/47/60 Listy do Polaków 1977  
7/47/61 Listy do Polaków 1982  
7/47/62 Listy do Polaków 1983  
7/47/63 Listy do Polaków 1984  
7/47/64 Listy do Polaków 1985  
7/47/65 Listy do Polaków 1986  
7/47/66 Listy do Polaków 1987  
7/47/67 Listy do Polaków 1988  
7/47/68 Listy do Polaków 1989  
7/47/69 Listy do Polaków 1990  
7/47/70 Listy do Polaków 1991  
7/47/71 Wybrane opracowanie opublikowane w "Zeszytach Historycznych" 1970-1980  
7/47/72 Album fotografii wykonanych podczas biegów myśliwskich z okazji św. Huberta organizowanych w okolicach Detroit oraz Windsor 1953-1955  
1 - 72 z 72

Polonia Collection