Skip to content

48. Kol. dr farmacji Haliny Płońskiej

 

Summary history of the creator: Halina Płońska urodziła się 1 sierpnia 1923 roku w Sejnach, pow. Suwalski, jako córka Józefa i Wandy Tarkowskich. Ojciec był aptekarzem, a matka nauczycielką języka polskiego. Halina Płońska ukończyła w czasie wojny liceum, a następnie zapisała się na Wydział Farmacji tajnego Uniwersytetu w Warszawie. Tytuł magistra otrzymała w 1950 r. i przejęła aptekę w Ujeździe koło Łodzi, po zmarłym wuju. Już w 1951 r. po upaństwowieniu apteki przeszła do pracy w Państwowym Zakładzie Higieny i Badania Żywności. W latach 1956-1959 pracowała w Instytucie Przemysłu Mięsnego w Warszawie. W 1962 roku wyjechała wraz z mężem, który otrzymał stypendium, do Stanów Zjednoczonych. Tutaj kolejno pracowała na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Rutgera w New Jersey, Wydziale Biochemii na Medical College w Nowym Jorku, na Wydziale Rehabilitacji Uniwersytetu Columbia, w Laboratorium Chemicznym Szpitala Bronx-Lebanon oraz jako kierownik Laboratorium Medycyny Eksperymentalnej na Uniwersytecie Nowy Jork. W roku 1977 przeszła na emeryturę i rozpoczęła gromadzenie informacji dotyczących polskich farmaceutów i aptek w Stanach Zjednoczonych, a wnikiem tej działalności było obronienie doktoratu na Akademii Medycznej w Lublinie, w 1991 r. Halina Płońska należała do wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Amerykańskiego Instytutu Historii Farmacji, Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Historycznego, czy Polsko-Amerykańskiego Towarzystwa Lekarskiego Medicus.

Scope and content: Materiały dotyczące aptekarstwa polonijnego, od XIX wieku do roku 1920, przede wszystkim w Chicago i stanie Illnios oraz w innych stanach: Kalifornii, Connecticut, Delaware Florydzie, Indianie, Kentucky, Louisianie, Maryland, Minnesocie, New Jersey, zbierane w trakcie pracy nad doktoratem (kserokopie). Biogramy farmaceutów i właścicieli aptek, kopie dyplomów, legitymacje, czasopisma farmaceutyczne, wycinki z gazet dotyczące farmacji polonijnej.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Polonia Collection