Skip to content

5. Koło Byłych Żołnierzy 2 Korpusu im. Gen. W. Andersa

 

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
5/1 Statuty Koła wraz ze zmianami 1955-1976  
5/2 Sprawozdania składane przez Koło władzom stanowym 1956-1995  
5/3 Zebrania Członków oraz Zarządu Koła 1954-1968  
5/4 Zebrania Członków oraz Zarządu Koła 1968-1974  
5/5 Zebrania Członków oraz Zarządu Koła 1975-1980  
5/6 Zebrania Członków oraz Zarządu Koła 1981-1999  
5/7 Listy członków Koła b.d.  
5/8 Deklaracje członkowskie, kwestionariusze osobowe oraz legitymacje członkowskie 1954-1986  
5/9 Opłata składek członkowskich 1964-1980  
5/10 Korespondencja 1954-1958  
5/11 Korespondencja 1959  
5/12 Korespondencja 1960  
5/13 Korespondencja 1961  
5/14 Korespondencja 1962-1963  
5/15 Korespondencja 1964  
5/16 Korespondencja 1965-1974  
5/17 Korespondencja 1975-1979  
5/18 Korespondencja 1980-1981  
5/19 Korespondencja 1982  
5/20 Korespondencja część 1 1983  
5/21 Korespondencja część 2 1983  
5/22 Korespondencja część 1 1984  
5/23 Korespondencja część 2 1984  
5/24 Korespondencja 1985-1989  
5/25 Korespondencja 1991-1999  
5/26 [Protokoły i sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła z kontroli działalności finansowej 1963-1988  
5/27 Sprawozdania finansowe 1960-1998  
5/28 Dokumentacja finansowa 1957-1997  
5/29 Książka Rachunkowa (część I) Koła B. Żołnierzy 2 Korpusu w Detroit za rok 1963- 1971 1963-1972  
5/30 Książka Rachunkowa (część II) Koła B. Żołnierzy 2 Korpusu za rok 1972-1975 1972-1976  
5/31 Czeki 1966-1975  
5/32 Regulaminy Sądu Koleżeńskiego 1960-1998  
5/33 Sprawa przed Sądem Koleżeńskim Koła z oskarżenia Jarosława Klecunia przeciwko Wojciechowi Bednarskiemu o znieważenie 1960  
5/34 Konflikt pomiędzy Kołem Byłych Żołnierzy 2 Korpusu a Fundacją i Centrum 2 Polskiego Korpusu 1986-1994  
5/35 Ankieta wśród członków Koła w związku ze zjazdem byłych żołnierzy i ochotniczek 2 Korpusu w dzwudziestolecie jego powstania 1961  
5/36 Ankieta wśród członków Koła dotycząca jego działalności b.d.  
5/37 Wiadomości z Koła B. Żołnierzy 2 Korpusu im. Gen. W. Andersa Detroit, Michigan 1996-1997  
5/38 Wiadomości Koła B. Żołnierzy 2 Korpusu im. Gen. W. Andersa Detroit, Michigan 1998-2007  
5/39 Obchody 10, 11, 13 oraz 15 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1954-1959  
5/40 Obchody 16, 17, 18 oraz 19 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1960-1963  
5/41 Obchody 20 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1963-1964  
5/42 Obchody 25 oraz 27 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1969-1971  
5/43 Obchody 30 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1974  
5/44 Obchody 35 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1979  
5/45 Obchody 40 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1983-1984  
5/46 Obchody 42 oraz 45 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1986-1989  
5/47 Obchody 48, 50 oraz 53 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1992-1997  
5/48 Obchody 55 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1999  
5/49 Obchody 25 rocznicy założenia Hufca "Kresy" i Hufca "Ziemia Rodzinna" Związku Harcerstwa Polskiego 1975  
5/50 Pikniki organizowane przez Koło w Wanda Park 1974-1988  
1 - 50 z 85

Polonia Collection