Skip to content

5. Koło Byłych Żołnierzy 2 Korpusu im. Gen. W. Andersa

 

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
5/1 Statuty Koła wraz ze zmianami 1955-1976  
5/2 Sprawozdania składane przez Koło władzom stanowym 1956-1995  
5/3 Zebrania Członków oraz Zarządu Koła 1954-1968  
5/4 Zebrania Członków oraz Zarządu Koła 1968-1974  
5/5 Zebrania Członków oraz Zarządu Koła 1975-1980  
5/6 Zebrania Członków oraz Zarządu Koła 1981-1999  
5/7 Listy członków Koła b.d.  
5/8 Deklaracje członkowskie, kwestionariusze osobowe oraz legitymacje członkowskie 1954-1986  
5/9 Opłata składek członkowskich 1964-1980  
5/10 Korespondencja 1954-1958  
5/11 Korespondencja 1959  
5/12 Korespondencja 1960  
5/13 Korespondencja 1961  
5/14 Korespondencja 1962-1963  
5/15 Korespondencja 1964  
5/16 Korespondencja 1965-1974  
5/17 Korespondencja 1975-1979  
5/18 Korespondencja 1980-1981  
5/19 Korespondencja 1982  
5/20 Korespondencja część 1 1983  
5/21 Korespondencja część 2 1983  
5/22 Korespondencja część 1 1984  
5/23 Korespondencja część 2 1984  
5/24 Korespondencja 1985-1989  
5/25 Korespondencja 1991-1999  
5/26 [Protokoły i sprawozdania Komisji Rewizyjnej Koła z kontroli działalności finansowej 1963-1988  
5/27 Sprawozdania finansowe 1960-1998  
5/28 Dokumentacja finansowa 1957-1997  
5/29 Książka Rachunkowa (część I) Koła B. Żołnierzy 2 Korpusu w Detroit za rok 1963- 1971 1963-1972  
5/30 Książka Rachunkowa (część II) Koła B. Żołnierzy 2 Korpusu za rok 1972-1975 1972-1976  
5/31 Czeki 1966-1975  
5/32 Regulaminy Sądu Koleżeńskiego 1960-1998  
5/33 Sprawa przed Sądem Koleżeńskim Koła z oskarżenia Jarosława Klecunia przeciwko Wojciechowi Bednarskiemu o znieważenie 1960  
5/34 Konflikt pomiędzy Kołem Byłych Żołnierzy 2 Korpusu a Fundacją i Centrum 2 Polskiego Korpusu 1986-1994  
5/35 Ankieta wśród członków Koła w związku ze zjazdem byłych żołnierzy i ochotniczek 2 Korpusu w dzwudziestolecie jego powstania 1961  
5/36 Ankieta wśród członków Koła dotycząca jego działalności b.d.  
5/37 Wiadomości z Koła B. Żołnierzy 2 Korpusu im. Gen. W. Andersa Detroit, Michigan 1996-1997  
5/38 Wiadomości Koła B. Żołnierzy 2 Korpusu im. Gen. W. Andersa Detroit, Michigan 1998-2007  
5/39 Obchody 10, 11, 13 oraz 15 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1954-1959  
5/40 Obchody 16, 17, 18 oraz 19 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1960-1963  
5/41 Obchody 20 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1963-1964  
5/42 Obchody 25 oraz 27 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1969-1971  
5/43 Obchody 30 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1974  
5/44 Obchody 35 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1979  
5/45 Obchody 40 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1983-1984  
5/46 Obchody 42 oraz 45 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1986-1989  
5/47 Obchody 48, 50 oraz 53 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1992-1997  
5/48 Obchody 55 rocznicy Bitwy o Monte Cassino 1999  
5/49 Obchody 25 rocznicy założenia Hufca "Kresy" i Hufca "Ziemia Rodzinna" Związku Harcerstwa Polskiego 1975  
5/50 Pikniki organizowane przez Koło w Wanda Park 1974-1988  
5/51 Zabawy sylwestrowe organizowane przez Koło 1974-1988  
5/52 Memoriał Adolfa Dziekiewicza w sprawie nadania uprawnień byłym żołnierzom 2 Korpusu do pochowania na cmentarzu wojskowym na Monte Cassino b.d.  
5/53 Sztandar Koła 1983-1995  
5/54 Publikacje prasowe 1960-1992  
5/55 Dyplomy, zaproszenia, programy uroczystości, emblematy, przemówienia 1956-1989  
5/56 Szkice i mapy terenowe działań 2 Korpusu  
5/57 Raport Bojowy III Baonu Strzelców Karpackich  
5/58 Historia działań 3 Baonu Strzelców Karpackich w Kampanii Włosiej  
5/59 Studium bitwy ANCONA, IX.45  
5/60 Raport bojowy Działania "Buckland" i forsowania rzeki Santerno od 5 kwietnia do 22 kwietnia 1945  
5/61 Raport bojowy . Obrona nad rzeką Sanio od 5 lutego do 27 marca, 1945  
5/62 Mapy i pisma  
5/63 Mapy operacyjne działań wojennych 2 Korpusu we Włoszech  
5/64 Sprawozdanie z działani artylerii 2 Korpusu w bitwie o Bolonie, Ancona 1946  
5/65 Rozkazy do natarcia (potwierdzenie ustnych rozkazów) 1944  
5/66 Rozkaz 2 Brygady Pancernej z 28 maja 1944  
5/67 Organizacja Plutonu Łączności Brygady Piechoty  
5/68 Schematy łączności 2 Korpusu  
5/69 Dokumenty i materiały różne 1944-1945  
5/70 Raport bojowy z działąn na: Conversalle... 1944  
5/71 Jan Szczepaski, dokumenty i opracowania  
5/72 Repatriacja żołnierzy Polskich Sił Lądowych do krajów innych niż Polska.  
5/73 "Nasze drogi" Dwutygodnik Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, luty 1941 (kopia)  
5/74 Wycinki prasowe  
5/75 35th Anniversary Polish Veterans of World War II 1952-1987  
5/76 Fundacja Sztandarów Polsksich Sił Zbrojnych na Obczyźnie, Londyn 1975 1976  
5/77 Teheran-Yalta, Potsdam-Helesinki. What next? Chicago 1984 1984  
5/78 Uniforms of the Polish Army 1740-1939 1740-1939  
5/79 Na Święto Żołnierza 1920-1950, SPK, Londyn 1950 1950  
5/80 Żołnierskie veto i mus interwencji. Na tle "Aktu Zjednoczenia" (1954) oraz 10-lecia Powstania warszawskiego (1944 i butwy o Monte Cassino. Cjicago 1954 1954  
5/81 35-ta rocznica powstania Trzeciej Dywizji Strzelcw Karpackicg 1942-1977  
5/82 Sztandary i Poczty Sztandarowe, Tadeusz Kryska-Karski, Londyn, 1978 1979  
5/83 Przez Bakany do Brygady Karpackiej, Wodzimierz M. Drzewieniecki, Buffalo 1990 1990  
5/84 Mobilizacja marcowa, 1939 widziana oczami dowdcy Kompanii 84-go Puku Strzelcw Poleskich, Buffalo 1975 1975  
5/85 Kolekcja 2 Krpusu - Zdjia  
1 - 85 z 85

Polonia Collection