Skip to content

5. POLISH APOSTOLATE


       Duszpasterstwo polonijne w Stanach Zjednoczonych w zorganizowanej formie wiąże się z powstaniem pierwszej polskiej parafii w 1854 roku w Panna Maria, Texas. Później, wraz z rozwojem emigracji z ziem polskich, powstawały następne. Szacunkowo określa się, że było ich około 800. Uwzględniając parafie mieszane, z dużym udziałem polskich emigrantów, to ta liczba wzrośnie nawet do około 1000.

       Ten wspaniały rozwój sieci polskich parafii trwał mniej więcej do czasów wielkiego kryzysu ekonomicznego w latach trzydziestych ubiegłego wieku. W latach międzywojennych znacznie zmalała imigracja ludności polskiej. Podobnie nie była zbyt wielka emigracja "żołnierska" po II-ej  wojnie światowej, a także emigracja "solidarnościowa", czy z ostatnich lat. To było główną przyczyną zahamowania i rozwoju duszpasterstwa polonijnego w oparciu o sieć własnych parafii etnicznych. Ponadto w okresie międzywojennym wzmogła się polityka asymilicyjna państwa, która znalazła także odbicie w działalności Kościoła amerykańskiego. Pod koniec ubiegłego stulecia, gdy nasiliły się procesy dezintegracji i "rozpraszania się" Polonii, zauważamy wyraźne załamywanie się dawnego modelu duszpasterstwa polonijnego opartego o sieć własnych parafii. Przemieszczanie się ludności, w tym także i polskiego pochodzenia, oraz brak dopływu nowych emigrantów z Polski sprawia, że wiele polskich parafii wyludnia sie i starzeje, co prowadzi do ich zamykania lub łączenia z innymi. Dzisiaj w przybliżeniu pozostało ich około 300.

       Powstaje, więc pytanie o przyszłość duszpasterstwa polonijnego? Jak ma być prowadzone teraz, gdy zasadniczo zmieniły się warunki, w których żyje obecnie Polonia amerykańska. Są to pytania otwarte, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi ma tej stronie Centrum Liturgicznego. Zapraszamy do dyskusji i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Jesteśmy zaniepokojeni nie tylko tym, że wiele polskich parafii jest zamykanych, ale także tym, że często po nich nie pozostaje żaden ślad. Niszczeją kościoły, giną materiały świadczące o ich przepięknej historii, niekiedy nic po nich nie pozostaje, nawet zdjęcie kościoła. Ratujmy te parafie, ratujmy też wszystkie materiały i pamiątki, aby zachować o nich pamięć dla przyszłych pokoleń. Jest to przepiękne dziedzictwo, które pozostawiły nam poprzednie pokolenia. Jest to także wezwanie do kontynuacji i troski o jego zachowanie w naszych sercach i pamięci.
 

MATERIAŁY I OPRACOWANIA:

Dekalog emigracji

Plan Pastoralny Apostolatu Polskiego w USA

Duszpasterstwo Polonii amerykańskiej, a przemiany kulturowo-społeczne

Apostolat polski w Stanach Zjednoczonych

Apostolat polski w Stanach Zjednoczonych, Flis S., Orchard Lake, MI, 2015

Jan Paweł II a Polonia

Statystyczny obraz Polonii i Kościoła w Stanach Zjednoczonych

Polonia w Stanach Zjednoczonych - statystyka

Europejski wymiar duszpasterstwa polskiego

 

NAUCZANIE KOŚCIOŁA

Kościół z wielką troską odnosi się do migrantów, dlatego pragnie im zaofiarować taki rodzaj służby, jakiej w konkretnej sytuacji najbardziej potrzebują. Uwzględnia przy tym wszystkie aspekty ich życia w porządku nadprzyrodzonym i doczesnym, w ich osobowym i społecznym kontekście. Przede wszystkim czuje się Kościół zobowiązany do opieki religijnej i moralnej. Swoją postawę służebną rozciąga także, na ile jest to możliwe, również na dziedzinę społeczną, kulturalną, a nawet ekonomiczną. Mówią o tym liczne dokumenty Stolicy Apostolskiej i lokalnego Kościoła.

DOCUMENTY:


ARTYKUŁY:

  • Integracja emigrantów według nauczania Biskupów polskich
  • Pope John Paul II on Inculturation. Teory and Practice.
  •  

 

POL. APOSTOLATE

Albany, NY

Allentown, PA

Altoona-Johnstown, PA

Austin, TX

Baltimore, MD

Belleville, IL

Boston, MA

Bridgeport, CT

Brooklyn, NY

Buffalo, NY

Burlington, VT

Camden, NJ

Chicago, IL

Cincinnati, OH

Cleveland, OH

Crookston, MN

Davenport, IA

Denver, CO

Detroit, MI

Duluth, MN

Erie, PA

Fargo, ND

Fall River, MA

Fort Wayne-South Bend, IN

Gaylord, MI

Green Bay, WI

Greensburg, PA

Great Falls, MN

Grand Island, NE

Grand Rapids, MI

Gary, IN

Harrisburg, PA

Hartford, CT

Jefferson City, MO

Joliet, IL

Kalamazoo, MI

Kansas City-St. Joseph, MO

Kansas City in Kansas, MO

Los Angeles, CA

Lafayette, LA

Lansing, MI

La Crosse, WI

Lafayette in Indiana, IN

Lincoln, NE

Little Rock, AR

Madison, WI

Manchester, NH

Marquette, MI

Metuchen, NJ

Milwaukee, WI

Mobile, AL

Newark, NJ

New Orleans, LA

Norwich, CT

New Ulm, MN

New York, NY

Ogdensburg, NY

Oklahoma City, OK

Omaha, NE

Portland in Oregon, OR

Paterson, NJ

Pueblo, CO

Peoria, IL

Philadelphia, PA

Pittsburgh, PA

Providence, RI

Portland, ME

Rockford, IL

Rockville Centre, NY

Saginaw, MI

San Antonio, TX

San Bernardino, CA

Sioux City, IA

St. Cloud, MN

Scranton, PA

Seattle, WA

Springfield in Illinois, IL

Sioux Falls, SD

Springfield-Cape Girardeau, MO

Springfield, MA

St. Paul & Mineapolis, MN

Steubenville, OH

Superior, WI

Syracuse, NY

Toledo, OH

Trenton, NJ

Tulsa, OK

Victoria in Texas, TX

Wheeling-Charleston, WV

Wilmington, DE

Winona, MN

Worcester, MA

Youngstown, OH

St. Louis, MO

Rochester, NY

Galveston-Houston, TX

Raleigh, NC

San Francisco, CA

St. Augustine, FL

Arlington, VA

CANADA,

Washington, DC

Baton Rouge, LA

Dubuque, IA

Richmond, VA