Skip to content

50. Arch. adwokata Edwarda WróblewskiegoSummary history of the creator: Edward Wróblewski urodził się 3 stycznia 1893 r. w Schenectady. W 1910 ukończył St. Mary?s College w Orchard Lake. W trakcie I wojny światowej służył w amerykańskim wojsku we Francji. W 1925 r. ukończył studia prawnicze, po których pracował jako adwokat, a następnie jako sędzia w Common Pleas Courthouse. W latach 1945-1947 szef Delegatów Rejonowych Polskiej Misji United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA). Członek licznych społecznych organizacji amerykańskich oraz polonijnych w Ameryce.

Scope and content: Dokumenty osobiste sygn. 1, działalność UNRRA w Polsce sygn. 2-4 i 6, polskie regulacje prawne dotyczące reglamentacji żywności i ubrań sygn. 5, ?Społem? sygn. 7, notatnik E. Wróblewskiego sygn. 8, listy od osób prywatnych sygn. 9, kartki żywnościowe i dziecięce sygn. 10, zaproszenia i program koncertu sygn. 11, książki, prasa i inne wydawnictwa sygn. 12-23, plan Warszawy oraz mapy Polski sygn. 24, materiały o tematyce ludowej i religijnej sygn. 25, kartki pocztowe sygn. 26, albumy sygn. 27-28.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/50/1 Dokumenty osobiste 1945-1947  
7/50/2 UNRRA, Organizacja, cele, postęp oraz UNRRA, Przegląd miesiąca 1945-1946  
7/50/3 Działalność UNRRA w Polsce 1945-1946  
7/50/4 Wytyczne UNRRA w sprawie rozdziału pomocy w Polsce b.d.  
7/50/5 Polskie regulacje prawne w sprawie rozdziału żywności, artykułów codziennego użytku, ubrań oraz butów wśród ludności 1945  
7/50/6 Informacje o cenach artykułów żywnosciowych oraz tekstylnych w Polsce 1946-1947  
7/50/7 Materiały o Związku Gospodarczym Spółdzielni R.P. 1946  
7/50/8 Notatnik E. Wróblewskiego z informacjami na temat spotkań i pomocy UNRRA 1946  
7/50/9 Listy z prośbami i podziękowaniami 1946-1953  
7/50/10 Wzory kartek żywnościowych oraz kartki dziecinnej wydanych przez Zarząd Miejski m.st. Warszawy 1946  
7/50/11 Zaproszenia na uroczystości oraz program koncertu 1946  
7/50/12 In Our Convent Days by Agnes Repplier 1905  
7/50/13 Ludwik Straszewicz, Śmiech w kajdanach. Kawały warszawskie w czasie okupacji 1946  
7/50/14 Majdanek za drutami zagłady, Państwowe Muzeum na Majdanku b.d.  
7/50/15 Polska, Wydawnictwo Ministerstwa Komunikacji i P.B.P. "Orbis" b.d.  
7/50/16 Warszawa 1939-1945, Wydawnictwo Państwowego Instytutu Wydawniczego 1946  
7/50/17 The Vatican, Tipografía Poliglotta Vaticana 1945  
7/50/18 Biblioteka Krytyk Literackich, Henryk Sienkiewicz, W Pustyni i w puszczy (komentarz) [...], Wydawnictwo "Vita", Lwów 1932  
7/50/19 Morze. Ilustrowane Pismo Ligi Morskiej 1952  
7/50/20 Probelmy. Miesięcznik Popularno-Naukowy 1951-1952  
7/50/21 Stolica. Ilustrowana Kronika Budowy Miasta Warszawy 1946-1953  
7/50/22 Turysta. Organ Polskiego Towarzystwa PTTK. Miesięcznik Turystyczno- Krajoznawczy 1952-1953  
7/50/23 Życie Śpiewacze. Organ Rady Naczelnej Zjednoczonych Związków Śpiewaczych 1949  
7/50/24 Plan Warszawy oraz mapy Polski 1934-1947  
7/50/25 Materiały o tematyce ludowej i religijnej b.d.  
7/50/26 Kartki pocztowe b.d.  
7/50/27 Album ze zdjęciami z wycieczki do Polski 1928  
7/50/28 Album ze zdjęciami Warszawy 1939-1945  
1 - 28 z 28

Polonia Collection