Skip to content

51. Kol. Marii Szymerskiej - obóz więźniarek w Ravensbruck

 

Summary history of the creator: Maria Rydarowska-Szymerska, uczyła w szkole w Gorlicach oraz pracowała w Polskim Czerwonym Krzyżu, az do aresztowania w dniu 23 wrzesnia 1940 r. Najpierw trafiła do więzienia w Jaśle, a następnie w Tarnowie. Stąd 12 września 1941 r. została wywieziona transportem do obozu w Ravensbruck, w którym przebywała aż do 1945 r. Tam była jedną z założycielek harcerskiej drużyny "Mury", któa postawiła sobie za cel pomoc współwięziniarkom, szczególnie młodym kobietom, prowadziła naukę pisania dla kobiet niepiśmiennych, pomagała chorym w zdobywaniu lekarstw i niezbędnych rzeczy. Organizowały też obozowe życie kulturalne, wspólne modlitwy.

Scope and content: materiały dotyczące obozów koncentracyjnych w Niemczech, a przede wszytskim obozu w Ravensbruck oraz działajacej tam tajnej drużyny harcerek "Mury" - odbitki ksero i odpisy poezji obozowej, modlitw więźniarek, śpiewnik, życiorysy, wspomnienia, wycinki z gazet zawirające serię artykułów o więźniarkach z Ravensbruck, praca w maszynopisie powielanym na podstawie wspomnień więźniarek: "Mury w Ravensbruck - gawędy z życia harcerskiej drużyny "Mury" w obozie koncentracyjnym" - brak daty wydania.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Polonia Collection