Skip to content

52. Arch. doktora Stanley'a Sadowskiego

 

Summary history of the creator:
Scope and content:
głównie korespondencja medyczna dotycząca pacjentów, analizy laboratoryjne, rachunki za leczenie i czeki z towarzystw ubezpieczeniowych, wydawnictwa z zakresu medycyny, korespondencja prywatna.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Polonia Collection