Skip to content

54. Arch. Leopolda P. Lorentza

 

Summary history of the creator: Leopold Paul Lorentz urodził się w 1918 roku w Camden, New Jersey, jako pierwsze dziecko emigrantów Edmunda i Marii. Od najmłodszych lat należał do Sokolstwa i harcerstwa Polish National Alliance. Od 1939 r. pisał artykuły do tygodnika związkowego Zgoda. W 1941 r. zgłosił się na ochotnika do powstającej właśnie w Kanadzie Armii Polskiej, ale ze względu na słaby wzrok został odrzucony. Mimo to, udał się do Ośrodka Rekrutacyjnego w Windsor, Ontario i zaoferował swoje usługi jako dziennikarz i pracownik biura informacji i został przyjęty a po trzech tygodniach został również oficjalnie rekrutem. Cały czas regularnie pisywał reportaże do Zgody i Dziennika Polskiego zatytułowane "Z Armią Polską w Kanadzie". W 1942 r. został wysłany do Szkocji, do I Dywizji Pancernej. Ze Szkocji przysyłał z kolei artykuły zatytułowane "Pamiętnik Żołnierza Polskiego". Ranny w czasie kampanii normandzkiej, powrócił do Szkocji, gdzie został mianowany porucznikiem i cały czas aktywnie uczestniczył w pracy wychowaczo-kulturalnej dla polskiej armii. Pomiędzy 1945 a 1948 r. pomógł około 500 byłym żołnierzom w powrocie do domów lub w załatwianiu formalności związanych z przyjazdem do Stanów Zjednoczonych. W 1947 opubikował książkę poświęconą I Dywizji Pancernej, wydaną po polsku, angielsku i francusku. Do Ameryki powrócił w 1948 r. odznaczony Krzyżem Walecznych. Należał do Polish Arts Group i American Council of Polish Cultural Clubs. Zmarł nagle, podczas wakacji w Meksyku, w kwietniu 1966 r., w wieku 48 lat.

Scope and content: Wycinki prasowe dotyczące działalności w harcerstwie, Stowarzyszeniu Młodzieży, sokolstwie oraz teksty pisane do "Zgody", maszynopisy utworów poetyckich, aforyzmy, tłumaczenia polskich pieśni ludowych, kurs polonistyczny w Scranton, dokumentacja i wycinki prasowe związane z pobytem w Polskich Siłach Zbrojnych w Kanadzie w latach 1941-1942, "Somewhere in Scotland" - pamiętnik polskiego żołnierza, Jednodniówka ? VI kurs SPP i Kaw. Zmot. Szkocja, dokumenty osobiste i korespondencja prywatna, artykół Kathleen Urbanic o L.P. Lorentzie z Polish-American Studies vol. LVII, No. 1, Spring 2000.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/54/1 Dokumenty osobiste 1942-1946  
7/54/2 Korespondencja 1941-1945  
7/54/3 Wycinki prasowe 1941-1948  
7/54/4 Prace Leopolda Lorentza 1938-1942  
7/54/5 Album dotyczący życia i twórczości Leopolda Lorentza 1933-1941  
7/54/6 Podróż Dobrej Woli i Kurs Polonistyczny w Cambridge Springs 1941  
7/54/7 "Młody Las" Oficjalny Organ Kursów Polonistycznych 1941  
7/54/8 Polska Misja Wojskowa w Kanadzie - zapiski Leopolda Lorentza w wojsku 1941-1942  
7/54/9 Polska Misja Wojskowa w Kanadzie - pobyt i działalność w wojsku polskim w Kanadzie 1941-1942  
7/54/10 Polska Misja Wojskowa w Kanadzie - wycinki prasowe, broszura "Lotnictwo Polskie" 1941-1942  
7/54/11 Polska Misja Wojskowa w Kanadzie - Klub Katzenjamrów 1942  
7/54/12 Artykuły opublikowane w dzienniku "Zgoda" pod tytułem "Pamiętnik Żołnierza" 1942-1944  
7/54/13 Album dotyczący życia i twórczości Leopolda Lorentza 1943-1946  
7/54/14 "Jednodniówka" VI Kurs Szkoły Podchorążych Piechoty i Kawalerii Zmotoryzowanej 1944  
7/54/15 Album of the First Polish Armoured Division Caen to Wilhelmshaven 1945  
7/54/16 Pamiątki po 1-szej Dywizji Pancernej 1944-1946  
7/54/17 Polska Dywizji im. T. Kościuszki w ZSRR 1943  
7/54/18 Banknoty niemieckie 1929-1937  
1 - 18 z 18

Polonia Collection