Skip to content

55. Arch. Dr Olgierda J. Klejnota

 

Summary history of the creator: Olgierd J. Klejnot urodził się 25 marca 1925 roku w Tczewie. Do wybuchu wojny mieszkał w Gdyni, gdzie w grudniu 1939 r. został aresztowany, osadzony w obozie i następnie wywieziony do Berlina. Po zakończeniu wojny pozostał w Niemczech, gdzie ukończył szkołę średnią oraz studia. W roku 1955 doktoryzował się z nauk przyrodniczych. W 1958 r. przyjechał do Stanów Zjednoczonych i rozpoczął pracę dla armii amerykańskiej. Od początku pobytu w USA bardzo czynnie włączył się do prac organizacji polonijnych, pełniąc w nich różne funkcje. Był członkiem zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej, sekretarzem Komitetu Spraw Polskich KPA, sekretarzem Komisji do Spraw Niemieckich przy Zarządzie Głównym KPA, w latach 1973-1983 - prezesem Komitetu Skarbu Narodowego RP w Los Angeles oraz członkiem Rady Narodowej RP na emigracji, Oddział na Stany Zjednoczone. Pełnił również funkcję prezesa Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych Obozów Niemieckiech i Łagrów Sowieckich, Grupy 700 "Czytelnia Polska" Związku Narodowego Polskiego i Koła nr 43 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Przez 32 lata należał do Rycerzy Kolumba. Za swoje dokonania został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym i Złotym Medalem Skarbu Narodowego.
Scope and content:

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Polonia Collection