Skip to content

56. Arch. Klemensa Matuszewskiego

 

Summary history of the creator:
Scope and content:
maszynopisy pamiętników rodzinnych i wspomnień z obozu jeńców wojennych Murnau, kolekcja znaczków pocztowych z Polski, z lat 1918-1922.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Polonia Collection