Skip to content

57. Arch. Gen. Stanisława F. Kwaśniewskiego

 

Summary history of the creator: Stanisław Feliks Kwaśniewski urodził się w Krakowie w dniu 14 listopada 1886 roku. W trakcie I wojny światowej służył w armii austriackiej. W listopada 1918 wstępuje do Wojska Polskiego, w którym do 1923 r. pełni głównie funkcje w Sztabie Generalnym. W latach 1923-1928 dowodził jednostkami wojskowymi w Grodnie, Stanisławowie oraz Zamościu. W 1928 r. został mianowany generałem brygady przez Prezydenta RP. W późniejszych latach sprawował różne wyższe funkcje wojskowe, ponadto był Prezesem Ligi Morskiej i Kolonialnej. Po kampanii wrześniowej przedostał się do Francji, a następnie po zajęciu Francji przez Niemcy do Anglii. W 1942 roku został przeniesiony w stan spoczynku. W 1945 roku wyemigrował do USA. Zmarł 9 marca 1956 w Santa Monica w Kalifornii.

Scope and content: Korespondencja sygn. 1, twórczość S.F. Kwaśniewskiego sygn. 2-17, przemówienia sygn. 18, notes z modlitwami sygn. 19.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/57/1 Korespondencja z Oddziałem Nr 43 im. S.F. Kwaśniewskiego Ligii Morskiej w Ameryce 1945-1955  
7/57/2 Wiersze napisane w Polsce w latach 1903-1921 b.d.  
7/57/3 Stanisław Feliks Kwaśniewski, We Francji [wiersze napisane] (od listopada 1939 do maja 1940 roku) b.d.  
7/57/4 Stanisław Feliks Kwaśniewski, W Ameryce Bruliony. [Wiersze napisane] od dn. 29 sierpnia 1945 do dn. 24 grudnia 1949 r. 1945-1949  
7/57/5 Stanisław Feliks Kwaśniewski, W Ameryce [wiersze] (od Nr 1 do 150, [napisane] od dn. 29 sierpnia 1945 do dn. 3 października 1947 r. b.d.  
7/57/6 Stanisław Feliks Kwaśniewski, W Ameryce (wiersze pisane w czasie od dn. 4 października 1947-go do dnia 24 grudnia 1949 r.) b.d.  
7/57/7 Stanisław Feliks Kwaśniewski, wiersze pisane po powrocie ze szpitali, po dniu 17 maja 1952 roku, w Sea Cliff, Long Island b.d.  
7/57/8 Stanisław Feliks Kwaśniewski, wiązanka wierszy poświęconych nieśmiertelnej pamięci Józefa Piłsudskiego b.d.  
7/57/9 Stanisław Feliks Kwaśniewski, wiązanka wierszy podhalańskich b.d.  
7/57/10 Wiersze poświęcone komunizmowi b.d.  
7/57/11 Stanisław Feliks Kwaśniewski, Franek. Gawęda (Proza - rymowana) b.d.  
7/57/12 Stanisław Feliks Kwaśniewski, Wychodźcy - jakich wielu, pisane w Sea Cliff, N.Y. wiosną 1948 roku - niedokończone (38 stronic) b.d.  
7/57/13 Stanisław Feliks Kwaśniewski. A chat about Something between ... b.d.  
7/57/14 St. Kwaśniewski, Literatura polska, Abbotsford, Rothesay, Bute, Scotland b.d.  
7/57/15 St. Kwaśniewski, Historia Polski, Abbotsford, Rothesay, Bute, Scotland b.d.  
7/57/16 Maszynopisy trzech numerów "Way to Poland. Droga do Polski" Miesięcznika "Obrońców Niepodległości Polski" 1955  
7/57/17 Wycinki prasowe z opublikowanymi wierszami S.F. Kwaśniewskiego 1945-1953  
7/57/18 Przemówienia 1943-1955  
7/57/19 Notes z modlitwami b.d.  
1 - 19 z 19

Polonia Collection