Skip to content

58. Arch. Kingi-Zimmer Lisowskiej

 

Summary history of the creator: Kinga Zimmer-Lisowska urodziła się 12 kwietnia 1903 r. W trakcie II wojny światowej została wywieziona na Syberię. Wraz z armią Andersa przedostała się przez Bliski Wschód na Zachód. Po wojnie zamieszkała w Anglii. W połowie lat 50-tych XX wieku wyemigrowała do Kanady do brata Mariana Lisowskiego. W Kanadzie pracowała w kancelarii parafialnej w Toronto.

Scope and content: Dokumenty osobiste sygn. 1, dzienniki sygn. 2-5, zeszyty lekcyjne sygn. 6-9, korespondencja sygn. 10, prace innych autorów sygn. 11-13, wydawnictwa o tematyce religijnej oraz dewocjonalia sygn. 14.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/58/1 Dokumenty osobiste 1947-1975  
7/58/2 Dziennik 1939-1941  
7/58/3 Dziennik 1941-1942  
7/58/4 Dziennik 1941-1944  
7/58/5 Dziennik 1943-1959  
7/58/6 Zeszyt lekcyjny - Anatomia i fizjologia oraz Chirurgia 1942  
7/58/7 Zeszyt lekcyjny - Język angielski oraz Zasady pielęgniarstwa 1942  
7/58/8 Zeszyt lekcyjny - Higiena wojskowa i ogólna, Pomoc w nagłych wypadkach, Teoria strzelania oraz Okulistyka 1942  
7/58/9 Zeszyt lekcyjny - Kurs świetlicowy 1943-1950  
7/58/10 Korespondencja 1969-1990  
7/58/11 Marian Lisowski, Na niebios progu, Toronto 1964-1965  
7/58/12 Bogna Lisowska, Wiklina, Szreniawa-Nowy Tomyśl 1989  
7/58/13 Poezja i proza różnych autorów 1954-1972  
7/58/14 Wydawnictwa o tematyce religijnej oraz dewocjonalia 1949-1991  
1 - 14 z 14

Polonia Collection