Skip to content

59. Arch. Wacława Stefana Flisińskiego

 

Summary history of the creator:
Scope and content:
Maszynopis wspomnień z lat 1939-1946 - sygn.1, maszynopisy opracowań dotyczących powiatu Janów Lubelski, Kraśnik i Biłgoraj - syg. 2-36, maszynopis opracowania Powstający Izrael - sygn. 37, materiały dotyczące Polonii w Ameryce - sygn. 38-41, prasa polska w Ameryce - sygn. 42-43, materiały do monografii polskich parafii w Nowym Jorku - sygn. 44, maszynopisy opracowań - Sykut Stanisław, tajemnicze zniknięcie z farmy Cefn Hendre, południowa Walia w połowie grudnia 1953 roku - sygn. 45, Londyński proces gen. Anders przeciwko dziennikowi "Narodowiec" - sygn. 46, Niedopałki pożogi wojennej, Niedopałki białych krematoriów - sygn. 47, wycinki prasowe - sygn. 48-52, notatki Wacława Flisińskiego - sygn. 53, Wojtek miś korpuśny - sygn. 54, Matka boska z Kozielska - sygn. 55, fotokopie map - sygn. 56, korespondencja - sygn. 57-58, Fundusz na budowę pomnika pod Monte Cassino - sygn. 59, materiały dotyczące II wojny światowej - sygn. 60-62.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
59/62 Wacław Stefan Flisiński, Londyński Proces, New York 1960 1960  
7/59/1 Wacław Stefan Flisiński, Wspomnienia 1939-1946, New York, 1960 - Maszynopis 1960  
7/59/2 Monografia powiatu janowskiego (fragmenty) - maszynopis część I b.d.  
7/59/3 Monografía powiatu janowskiego (fragmenty) - maszynopis część II b.d.  
7/59/4 Monografia powiatu janowskiego (fragmenty) - maszynopis część III b.d.  
7/59/5 Monografia powiatu janowskiego (fragmenty) - maszynopis część IV b.d.  
7/59/6 Monografia powiatu janowskiego (fragmenty) - maszynopis część V b.d.  
7/59/7 Monografia powiatu janowskiego (fragmenty) - maszynopis część VI b.d.  
7/59/8 Monografia powiatu janowskiego (fragmenty) - maszynopis część VII b.d.  
7/59/9 Monografia powiatu janowskiego. Układ rzeczowy - Tom I-IV b.d.  
7/59/10 Monografia historyczna, społeczna i gospodarcza powiatu Janów Lubelski. Materiały zebrał i ułożył Wacław Stefan Flisiński. New York. 1952-1972  
7/59/11 Wacław Stefań Flisiński. Monografia powiatu janowskiego. Zeszyty. 1960-1973  
7/59/12 Kronika modliborzycka, ulanowska, jarocińska, radomyslska, potocka, trzydnicka, urzędowska, wilkołaska, zaklikowska, zakrzowiecka. Gromady powiatu Janów Lubelski, Kraśnik Lubelski, Bełżyce. b.d.  
7/59/13 Wiadomości o powiecie Kraśnik [...] od czasów najwcześniejszych począwszy do 1900 roku skończywszy. Materiały zebrał, ułożył i przepisał: W.S. Flisiński [...] Maszynopis 1952  
7/59/14 Wiadomości o powiecie Kraśnik [...] od czasów najwcześniejszych począwszy do końca XIX wieku. Kompilacja i opracowanie własne: Wacław Stefan Flisiński [...] Maszynopis 1952  
7/59/15 Wacław Stefan Flisiński. Górnictwo i hutnictwo na terenie powiatu janowskiego w wiekach XIII-XVIIL New York, 1963. 1963  
7/59/16 Wacław Stefan Flisiński. Ludność i osadnictwo na terenie powiatu janowskiego od czasów najwcześniejszych do 1946 r. [...] New York, 1965. 1965  
7/59/17 Wacław Stefan Flisiński. Papiernia w Dąbiu. Przemysł papierniczy w Polsce roku 1966. New York, 1963-1966. 1963-1966  
7/59/18 Wacław Stefan Flisiński.Powstanie styczniowe 1863-1864. Bitwy i potyczki na terenie powiatu janowskiego województwa lubelskiego. New York, 1965. 1965  
7/59/19 Wacław Stefan Flisiński.Powstanie listopadowe roku 1830-1831. Ruchy i potyczki na terenie powiatu janowskiego województwa lubelskiego. [...] New York, 1965. 1965  
7/59/20 Wacław Stefan Flisiński. Legiony Dąbrowskiego. Wojny Napoleońskie. Wojna Polsko-Austriacka w roku 1809 działania na terenie powiatu janowskiego. [...] New York, 1966. 1966  
7/59/21 Wacław Stefan Flisiński. Walki o niepodległość. Konfederacja Barska 1768-1772. Wojna Polsko-Rosyjska 1792. Insurekcja Kościuszkowska 1794 działania na terenie powiatu Janów Lubelski [...] New York, 1966. 1966  
7/59/22 Wacław Stefan Flisiński.Wojna ze Szwecją i najazd Rakoczego 1655-1658, działania wojenne...] na terenie powiatu janowskiego. [...] New York, 1966. 1966  
7/59/23 Wacław Stefan Flisiński. Mury obronne miast powiatu janowskiego województwa lubelskiego. [...] New York, 1966. 1966  
7/59/24 Wacław Stefan Flisiński. Pałace, dwory i dworki na terenie powiatu janowskiego. [...] New York, 1966. 1966  
7/59/25 Wacław Stefan Flisiński. Rzeki, rzeczki, strumienie i potoki, oraz jeziora i stawy w powiecie janowskim. [...] New York, 1966. 1966  
7/59/26 Wacław Stefan Flisiński. Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie powiatu janowskiego. [...] New York, 1966. 1966  
7/59/27 Wacław Stefan Flisiński.Oświata pozaszkolna i akcja społeczna w okresie dwudziestolecia 1920-1939 na terenie powiatu janowskiego. [...] New York, 1966. 1966  
7/59/28 Wacław Stefan Flisiński. Bezpieczeństwo publiczne, ochotnicze straże pożarne, policja państwowa, garnizony wojskowe, przymusowe ubezpieczenie od ognia na terenie powiatu janowskiego. [...] New York, 1966. 1966  
7/59/29 Wacław Stefan Flisiński. Sieć parafialna kościołów rzymsko-katolickich w powiecie janowskim. [...] New York, 1967. 1967  
7/59/30 Wacław Stefan Flisiński. Surowce naturalne. [...] New York, 1973. 1973  
7/59/31 Wacław Stefan Flisiński. Obszary. Przyczynki do dziejów i historii wsi powiatu janowskiego. Wiek XVII. [...] New York, 1970. 1970  
7/59/32 Wacław Stefan Flisiński. Legiony. Lokacje, kwatery, przejścia. Działania na terenie powiatu janowskiego. Polska Organizacja Wojskowa. [...] New York, 1977. 1977  
7/59/33 Wacław Stefan Flisiński. Spawiedliwość. Sądy, księgi sądowe, sędziowie, adwokaci, notariusze powiatu janowskiego/kraśnickiego. [...] New York, 1977. 1977  
7/59/34 Wacław Stefan Flisiński. Oświata. Szkoły powszechne i średnie. Biblioteki. Czasopisma. Radio. Walka o język polski pod zaborem. Oświata pozaszkolna. Pisarze i lteraci. New York, 1977. 1977  
7/59/35 Wacław Stefan Flisiński. Powiat biłgorajski, niewykończone opracowanie. New York, 1972. 1972  
7/59/36 Kopie materiałów źródłowych z Ossolineum dotyczące województwa lubelskiego 1958  
7/59/37 Wacław Stefan Flisiński. Powstający Izrael 1948. New York, 1952. 1952  
7/59/38 Kronika Polonii w Croydon Surrey. Materiały zbierał Wacław Stefan Flisiński. New York, 1953. 1953  
7/59/39 Polski Greenpoint monografia historyczna, społeczna, gospodarcza. Materiały zebrał Wacław Stefan Flisiński. New York, 1956. 1956  
7/59/40 Polski Queens County i Kings County. Wycinki pracowe. 1960-1970  
7/59/41 Polski Long Island. Wycinki prasowe 1962-1971  
7/59/42 Wacław Stefan Flisiński. Prasa polska w Ameryce. Rys dziejów od II połowy XIX w. do roku 1971. New York, 1971. 1971  
7/59/43 Wacław Stefan Flisiński. Polska prasa uchodźcza w okresie drugiej wojny i po jej zakończeniu. [...] New York, 1974. 1974  
7/59/44 Materiały do monografii parafii św. Cyryla i Metodego, Polskiego Kościoła Narodowego pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Nowym Jorku. Organizacje społeczne. b.d.  
7/59/45 Sykut Stanisław, tajemnicze zniknięcie z farmy Cefii Hendre w hrabstwie Carmarthenshire, południowa Walia, w połowie grudnia 1953 roku. Materiały zebrał Wacław Stefan Flisiński. New York, 1955. 1955  
7/59/46 Londyński Proces. Generał Anders kontra dziennikowi "Narodowiec" o zniesławienie. Materiały zebrał i ułożył Wacław Stefan Flisiński. New York, 1960. 1960  
7/59/47 Niedopłałki pożogi wojennej 1958-1959. Niedopałki białych krematoriów 1959- 1971. Materiały zebrał i ułożył Wacław Stefan Filisiński. 1958-1971  
7/59/48 Wycinki prasowe Tom I 1958-1961  
7/59/49 Wycinki prasowe Tom II 1959-1963  
7/59/50 Polacy w Ameryce. Wybrałem wolność na zachodzie. 1953-1973  
7/59/51 Wycinki prasowe dotyczące polskich stowarzyszeń, szkół, zakładów przemysłowych i handlowych. 1956-1966  
7/59/52 Wycinki prasowe 1960-1965  
7/59/53 Materiały i notatki Wacława Stefana Flisińskiego 1962-1970  
7/59/54 Wojtek miś korpusny. Dzieje wojskowe żywota i "przytułek" w szkockim zoo. Materiały zebrał: Wacław Stefan Flisiński. New York. b.d.  
7/59/55 Matka Boska z Kozielska. New York, 1960. 1960  
7/59/56 Fotokopie map b.d.  
7/59/57 Korespondencja 1954-1977  
7/59/58 Korespondencja Wacława Stefana Flisińskiego z Intytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce 1964-1976  
7/59/59 Fundusz na budowę pomnika pod Monte Cassino 1956  
7/59/60 Lista ewakuowanych z ZSRR 1945  
7/59/61 Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty 1942-1946 b.d.  
7/59/62 Zmarli i polegli 1 Dywizji Pancernej 1946  
1 - 63 z 63

Polonia Collection