Skip to content

6. Koło byłych Żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty w Chicago


Summary history of the creator: Koło byłych Żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty w Chicago zostało założone w 1953 roku. Jednym z głównych celów założycieli Koła było podtrzymywanie tradycji 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Ponadto stowarzyszenie było zaangażowane w utrzymanie cmentarzy wojskowych we Włoszech, brało udział w uroczystościach kombatanckich oraz pomagało materialnie chorym członkom organizacji. Byli żołnierze wspierali finansowo szkoły polskie oraz organizacje harcerskie w Chicago, jak również placówki medyczne w Polsce.

Scope and content: Protokoły Zebrań Członków oraz Zebrań Zarządu sygn. 1-7, korespondencja sygn. 8, komunikaty Koła sygn. 9, dyplomy, proklamacje, podziękowania sygn. 10

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI
 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/6/1 Protokoły Zebrań Członków oraz Zebrań Zarządu 1953-1960  
7/6/2 Protokoły Zebrań Członków oraz Zebrań Zarządu 1961-1978  
7/6/3 Protokoły Zebrań Członków oraz Zebrań Zarządu 1981-1986  
7/6/4 Protokoły Zebrań Członków oraz Zebrań Zarządu 1987-1990  
7/6/5 Protokoły Zebrań Członków oraz Zebrań Zarządu 1991-1994  
7/6/6 Protokoły Zebrań Członków oraz Zebrań Zarządu 1995-1996  
7/6/7 Protokoły Zebrań Członków oraz Zebrań Zarządu 1997-1999  
7/6/8 Korespondencja 1981-1999  
7/6/9 Komunikaty Koła 1984-1999  
7/6/10 Dyplomy, proklamacje, podziękowania 1969-2001  
1 - 10 z 10

VETERAN'S COLLECTIONS