Skip to content

6. Koło Byłych Żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty w Chicago


Summary history of the creator: Koło byłych Żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty w Chicago zostało założone w 1953 roku. Jednym z głównych celów założycieli Koła było podtrzymywanie tradycji 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Ponadto stowarzyszenie było zaangażowane w utrzymanie cmentarzy wojskowych we Włoszech, brało udział w uroczystościach kombatanckich oraz pomagało materialnie chorym członkom organizacji. Byli żołnierze wspierali finansowo szkoły polskie oraz organizacje harcerskie w Chicago, jak również placówki medyczne w Polsce.

Scope and content: Protokoły Zebrań Członków oraz Zebrań Zarządu sygn. 1-7, korespondencja sygn. 8, komunikaty Koła sygn. 9, dyplomy, proklamacje, podziękowania sygn. 10

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI
 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
6/1 Protokoły Zebrań Członków oraz Zebrań Zarządu 1953-1960  
6/2 Protokoły Zebrań Członków oraz Zebrań Zarządu 1961-1978  
6/3 Protokoły Zebrań Członków oraz Zebrań Zarządu 1981-1986  
6/4 Protokoły Zebrań Członków oraz Zebrań Zarządu 1987-1990  
6/5 Protokoły Zebrań Członków oraz Zebrań Zarządu 1991-1994  
6/6 Protokoły Zebrań Członków oraz Zebrań Zarządu 1995-1996  
6/7 Protokoły Zebrań Członków oraz Zebrań Zarządu 1997-1999  
6/8 Korespondencja 1981-1999  
6/9 Komunikaty Koła 1984-1999  
6/10 Dyplomy, proklamacje, podziękowania 1969-2001  
6/11 Żubr. Kwartalnik Koła Byłych Żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty w Chicago, Numer 1/60 1960  
6/12 Pamiętnik 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty 1961  
6/13 Pamiętnik Jubileusz 25-cio lecia powstania 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty 1966  
6/14 1941-1971 30 Lat pracy artystycznej poza krajem Ref- Rena i Niny Oleńskiej 1972  
6/15 XXX Monte Cassino 1974  
6/16 Pamiętnik 35-cio lecia zwycięskiej bitwy o Monte Cassino 1979  
6/17 Pamiętnik 40-to lecia powstania 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty. Światowy Zjazd 1981  
6/18 Pamiętnik 40-to lecia zwycięskiej bitwy o Monte Cassino 1984  
6/19 Jednodniówka 50-cio lecie śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 41-sza Rocznica zwycięskiej bitwy o Monte Cassino 1985  
6/20 Pamiętnik wspomnień. 45-lecie Powstania 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty 1986  
6/21 Jednodniówka. Nasz sztandar 1987  
6/22 Jednodniówka 47-tej rocznicy bitwy o Monte Cassino 1991  
6/23 55ta Rocznica bitwy o Monte Cassino 1944-1999 1999  
6/24 60-ta Rocznica powstania 5-tej Kresowej Dywizji Piechoty 1941-2001 2001  
6/25 H. Szancer ”Karty niektóre z kroniki 5 Kresowej Kompanii Sanitarnej 5 Kresowej Dywizji Piechoty” 1960  
1 - 25 z 25

Polonia Collection