Skip to content

61. Arch. dr Aleksandra Kahanowicza

 

Summary history of the creator: Dr Aleksander (Turzański) Kahanowicz był znanym i cenionym kolekcjonerem autografów i dzieł sztuki. Urodził się w roku 1876, prawdopodonie na terenach Polski wchodzących w skład Cesarstwa Austro-Węgierskiego . Z wykształcenia był prawnikiem i zajmował wysokie stanowiska w administracji Lwowa oraz Wiednia. W latach przed wybuchem I wojny światowej był jednym z sekretarzy Ignacego Jana Paderewskiego, a następnie pracownikiem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku . Wtedy prawdopodobnie rozpoczął kolekcjonowanie dokumentów i pamiątek związanych przede wszystkim z osobą Tadeusza Kościuszki a dotyczących głównie jego służby w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz innych zwiazanych tematycznie z polską historią. A. Kahanowicz w latach 30-tych XX wieku przeniósł się do Detriot, a zmarł 2 lipca 1941 r. w Michigan City, w Indianie.

Scope and content: dokumenty królów i królowych polskich, książąt, arystokracji, generałów i pułkowników, dostojników kościoła oraz odpis korespondencji pomiędzy Ministerstwem Skarbu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii a Prezesem Literackiego Stowarzyszenia Przyjaciół Polski, Lordem Dudley Coutts Stuart dotycząca 101 Polaków (uczestników powstania węgierskiego w 1849 r.) przybyłych z Malty do Southampton 5 czerwca 1850 r. oraz zorganizowania i pokrycia kosztów ich podróży do Nowego Jorku.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Polonia Collection