Skip to content

61. Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Metropolia Detroit

 

Summary history of the creator:
Scope and content:
Statuty sygn. 1, rejestracja Koła w stanie Michigan sygn. 2, przynależność do KPA sygn. 3, protokoły zebrań sygn. 4, sprawozdania sygn. 5, członkowie sygn. 6, korespondencja sygn. 7-10, akcje protestacyjne oraz apele sygn. 11-12, sprawa W. Borowca przed Sądem Koleżeńskim sygn. 13, dokumentacja finansowa sygn. 14, Biuletyn Informacyjny sygn. 15-20, wycinki prasowe sygn. 21-23, historia Koła oraz akt erekcyjny sztandaru sygn. 24, zaproszenia, programy wystaw, druki ulotne sygn. 25, Koło Przyjaciół Weteranów AK oraz Związek Przyjaciół Koła AK sygn. 26.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/61/1 Statuty Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej wraz z propozycjami zmian 2000  
7/61/2 Rejestrecja Koła w stanie Michigan oraz sprawozdania składane władzom stanowym b.d.  
7/61/3 Przynależność Koła do Kongresu Polonii Amerykańskiej b.d.  
7/61/4 Protokoły Zebrań Koła 1981-1992  
7/61/5 Sprawozdania z działalności Koła 1983-1991  
7/61/6 Członkowie Koła b.d.  
7/61/7 Korespondencja 1978-1988  
7/61/8 Korespondencja 1989-1992  
7/61/9 Korespondencja 1993-1996  
7/61/10 Korespondencja 1997-2002  
7/61/11 Podejmowane akcje protestacyjne oraz apele ogłaszane do Polonii przez Koło 1982-1986  
7/61/12 Akcja protestacyjna podjęta przez Koło przeciwko The Detroit News w związku z publikacją przez tą gazetę artykułu o antysemityźmie św. Maksymiliana Kolbe 1982-1983  
7/61/13 Lista dowodów przedstawiona przed Sądem Koleżeńskim Oddziału Koła Armii Krajowej w Detroit w sprawie przeciwko Wacławowi Borowcowi 1986  
7/61/14 Dokumantacja finansowa 1983-1995  
7/61/15 Biuletyn Informacyjny, wydawca Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Detroit 1982-1983  
7/61/16 Egzemplarze robocze "Biuletynu Informacyjnego" Koła z lat 1993-1994 przygotowane do druku 1993-1994  
7/61/17 Egzemplarze robocze "Biuletynu Informacyjnego" Koła z 1995 r. przygotowane do druku 1994-1995  
7/61/18 Egzemplarze robocze "Biuletynu Informacyjnego" Koła z 1996 r. przygotowane do druku 1995-1996  
7/61/19 Egzemplarze robocze "Biuletynu Informacyjnego" Koła z 1997 r. przygotowane do druku 1996-1997  
7/61/20 Egzemplarze robocze "Biuletynu Informacyjnego" Koła z lat 1998-1999 przygotowane do druku 1997-1999  
7/61/21 Wycinki prasowe 1982-1994  
7/61/22 Wycinki prasowe 1995-1996  
7/61/23 Wycinki prasowe 1997-1999  
7/61/24 Historia Koła oraz akt erekcyjny sztandaru b.d.  
7/61/25 Zaproszenia, programy wystaw i uroczystości, druki ulotne oraz emblematy 1984-1999  
7/61/26 Statut Koła Przyjaciół Weteranów Armii Krajowej w Metropolii Detroit oraz regulamin Związku Przyjaciół Koła Armii Krajowej, Organizacji Niepodległościowej w Detroit b.d.  
1 - 26 z 26

POLISH HOME ARMY