Skip to content

62. Arch. Clary Świeczkowskiej

 

Summary history of the creator: Clara Świeczkowska urodziła się w Detroit, 1 września 1892 r., w rodzinie polskich emigrantów. Przez cały okres swojego życia bardzo czynnie angażowała się w prace społeczne nie tylko na rzecz środowisk i organizacji polonijnych czy pomocy Polsce. Jednymi z pierwszych jej przedsięwzięć było powołanie funduszu dla Domu Polskiego w Detroit oraz pomoc ofiarom powodzi w Polsce w 1914 roku. W czasie pierwszej wojny światowej pomagała w rekrutacji do Armii Polskiej oraz była sekretarką Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Pomocniczego Pań (aż do 1923 r.). Była jedną z założycielek i pierwszym prezydentem (1925-1935) Polish Activities League in the USA. W tym czasie doprowadziła między innymi do założenia obozu dla młodzieży oraz wydawała dwujęzyczne czasopismo "Polska Kobieta". Od 1931 r. została prezydentem Polish National Welfare Association. W dowód uznania jako jedyna amerykanka polskiego pochodzenia została w 1934 r. uchonorowana przez Papieża Piusa XI medalem Pro Ecclesia et Pontifice. Swoją pracę społeczną kontynuowała w czasie II wojny światowej, pomagając organizować Polish American Relief Committee, the Catholic League, the Blue Star Mothers, Wives and Sisters Organization, czy the Polish Goodfellows. Po zakończeniu wojny powołała ofiarom eksperymentów medycznych z byłego obozu Ravensbruck, a następnie została pierwszą kobietą wybraną vice prezydentem Polish Roman Catholic Union. Jednocześnie zaangażowała się w prace na różnych stanowiskach w administracji stanu Michigan. Była między innymi powołana do Detroit Recorders Court Jury Commission i Michigan Welfare Commission. Clara Świeczkowska zmarła w 1986 roku.

Scope and content: Agenda meeting of State Social Welfare Commission, Minutes of meeting of State Social Welfare Commission, Materials for review, Directory of County Welfare Directors. Board Members. Supervisors of Social Aid, Total Assistance Expenditures of the County Department of Social Welfare, Prospectus: Boys Vocational School, The Michigan's Children Institute, Administration Building Girl's Training School, Old Age Assistance, SDSW, ACS & Manual Supplement letters, Recommendations for State Member of County Social Welfare Board, Summary of Assistance Cases and Costs, Correspondence, Polish Activities League camp staff agreements and correspondence, receipts, "Polish Woman for Progress 1923-1973?, S.S. Cyril & Methodius Seminary correspondence, Personal papers: diplomas, photos, greetings, cards, Pamphlets, programs, ephemeras, constitutions and by-law.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Polonia Collection