Skip to content

63. Arch. Majora Mariana Lisowskiego

 

Summary history of the creator: Marian Lisowski urodził się 18 grudnia 1897 r. W trakcie I wojny światowej został wcielony do wojska austriackiego i brał udział w walkach na froncie włoskim. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę wstąpił do Wojska Polskiego i walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wojnie kontynuował karierę wojskową. Po ukończeniu w 1928 r. Centralnej Szkoły Strzelniczej w Toruniu został wykładowcą na tej uczelni. W latach 30-tych został przeniesiony do działalności kontrwywiadowczej. Po zajęciu Polski przez Niemcy i ZSRR przez Rumunię i Francję dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie wstąpił w szeregi wojska. Po wojnie w 1947 roku przybył do Kanady. Pracował jako niewykwalifikowany robotnik w fabryce atramentu, urzędnik w kancelarii parafialnej oraz w towarzystwie ubezpieczeniowym. Zmarł 22 czerwca 1985 roku.

Scope and content: Dokumenty osobiste sygn. 1, korespondencja sygn. 2, twórczość własna, recenzje sygn. 3-11, twórczość innych autorów sygn. 12-16, wycinki prasowe sygn. 17, zbiory religijne sygn. 18, dokumenty osobiste brata Mieczysława Lisowskiego sygn. 19, kartki pocztowe sygn. 20, albumy ze zdjęciami sygn. 21-22.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/63/1 Dokumenty osobiste Mariana Lisowskiego 1936-1985  
7/63/2 Korespondencja 1940-1974  
7/63/3 Maszynopisy i rękopisy wierszy b.d.  
7/63/4 Maszynopisy prac przesłanych na konkurs literacki ogłoszony w czasopiśmie "Kultura" 1954-1955  
7/63/5 Marian Lisowski, Na niebios progu, Toronto 1965  
7/63/6 Maszynopis pracy "Na niebios progu" b.d.  
7/63/7 Recenzje prasowe "Na niebios progu"] 1965-1966  
7/63/8 Korespondencja z podziękowaniami za przesłanie książki "Na niebios progu"] 1965-1968  
7/63/9 Marian Lisowski, Myśli 1975  
7/63/10 Marian Lisowski, Różaniec Święty 1973  
7/63/11 Rękopisy cyklu "Męka Pańska" 1953-1953  
7/63/12 Czyściec. O tych, którzy odeszli, ale są z nami i kochają nas b.d.  
7/63/13 O śmierci b.d.  
7/63/14 : Henryk Malak, Na wychodźczym szlaku, Chicago 1952-1961  
7/63/15 Słowa Pana Jezusa przekazane przez S. Medardę 1969-1970  
7/63/16 Prace różnych autorów o tematyce religijnej b.d.  
7/63/17 Wycinki prasowe b.d.  
7/63/18 Wydawnictwa o tematyce religijnej 1909-1972  
7/63/19 Dokumenty osobiste Mieczysława Lisowskiego 1931-1954  
7/63/20 Kartki pocztowe z Włoch b.d.  
7/63/21 Marian Z.W. Lisowski. Major Wojska Polskiego - album z fotografiami i wycinkami prasowymi 1920-1985  
7/63/22 Mieczysław Jacek Lisowski żołnierz 2 Korpusu Wojsk Polskich [ album ze zdjęciami i wycinkami prasowymi] 1932-1986  
1 - 22 z 22

Polonia Collection