Skip to content

65. Arch. Christiophera J. Włocha


Summary history of the creator: Na stałe zamieszkały w Buffalo, w stanie Nowy Jork. W latach 1969-1973 prezes Oddziału Zachodni Nowy Jork Kongersu Polonii Amerykańskiej.

Scope and content: Korespondencja i pisma w sprawach związanych z kulturą polską w Buffalo; wydanictwa okolicznościowe, druki ulotne, pamiętniki, statuty różnych organizacji i instytucji polonijnych oraz prigramy imprez kulturalnych głównie z Buffalo: Polish-American Congress, Polish National Alliance, stowarzyszenia weteranów i kombatantów, Polsko-Amerykański Komitet Obywatelski w Buffalo, sokolstwo, Komitet Skarbu Narodowego, Związek Polek w Ameryce, Kółko Polek, Czytelnia Polska w Buffalo im. Adama Mickiewicza, Kółko dramatyczne im. Adama Mickiewicza, Stowarzyszenie Dom Polski w Buffalo, Teatr Polski w Buffalo, stowarzyszenia śpiewacze, stowarzyszenia filatelistyczne, festiwale i bale charytatywne; własnoręcznie robione albumy z wystaw o Tadeuszu Kościuszce, Adamie Mickiewiczu, Józefie Piłsudskim, Katyniu, zbrodniach niemieckich; pojedyncze numery biuletynów: Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Rady Polonii Amerykańskiej, Światowego Związku Polaków Zagranicy, Polish Military Commission, New York, Polish Military Commission, New York, Stronnictwa Narodowego w Stanach Zjednoczonych, Stowarzyszenia Żołnierzy I Dywizji Pancernej w Kanadzie, Polskiej Pomocy Bratniej, American Council of Polish Cultural Clubs i inne; Materiały dotyczące występów aktora Edwarda Jasinskiego-Malina w Buffalo, Materiały dotyczące aktora Tadeusza Sowińskiego i jego rodziny; pojedyncze numery różnych gazet i czasopism.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI
 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
65/1 American Council of Polish Cultural Clubs  
65/2 Polish American Congress in Buffalo  
65/3 Związek Narodowy Polski Gmina 19  
65/4 Koło Żołnierzy Pierwszej Dywizji Pancernej w Buffalo  
65/5 Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce  
65/6 Polsko-Amerykański Komitet Obywatelski  
65/7 Sokolstwo Polskie w Ameryce  
65/8 Zjednoczenie Rzymsko Kotolickie w Ameryce  
65/9 Komitet Skarbu Narodowego  
65/10 Zjazdy Polish Union of America  
65/11 Związek Polek w Ameryce  
65/12 Dobroczynne Kółko Polek  
65/13 Bulletin  
65/14 Czytelnia Polska w Buffalo  
65/15 Kółko Dramatyczne im. Adama Mickiewicza  
65/16 Zdjęcia  
65/17 Stowarzyszenie Domu Polskiego w Buffalo  
65/18 Dom Polski  
65/19 Teatr Polski w Buffalo  
65/20 The Polish Art Club of Buffalo  
65/21 Sobotnia Szkoła Polska w Buffolo  
65/22 Polish Singing Circle in Buffalo  
65/23 Chopin Singing Society  
65/24 Padarewski Singing Society  
65/25 Towarzystwo Śpiewu Kalina  
65/26 Piąty doroczny koncert ARJON 1937  
65/27 Koło Śpiewaków  
65/28 Koncert i bal, Niagara 1942  
65/29 Program Koncertu Towarzystwa Lirnik 1937  
65/30 Polish Arts Club of Buffalo  
65/31 Villa Maria Buffalo  
65/32 Polish Philaletic Society  
65/33 Adam Plewacki Post  
65/34 Boy Scouts of America Troop 142  
65/35 Klub Polanie  
65/36 Annual Ball  
65/37 Polish Festival Ball  
65/38 Broszury, programy, ogłoszenia  
65/39 Madonna on Stamps  
65/40 Sprawy ukraińskie  
65/41 Album obrazów Matki Boskiej  
65/42 Programy, broszury  
65/43 "Poradnik Świetlicowy" 1945-1946  
65/44 "Dziennik Polski" 1965, 1991  
65/45 "Biały Orzeł" 1956  
65/46 J. Piłsudzki - opracowania, wycinki prasowe  
65/47 "Bellona" - Kwartalnik Wojskowo-historyczny  
65/48 The American Slav 1941-1945  
65/49 Madonna  
65/50 Zaproszenia i reklamówki - różne wydarzenia w Buffalo  
65/51 Informacje o różnych wydarzeniach  
65/52 Związek Narodowy Polski  
65/53 Kółko Dramatyczne i Biblioteka im. Adama Mickiewicza  
65/54 Polish Air Force Veteran's Association  
65/55 Zaproszenia i bilety różne  
65/56 Różne wycinki prasowe  
65/57 Tadeusz Kościuszko - materiały wystawowe cz. I  
65/58 Tadeusz Kościuszko - materiały wystawowe cz. II  
65/59 Tadeusz Kościuszko, materiały informacyjne (III)  
65/60 Adam Mickiewicz. Jego życie i dzieła.  
65/61 Ignacy Jan Paderewski (I)  
65/62 Ignacy Jan Paderewski (II)  
65/63 Józef Piłsudzki, materiał wystawowy  
65/64 Jan Kochanowski - materiały wystawowe  
65/65 Katyń - materiały wystawowe cz. I  
65/66 Katyń - materiały wystawowe cz. II  
65/67 Zbrodnie Niemieckie - materiały wystawowe  
65/68 Zbrodnie Hitlerowskie. Strony frontowe książek w zbiorach Włocha.  
65/69 I. Poles on the Fronts of World War II. Exhibit. Matter.  
65/70 II. Poles on the Fronts of World War II. Exhibit. Matter.  
65/71 Virtuti Militari. The Bicentennial Celebration 1792-1992  
65/72 Uniwersytet Jagieloński - materiały informacyjne.  
65/73 "Future" Official Organ of the Friends of Poland.  
65/74 Spisy Włocha  
65/75 Towarzystwa Polskie w Buffalo NY- zebrał K. J. Włoch  
65/76 "Biuletyn Organizacyjny Światowego Związku Polaków z Zagranicy" 1948  
65/77 "Biuletyn" Komisji Wojskowej Armii Polskiej we Francji. 1918  
65/78 "Biuletyn Duszpasterza Polaków we Włoszech" 1957  
65/79 "Biuletyn Prasowy". Rada Polonii Amerykańskiej. 1940  
65/80 "Biuletyn Organizacyjny" 1944-1945  
65/81 "Biuletyn Polski" 1941-1942  
65/81 "Biuletyn" Polskie Stronnictwo Ludowe. 1979  
65/82 "Biuletyn Stronnictwa Narodowego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej" 1981-1988  
65/82 "Biuletyn Instytutu Józefa Piłsudzkiego w Ameryce" 1965  
65/83 "Biuletyn Informacyjny Pol. Stow. Byłych Sowieckich Więźniów Politycznych" 1950  
65/84 "Biuletyn Prasowy Tow. Przyjaciół Muzeum Pol. W Rapperswilu" 1977  
65/85 "Biuletyn Prasowy". Rada Polityczna 1951  
65/86 "Biuletyn Informacyjny". Stowarzyszenie Żołnierzy Pierwszej Dywizji Pancernej w Kanadzie 1976-1982  
65/87 "Biuletyn Polskiego Klubu Filatelistycznego" 1962  
65/88 "Biuletyn Polska Bratnia Pomoc" 1981  
65/89 "Bulletin of The Polish University Club of New Jersey" 1940-1941  
65/90 "American Council of Polis cultural Clubs" 1955-1965  
65/91 Utwory sceniczne  
65/92 Wycinki prasowe  
65/93 Zdjęcia, wycinki prasowe  
65/94 "Free Poland" 1916-1919  
65/95 "Tygodnik Polski" 1943-1944  
65/96 "Na Antenie" mówi Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa" 1968  
65/97 "Biuletyn Narodowy" 1943  
65/98 "Biuletyn Polityczny" 1952  
65/99 "Biuletyn Krajowy" 1952  
65/100 "Buffalo Weekly" Bufalowski Tygodnik Ilustrowany. 1969  
65/101 Materialy rozne b.d.  
1 - 103 z 103

Polonia Collection