Skip to content

66. Arch. Jana Pogorzelskiego

 

Summary history of the creator:
Scope and content: Dokumentacja Stowarzyszenia Byłych Polskich Więźniów Politycznych Grupa w Detroit (Polish Association of Former Political Prisoners Group of Detroit), korespondencja z Instytutem Romana Dmowskiego w Ameryce, Instytutem Polskim i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie, SWAP, Gwiazdą Polarną, Jędrzejem Giertychem i inna, donacje, wycinki z gazet, dyplomy i pamiątki z obozów, wydawnictwa i broszury.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Polonia Collection