Skip to content

7/4. Fundacja A. K. Koło Metropolia Detroit

 

Summary history of the creator: Koło Fundacji Armii Krajowej w Metropolii Detroit zostało założone z inicjatywy Zdzisławy Romańskiej i Ludwika Borowskiego we wrześniu 1987 roku. Głównym zadaniem Fundacji było szerzenie wiedzy na temat II wojny światowej oraz działalności Armii Krajowej w Polsce. Fundacja miała prowadzić nie tylko działalność edukacyjno-popularyzatorską (pomoc w publikacjach, stypendia, materiały dla szkół), ale również postawiono sobie za cel zabezpieczenie pamiątek i dokumentów Armii Krajowej. Dlatego też Fundacja we współpracy z Kołem Byłych Żołnierzy Armii Krajowej na stan Michigan powołała do życia Muzeum Armii Krajowej w Orchard Lake instytucję, która miała gromadzić zbiory związane z działalnością Armii Krajowej. Ponadto Fundacja prowadziła działalność charytatywną m.in. wspomagała finansowo fundacje działające na rzecz byłych żołnierzy AK w Polsce.

Scope and content: Seria I ? Fundacja Armii Krajowej Koło Metropolia Detroit ? statuty fundacji sygn. 1, Zjazdy Okręgu Fundacji sygn. 2, protokoły i sprawozdania z Zebrań Członków oraz Zebrania Zarządu sygn. 3, listy członków sygn. 4, sprawozdania z działalności sygn. 5, korespondencja sygn. 6-9, dokumenty finansowe sygn. 10, historia i cele fundacji sygn. 11, spadek po L. Borowskim sygn. 12, działalność charytatywna sygn. 13, zaproszenia 14, ogłoszenia w prasie i radiu zamówione przez Fundację sygn. 15, Głos Fundacji A.K. sygn. 16, Seria II ? Komitet Muzeum Armii Krajowej ? sprawozdania Komitetu sygn. 17, korespondencja i komunikaty sygn. 18-20, dokumenty finansowe sygn. 21, darowizny na rzecz Muzeum A.K. sygn. 22-27, publikacje prasowe sygn. 28, historia Muzeum A.K. sygn. 29, kradzież karabinu maszynowego ?Błyskawica? z wystawy sygn. 30, Jednodniówka sygn. 31, regulaminy muzeum sygn. 32, spisy eksponatów sygn. 33, Seria III (nieopracowana) ? Materiały archiwalne przekazane do Muzeum Armii Krajowej ? ułożone alfabetycznie wg nazwisk darczyńców sygn. 34-85.

Opr. Archiwiści z Polski, NDAP w Warszawie - katalog
 

INWENTARZ - SPIS KOLEKCJI

 

Sygn. Nazwa   jednostki Daty
7/4/1 Statuty Fundacji Armii Krajowej w Stanach Zjednoczonych b.d.  
7/4/2 Wnioski oraz delegaci zgłaszani na Zjazdy Okręgu Fundacji oraz propozycje kandydatów do sprawowania funkcji we władzach Okręgu 1988-2004  
7/4/3 Protokoły i sprawozdanie z Zebrań Członków oraz Zebrania Zarządu 1987-1998  
7/4/4 Listy członków Fundacji 1988-2001  
7/4/5 Sprawozdania z działalności Fundacji za lata 1987-2004 1988-2001  
7/4/6 Korespondecja 1987-1990  
7/4/7 Korespondecja 1991-1994  
7/4/8 Korespondecja 1995-1999  
7/4/9 Korespondecja 2000-2005  
7/4/10 Dokumenty finansowe 1987-2001  
7/4/11 Historia i cele Fundacji Armii Krajowej Koło na Metropolię Detroit b.d.  
7/4/12 Spadek po Ludwiku Borowskim 1997-2002  
7/4/13 Pomoc materialna udzielona przez Fundację organizacjom społocznym oraz osobom indywidualnym 1989-2005  
7/4/14 Zaproszenia 1988-2006  
7/4/15 Ogłoszenia w prasie i radiu zamówione przez Fundację 1988-2000  
7/4/16 Głos Fundacji A.K. Detroit, Michigan 1989-1990  
7/4/17 Sprawozdania Komitetu Pokoju Pamiątek Armii Krajowej oraz Komitetu Muzeum Armii Krajowej za lata 1988-2004 1988-1997  
7/4/18 Korespondecja i komunikaty 1987-1989  
7/4/19 Korespondecja i komunikaty 1990-1996  
7/4/20 Korespondecja i komunikaty 1997-2002  
7/4/21 Dokumentacja finansowa 1989-1996  
7/4/22 Darowizny pieniężne na rzecz Muzeum Armii Krajowej 1989-2005  
7/4/23 Spisy darów przekazanych do Muzeum Armii Krajowej przez osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od A do D 1989-2002  
7/4/24 Spisy darów przekazanych do Muzeum Armii Krajowej przez osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od F do J 1989-2001  
7/4/25 Spisy darów przekazanych do Muzeum Armii Krajowej przez osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od K do M 1989-2000  
7/4/26 Spisy darów przekazanych do Muzeum Armii Krajowej przez osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od N do R 1989-2003  
7/4/27 Spisy darów przekazanych do Muzeum Armii Krajowej przez osoby o nazwiskach zaczynających się na literę od S do Z 1989-2003  
7/4/28 Publikacje prasowe 1989-1994  
7/4/29 Historia Muzeum Armii Krajowej w Orchard Lake 1991-1998  
7/4/30 Kradzież karabinu maszynowego "Błyskawica" z wystawy w Detroit Public Library organizowanej we współpracy z Muzeum AK b.d.  
7/4/31 Jednodniówka. Poświecenie Pokoju Pamiątek Armii Krajowej w Orchard Lake, Michigan 1989  
7/4/32 Regulaminy Komitetu Pokoju Pamiątek oraz Komitetu Muzeum Armii Krajowej 1990-1993  
7/4/33 Spisy eksponatów znajdujących się w pokoju Armii Krajowej w Orchard Lake b.d.  
1 - 33 z 33